mahmutbalta @ hotmail.com

Mevzuatımızın hafızlarda yer eden önemli bir efsanesidir. Görevlendirme belgelerinde uzun uzadıya sıralanan maddelerden sonra ‘’ve müdürün vereceği diğer işleri yapar’’ ibaresi.

Buradan bakarsak; sanki müdürlerin yerinde oturarak iş buyuran hatta resmi belgelerdeki görevlendirme maddeleri yetmiyormuş gibi birde sonradan aklına gelenleri de emretmekten geri durmayan kişilermiş gibi görünebilirler.

Halbuki kazın ayağı hiç de öyle değil!

Okullarda büyük sorumluluklar içerisinde birçok görevi yapmak için yoğunluğun zirve noktalarını yaşayan müdürlere verilen görevlerden biri de Muhakiklik görevi;profesyonel bilgi gerektiren ve önemi açısından kişilerin mesleki yaşantısını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen bu önemli işin, okul müdürleri tarafından yapılması beraberinde birçok sorunun doğmasına sebep olmaktadır.

*****

Soruşturma ve inceleme dosyaları yürütülürken tarafsızlık ilkesi en önemli unsurlardan biridir. Bu ilkenin birçok şartı vardır. Mesela kişinin soruşturmasını yaptığı kişiyi tanımaması veya onunla herhangi bir ilişki içinde olmaması tarafsızlığı beraberinde getirir.

Müdürlerin beraber çalıştıkları ve eğitim seviyesini yükseltmek için bir ekip ruhu ile hareket ettikleri kendi ilçesindeki müdür, öğretmen, memur ve diğer çalışma arkadaşlarına karşı yürüteceği bir inceleme ve soruşturma dosyasında tarafsızlık ilkesi ne kadar yerine getirilebilir.

Eğitim öğretim süresinde okulların herhangi bir yönetimsel sorun yaşamaması için okul müdürlerinin okulda bulunmaları oldukça önem arz eden bir durumdur. Okulda meydana gelen bir sorun da müdürün okulda bulunması olayın çözüme kavuşması ve sorunun giderilmesini hızlandırırken müdürün olmaması bu sorunların çözümünü yavaşlatmaktadır.

Muhakkiklik dosyalarını yürütürken okul müdürünün okul dışına sık çıkma mecburiyeti ve dosya üzerinde düşünerek zaman geçirmesi kendi okuluna zaman harcıma ve odaklanma açısından sorunlar yaşanmasına neden olurken bu durum okul müdürünün hem muhakkiklik dosyasına, hem de okuluna gerekli zamanı ayıramamasına ve her iki önemli görevinde tam anlamı ile yapılamamasına sebep olmaktadır.

Bu dosyaları yürüten okul müdürlerinin bu işten maddi bir destek almamaları ve bütün masrafları kendileri karşılamaları ayrı bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Okullundan, özel hayatından, fedakarlık yaparak eğitimini almadığı ve uzmanı olmadığı bir görevi yapmaya çalışırken hiçbir maddi karşılık almaması hem okul müdürünün motivasyonunu düşürmekte hem de yapılan işin gönülsüzce yapılmasına neden olmaktadır.

*****

Okul müdürlerinin okullarında ki eğitim öğretim ve denetim işlerine dönerek kurumlarını başarıdan başarıya koşturmaya devam devam edeceği, soruşturma ve inceleme görevlerinin işin uzmanı personelin eliyle yasa, vicdan ve hakkaniyet ilkelerine göre yapılması dileğiyle…