mahmutbalta @ hotmail.com

Kurumların yüreklerinin attığı mekanları vardır.

Buralarda resmi dilin ağır keşmekeşliği altında ezilen ama dile getirilmeyen veya çözümünden umut kesildiği için söylenmeye hacet duyulmayan sorunlar, dertler dile gelir hasbihal edilir ve çözüm yolları aranır.

Bu mekanların, odaların sahipleri kurum amirleri ve yöneticileri değildir.

Belki de bu yüzden insanlar daha rahat olurlar oralarda.

*****

Söz konusu eğitim yuvaları okullar olunca bu yerler nerelerdir diye sorarsak fil hakika;

Rehberlik servisleridir.

Okullarımızdaki öğretmen, öğrenci ve hatta yöneticilerin dertlerinin dinlenildiği sorunlara çözüm yolları bulunduğu yerlerdir rehberlik servisleri.

Durum böyle olunca olması gereken rehberlik servislerinin daha iyi hizmet verecek şekilde düzenlenmeleri ve rehber öğretmenlerin hem özlük hakları hem de mevzuat açısından daha iyi hizmet verebilir duruma getirilmelerinin sağlanmasıdır.

*****

Uzunca bir zamandır.

Rehberlik hizmetleri yönetmeliğinin değişeceği bilgisi Eğitim kamuoyunun gündemini meşgul etti.

Özellikle bu değişikliklerin rehber öğretmenlerin aleyhine olacağı algısı da bol bol işlenerek okullarımız için çok önemli olan rehberlik servisleri ve rehber öğretmenlerin motivasyonun sekteye uğratılmasına sebep olundu.

Yönetmelik değişikliği çalışmalarında sahada çalışan rehber öğretmenlerin sürece yeterince dahil edilmemeleri eleştiri konusu oldu.

*****

Ve nihayet geçtiğimiz günlerde rehberlik hizmetleri yönetmeliği yayınlandı.

Öncelikle şunu söyleyelim ki bu yönetmelikte de rehberlik hizmetleri ile ilgili köklü bir değişim anlayışı bulunmamaktadır. Bunun yerine özellikle sınıflandırma ile ilgili çok detaya düşülmüş ve somut hükümler yerine ayrıntılarda boğulmuş bir yönetmelik söz konusudur.

Rehber öğretmenlerin haftalık 30 saat olan iş saatlerinin değiştirilmemesi ve sınav görevlerinin isteğe bağlı olunması yönetmeliğin olumlu yanlarıdır.

Ancak nöbet ve belleticilik görevlerinin isteğe bağlı değil de amir bir hüküm ile mecburi tutulması rehberlik hizmetlerinin genel çerçevesi düşünüldüğünde yerinde bir hüküm gibi görünmemektedir.

*****

Rehberlik hizmetlerindeki bir tezat ise açıklanmaya muhtaç ayrı bir konu olarak dikkat çekmektedir.

 

 

Şöyle ki;

Yönetmeliğe göre rehber öğretmenin günlük çalışma saatleri eğitim öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenleniyor. Ancak nöbet ve belleticilik görevi mecburi kılınıyor.

Mesela tam gün eğitim yapan bir okulda saat ; 14,30’ dan sonra rehberlik hizmetlerinin devam ettirilmesi gereken bir durum söz konusu ise ve rehber öğretmenin günlük çalışma saati buna göre planlandıysa bu öğretmenimiz öğrencilerin okulda olmadığı bu saatlerde de nöbet tutacak mıdır?

*****

Son olarak şunu demek gerekir herhalde;

Rehberlik servislerinin en yoğun olduğu zaman dilimleri teneffüsler iken, teneffüslerde rehber öğretmenlere nöbet tutturmak ne kadar doğru.