mahmutbalta @ hotmail.com

Milli eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde ''2023 Eğitim Vizyonu'' kapsamında hayata geçirmeyi planladığı ‘’Okul Profili Değerlendirme Projesini’’ açıkladı.

Ailenin toplumun ana çekirdek sistemi olması gibi, okullarında eğitimin ana çekirdek sistemi olduğu düşüncesiyle yola çıkılan ve okullarda yapısal değişikliklerle ile birlikte gelişim ve dönüşüm hedeflenen projenin içeriğinde neler var?

Okulların belli ölçütler içerisinde, bir bütünlük arz edecek şekilde ele alınması ve birbiriyle kıyaslanmadan kendi gelişimleri üzerinden değerlendirilerek aralarındaki imkan ve başarı farkları azaltılıp tüm okulların yukarıya doğru taşınması hedeflenmektedir.

Somutlaştırırsak!

Okullar ve il, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde ‘’İyileştirme Ekipleri’’ kurulacak bu ekipler sorumlu oldukları okullarda veriye dayalı eylem planları hazırlayarak hızlı ve etkili çözümler sunacak.

Öğretmenler yönelik olarak;

1.Yeni Eğitim Programları

2. Sertifika Programları

3.Yan Alan Yetkinliklerini artırıcı programlar

Düzenlenerek okul Profili değerlendirme sisteminin merkezinde tutulmaları sağlanacak.

Öğretmen ve yöneticilerden oluşan ekipler okulun kendi ihtiyaçları ve yapısı kapsamında haftalık, aylık ve yıllık ‘’Okul Gelişim Planları’’ hazırlayacak bu eylem planları bakanlık tarafından hazırlanacak bir yazılım üzerinden görülecek ve değerlendirilecektir.

Bu gelişim planları sayesinde okulun ihtiyaçları yerinde tespit edilecek ve bakanlık tarafından izlenerek gerekli desteklemeler zamanında ve ihtiyaca göre karşılanarak kaynakların her okula adil olarak gönderilmesi hedeflenmektedir.

Okulları birbirinden farklı çalışan sistemler olarak görüp her okulun kendi içinde zayıf ve güçlü yanlarının tespiti yapılarak yine okulun kendi paydaşları tarafından belirlenen hedeflere doğru yürümesi ve bunun bakanlık tarafından takip edilerek gerekli desteğin zamanında yapılması okul gelişimi açısından olumlu bir durumdur.

Teorikte başarılı görünen bu çalışmanın pratikte nasıl tepkiler alacağı oldukça önem taşımakta bunun için Bakanlık fazla beklemeden pilot uygulamaya başlayacağını duyurdu.

İllere uzmanlık kategorileri atanarak, Üniversitelerden de destek alınarak ve daha önce kurulan ölçme değerlendirme merkezlerinin de işbirliğinde pilot uygulaması başlayacak olan ‘’ Okulu Profili Değerlendirme’’ projesinin okullarımızın kalitesini artırması umuduyla.