mahmutbalta @ hotmail.com

Bir televizyon kanalının haber bülteni ‘’Öğretmene Performans ve Ödül’’ başlığını taşıyor.

Belli ki! İşin içyüzü hiç bilinmeden hazırlanmış bir haber.

Efendim neymiş öğretmenler değerlendirmeye tabi tutulacak ve bunun sonunda ödüllendirilecekmiş.

                                                        *****

Geçen haziran ayında yayınlanan ‘’Öğretmen Strateji Belgesinde’’ yer alan öğretmene not verilmesi ve dört yılda bir ‘’ Yeterlilik Sınavına’’ alınmasını öngören planlama gereği ’Öğretmene Performans 12 pilot ilde uygulanmaya başlandı.

                                                        *****

İronik olan Öğretmen deyince akıllara not gelmesi değil tabi.

Ancak bütün meslek hayatı boyunca öğrencilerine not vererek değerlendirme yapan öğretmenlerin, değerlendirilirken de başka bir yöntem ve teknik yokmuş gibi ‘’Not’ ile hem de bizzat kendisinin not verdiği öğrencilerinin, çay kahve içtiği arkadaşlarının, beraber emek verdiği idarecilerin ve çocuklarının gelişimi için didindikleri velilerinin notları ile değerlendirilmek istenmesi.

                                                          *****

Peki ‘’Performans Sisteminde’’ öğretmenlere kimler ‘’Not’’ verecek.

Kurum Müdürü, Zümre öğretmenleri, Zümrenin dışındaki diğer öğretmenler, Veli, Öğrenci ve de en önemlisi ( Öz Değerlendirme) yani Öğretmenin Kendisi de kendine not verecek ve bu altı kaynaktan damıtılan notlar öğretmeninin mesleki kariyerini belirleyecek o kariyer basamaklarında yükselme ve ya gerilemesinde etkin olarak kullanılacak.

                                                       *****

Bu notlar verilecek ama nasıl hangi konularda diyorsanız onu da söyleyeyim.

Öğrencilere değer verme, anlama ve saygı gösterme, başaracağına inanma,

Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları ile kişisel gelişim özelliklerini bilme,

Öğrenciye rehberlik yapma, ulusal ve evrensel değerlere önem verme,

Öz değerlendirme yapabilme,

Kişisel gelişimini sağlama,

Okulun geliştirilmesine katkı yapma, dersi planlama ve materyal hazırlama,

Öğrenme ortamı oluşturma, ders dışı etkinlikler, zaman yönetimi, okul-aile- toplum ilişkileri.

                                                     *****

Yukarıda sayılan ve eğitim öğretimin çok önemli unsurlarını içeren bilgileri öğrenci, veli veya meslektaşlar yerine rehberlik programları ile destekleyerek not olarak değil de bilimsel verilerle ölçmek ve aksayan taraflara müdahale etmek daha yerinde olmaz mıydı?

                                                       *****

Şimdi sormak lazım!

Bu uygulama kurumların iç işleyişini olumsuz etkilemez mi?

Öğrenci ve öğretmen ilişkisini zedelemez mi?

Öğretmen ve veliler arasındaki ortak paydayı öğrenci olmaktan çıkarmaz mı?

Okul yöneticisi ve öğretmenler arasındaki güven duygularını sarsmaz mı?

En önemlisi de!

Okul ve okul dışındaki sosyal hayatta birbirinin dostu arkadaşı olan öğretmenlerin duygularını dostluk ve arkadaşlıklarını nasıl etkiler?

                                                         *****

Şimdi soruyorum ey ‘’Öğretmene Performans ve Ödül’’ diyen haberci ‘ödül’ bunun neresinde.