mahmutbalta @ hotmail.com

Eğitim kurumu yöneticiliği ekip işi

Okul müdürlüğü Bürokrasinin içerisinde çok önemli bir yer tutmaz

Ancak

İnsanların hayatına dokunma,

Geleceği şekillendirme,

Ülkenin umudu olan çocuklara hayal kazandırma,

Eğitimcilerine önemli hedefler belirleme,

Motivasyon kazandırma

ve daha birçok hayati meselede kallavi bir yer tutar.

Okul müdürlüğü özgün çalışmalar yaparak ortaya verimli ürünler konulduğunda eğitimde genel havayı değiştirebilecek öğretmen, öğrenci, veli ve diğer paydaşları bir araya getirmek suretiyle okula kendi içinde bir dinamizm kazandırabilecek ve çıtayı her açıdan yükseltmek adına çalışılabilecek en önemli görevlerden biridir.

Okul müdürlüğünü her ne kadar okul müdürü temsil etse de öğretmenlerin yanı sıra müdür yardımcıları, memur, hizmetli ve diğer çalışanları de kapsayan geniş bir organizasyondur.

Bu paydaşların eşgüdüm ve koordinasyon içerisinde çalışması halinde faydalı sonuçların elde edilebileceği oldukça önemli bir görevdir.

Sorumluluğu fazla, yetkileri az olan ve kadro unvanı ile değil ikinci görev olarak ifa edilen okul müdürlüklerinin en önemli sorunlarından biriside okul müdürü, müdür yardımcıları, memur ve hizmetliler ve diğer idari, işleri yapmakla görevli olan personel arasında yaşanan uyum ve koordinasyon sorunlarıdır.

Okul müdürü ve ekibi arasındaki işe bakış, eğitim ortamını yönetme, personeli yönlendirme kuruma hedef belirleme gibi konularda ahenkli bir durum söz konusu olmadığında eğitim kurumunda bir huzursuzluk hali meydana gelmektedir.

Bu durum eğitim öğretimin sağlıklı yürütülmesinde aksamalara sebebiyet vererek okulun genel anlamda geride kalmasına neden olmaktadır.

Bu açıdan düşünüldüğünde okulu müdürü 4 yıllığına okulu yönetmek için görevlendirildiğinde ekibini oluşturma noktasında söz sahibi olması önem arz etmektedir.

10 Haziran 2014 tarihli yönetici atama yönetmeliği MADDE 23 - (1) ‘’Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumlarına, görevlendirilecekleri tarih itibarıyla 5 ve 7.  maddelerde belirtilen şartları taşıyor olmaları kaydıyla, görevlendirme yapılacak eğitim kurumunda veya eğitim kurumunun bulunduğu ilçe ve ildeki eğitim kurumlarında halen yönetici veya öğretmen olarak görev yapanlar arasından, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirilir."

Yukarıdaki yönetmelik maddesi uyarınca 2014 yılında okul müdürlerinin çalışacağı müdür yardımcılarını ‘teklif etme’ şeklinde yönetmelikte tanımlanan ve sadece bir kez hayata geçirilen uygulama bazı noktalarda eksiklileri olsa da sahada olumlu karşılık bulmuş ve bu yönetmeliğe göre oluşturulan okul idareleri başarılı çalışmalar ile okullarına değer katmışlardır.

Eğitim kurumunun bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğu ve konuda hesap verme durumunda olan okul müdürünün sadece müdür yardımcılıkları değil memur, hizmetli, güvenlikçi ve benzeri okulun işlerinde görevli her çalışanın görevlendirilmesinde belirli noktalarda söz sahibi olması iş ortamının verimliliği ve yapılan işin başarılı olması bakımından önemlidir.

‘’Okulu, okul müdürü yönetir.’’ ilkesinden hareketle, kendi ekibini belirleme noktasında söz sahibi olan ve bu ekip ile birlikte okulun gelecekte olması gereken yeri ve hedefleri belirleyen ve bu hedefler doğrultusunda bütün kurumu motive eden okulu müdürü, okulu yönetirken gereksiz iç sorunları olabildiğince en az şekilde yaşayacağından dolayı daha rahat hareket edecektir.

Bu durum başta öğrenciler olmak üzere bütün kurumu hedefe odaklayarak çocukların olumlu okul kültüründen daha çok faydalanmalarının önünü açacaktır.

Aslına bakarsak yürürlükte olan ‘’Proje Okulları’’ , ‘’ Protokol okulları''nda uygulanan ve buralarda görev yapan okul müdürlerinin çalışacakları müdür yardımcılarını belirleme de söz sahibi olması her tür ve derecedeki okulları kapsamalıdır.

Uyumlu bir idari ekip ile sağlıklı ve başarılı bir eğitim ortamının oluşturulması bütün okullarda hayata geçirilmesi gereken önemli bir meseledir.