ajanskamu @ gmail.com

Okul Benim Ailem!

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ile ilgili hafta içerisinde yaşadığımız bir hususu/hatırayı paylaşmak istiyorum. 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk denetim turnesine Ankara’da başladık. Denetim kurumlarımız arasında yoğunluklu olarak Mesleki Teknik Anadolu Liseleri bulunmaktadır. Malumunuz devletin varlığını sürdürmesinde eğitimin hayati ve stratejik bir öneme sahip olduğu açıktır. Efendim ülkelerdeki eğitim sisteminin etkili ve verimli olması denetim aracılığı ile belirlenir. Denetim aynı zamanda yönetimin kendisi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar. Eğitimsel amaç ve hedeflerin, plan ve programların düzeltilmesi ve geliştirilmesinde yönetime yardımcı olur. Denetim, öğretmenlerin ve öğrencilerin görüş ufuklarını genişletir, sürece katılanlarda gelişme isteği yaratır ve aynı zamanda verimi de arttırır.

Denetimin kısaca ana ilkelerinden bahsettikten sonra makaleyi yazmamdaki temel düşünce, bir öğretmenin okulla ilgili aidiyet duygusudur. Her kurum ziyaretinde önemsediğim en temel husus, kuruma ve okul bahçesine tebessümle girebilmektir. Bu durumun, denetim çalışmalarımızın verimli ve etkili olmasında stratejik ve psikolojik bir önemi ve etkisi olduğunu düşünüyorum.

    Ankara’da tarihi bir okuldaki denetim çalışmalarımız sonunda, yönetici ve öğretmenlerin katılımıyla denetim sonu toplantısı düzenledik. Son üç eğitim öğretim yılı ağırlıklı olmak üzere; okul,çevre ile öğretmen-öğrenci-yönetici arasındaki işbirliği ve eşgüdümüyle ilgili değerlendirmemizi paylaşıyoruz. Daha sonra denetim süreçlerinde tespit edilen konularda gerekli düzeltme ve geliştirmeyle ilgili görüş ve önerilerimizi paylaşıyoruz. Yönetici ve öğretmenlerin eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini açıklamalarına fırsat vererek demokratik ve şeffaf bir faaliyet yürütüyoruz.

   Toplantıyı, öğretmenlerimizin bugüne kadar yaptığı fedakarlıkları takdirle karşıladığımızı ve yaptıkları çaba ve gayretlerine teşekkür ederek toplantıyı nihayete erdiyorum. Sonra grubumuzdaki üstadlarımla konferans salonundan koridora yönelirken, okul müdiresi hanımla konuşan  orta yaşlarda bir bayan öğretmen sonra bize doğru yaklaşarak;

-Efendim, eğer müsadeniz olursa önemli bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum dedi. Tebessüm ederek toplantı sırasında  görüş ve düşüncelerini paylaşmak istemeyen meslaktaşıma ikinci bir hak vermiyoruz maalesef diyorum. Üstadlarım ve okul müdiresi gülümsüyor bu arada. Bayan öğretmen ama lütfen toplantı sırasında yanlış anlaşılır endişesiyle paylaşmak istemedim. Lütfen buyrun sayın öğretmenim. Latife yaptım, her platformda düşüncelerinizi dinlemek isteriz dedim. Okul idare odasına geçerek, gruptaki müfettiş beyler ve okul idarecileriyle öğretmenimizi dinliyoruz. Orta yaşlarda bulunan hanımefendi gayet kibar bir lisanla konuşmaya başladı. Oldukça duygusal ve sesi dokunaklıydı.

-Müfettiş bey! Yakın zamanda çok zorlu bir ameliyat geçirdim. Göğüs kanseri olduğumu geç fark etmişim. Hastaneye gittiğimde yapılan tetkik ve muayene sonucunda hemen ameliyat olmam gerektiğini öğrendim. Etrafımda kimseler yoktu Müfettiş Bey. Ameliyattan çıktıktan sonra kendime geldiğimde hemşireler okul müdürü ve öğretmen arkadaşlarının sayısız defa telefon ettiğini söyledi. Daha konuşurken telefonum çaldı. Arayan okul müdiresiydi. Canım nasıl oldun, yanında kimseler var mı? Ben ve 127 arkadaşın dua ediyoruz senin için. Gözyaşları içerisinde karşımdaki sesi dinliyorum. Size ve arkadaşlarıma minnettarım diyebildim sadece.

    Ben ailenin tek çocuğuydum Müfettiş bey. Anne ve babam ayrılınca, ben annemle yaşamayı tercih ettim. Annem de benim gibi bir öğretmen biliyor musunuz? 25 yıldır farklı okullarda çalışıyorum. Hiç evlenmeyi de düşünmedim ve hala yalnız yaşıyorum. Bu okul benim ailem Müfettiş Bey. Okul müdiresi, annem kadar yakın bana. Okul müdiresini ve odadaki herkesin çok duygulandığını görüyorum.  Denetim çalışmaları ile ilgili düşüncelerinizi bilemiyorum fakat ben bu okulda çok huzurluyum. Hala tedavim devam ediyor. Sanırım hastalığım metaztaz yapmış yani kötü huylu. Her sabah hangi öğretmene ve öğrenciye rastlarsa tebessüm eder, müdire hanım. Hastalığım ile ilgili her tebessüm bir ilaç bana. Ben ölünceye kadar okul müdiresi ile çalışabilirim.

      Karşımda oturan okul müdiresinin nasıl yüceldiğini görüyorum. O ise gayet mahcup ve mütevazi bir şekilde bakışlarını yere indirmiş, düşünüyor. Bayan öğretmen sonra müsaade isteyip ayrıldı odadan. Odadaki herkes duygulanmıştı gerçekten. Ben o lisede görevli öğretmen ve okul müdiresini saygı ve minnetle hatırlayacağım. Gönüllere dokunan bir idarecinin, abideleşen davranışı karşısında saygıyla eğiliyorum.