ajanskamu @ gmail.com

Uzun zamandır eğitimciler ve araştırmacılar, yaşları birbirine yakın olmasına rağmen, niçin bazı bireylerin öğrenme sürecinde daha aktif ve daha kolay öğrenirken, bazı bireylerin ise daha pasif ve daha zor öğrendikleri üzerine çalışmaktadırlar. Bu araştırmalar farklı kuramcılar tarafından psikososyal, çevresel, genetik, duygusal, nöropsikolojik ve motivasyonel etkenler göz önünde bulundurularak, çeşitlilik arzeden şekillerde açıklanmaya çalışılmıştır. Ebeveynler ise çocuk okula başlayıp akranlarının akademik başarından geri kalmaya başlayınca, çocukta gelişimsel sorun olduğunu düşünür. Gelişimde pek problem olmadığı durumlarda zekâ problemine yoğunlaşır. Daha sonra problem devam edince Ruh sağlığı uzmanlarına başvurmaktadırlar.

Öğrenme, anne karnında başlar ve ölünceye kadar devam eden bir süreçtir. Gelişim ve öğrenme bireyin gelişim düzeyine, bireysel özelliklerine göre karmaşık ve kapsamlı süreçler zinciridir. Öğrenme okulla sınırlandırılmamalıdır. Öğrenme bilginin kazanılması olduğuna göre, kişinin bilgiyi öğrenirken güçlük yaşamasına öğrenme güçlükleri denebilir (Korkmazlar 1999).

 

Öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerin bu sorunu çözülmedikçe, eğitim hayatında başarılı olmaları beklenemez. Ayrıca öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklarda süreçte özgüven ve özsaygıda zayıflama ile birlikte kaygı bozukluğu da meydana gelmektedir. Dolayısıyla öğrenme güçlüğünün çözümü birey için özemlidir.

Dikkat dağınıklığı olan bireylerde zamanla öğrenme güçlüğü de meydana gelmektedir. Dikkat dağınılığı olduğu takdirde odaklanma ve konsantrasyon yetersizliğinden dolayı öğrenme seviyesi düşmektedir. Yapılan araştırmalara göre, dikkat dağınıklığı özgül öğrenme güçlüğü olan bireylerde birlikte seyretmektedir.

Kaygı, bireyin korku verici ya da tehdit edici durumlarla karşı karşıya kaldığında vermiş olduğu bedensel ve ruhsal tepkilerdir. Öğrenme güçlüğü olan bireylerde zihinsel fonksiyonların olumsuz etkilenmesinden kaynaklı yetersiz öğrenme gerçekleşmektedir. Süreçte bu olumsuzluklar kaygıya sebep olmaktadır.

Adnan Kalkan

Psikoterapist