a.damar @ hotmail.com

Okullarda Çeşitlilik ve Eşitliğe Uygun Politikalar Nelerdir, Ülkemizde Durum Ne?

Yaşadığımız zaman diliminde çeşitlilik gösteren öğrenci kuşaklarıyla çalışmak istisnai durumlar olmaktan çıkmış, pek çok öğretmen için artık gerçekliğin bir parçası haline gelmiştir. TALIS 2018 kapsamında okulların öğrenci çeşitliliğine ve eşitliği sağlamaya ilişkin politikaları ve uygulamaları da odağa alınmıştır.

Okullarda çeşitlilik ve eşitliğe uygun politikalar; dezavantajlı öğrencilere ek destek sağlanması, sosyo-ekonomik ayrımcılığa karşı net politikalar geliştirilmesi, cinsiyet ayrımcılığına karşı politikalar geliştirilmesi ve farklı sosyo-ekonomik geçmişe sahip öğrenciler için kapsayıcı olmanın öğretilmesi şeklinde sıralanabilir. Okul Müdürlerine Göre Çeşitli Eşitlik Temelli Politikaların Uygulandığı Okul Oranları karşılaştırmalı olarak şu şekilde gösterilebilir;

 

POLİTİKALARTÜRKİYE (%)OECD (%)
Dezavantajlı öğrencilere ek destek sağlanması90,480,3
Sosyo-ekonomik ayrımcılığa karşı net politikalar geliştirilmesi89,974,8
Cinsiyet ayrımcılığına karşı politikalar geliştirilmesi89,180,2
Farklı sosyo-ekonomik geçmişe sahip öğrenciler için kapsayıcı olmanın öğretilmesi95,592,9

Bu bulgular, okul müdürlerine göre okullarda cinsiyet ve sosyo-ekonomik eşitlik konularına ilişkin pek çok politika uygulandığını ortaya koymaktadır. OECD ülkeleri genelinde bu konuya ilişkin en yaygın uygulama farklı sosyo-ekonomik geçmişe sahip öğrenciler için kapsayıcı olmanın öğretilmesidir.

Dezavantajlı öğrencilere ek destek sağlanması ve cinsiyet ayrımcılığına karşı net politikalar geliştirilmesi ise okulların %80,3’ünde uygulanmaktadır. Okulların %74,8’inde uygulanan bir diğer politika ise sosyo-ekonomik ayrımcılığa karşı net politikalar geliştirilmesidir.

Türkiye’deki okul müdürlerine göre okulların yaklaşık %90,4’ünde dezavantajlı öğrenciler için ek destek sağlanmakta, sosyo-ekonomik ayrımcılığa ve cinsiyet ayrımcılığına karşı net politikalar geliştirilmektedir. Okulların %95,5’inde ise farklı sosyo-ekonomik geçmişe sahip öğrenciler için kapsayıcı olmak öğretilmektedir.

Bu sonuçlar; okullarda çeşitlilik ve eşitliğe uygun politikaların uygulanması hususunun, Türkiye’de bütün politika alanlarında, OECD ülkelerinden daha iyi durumda olduğunu göstermektedir. Dileğimiz, bu politikaların çoğalarak devam etmesi.

Kaynaklar

TALIS 2018 Sonuçları ve Türkiye Üzerine Değerlendirmeler. TEDMEM-2018