mahmutbalta @ hotmail.com

Hayatın her alanında insanları başarısızlığa sürükleyen sebeplerin başında hiç şüphe yok ki kararsızlık gelir.

Karar verememe süreci insanın iç dinamiklerini dumura uğratan ve bunun sonucunda dış dünya ile iletişimini zorlaştıran arızi bir durumdur.

İnsan yaşamının diğer alanlarında ki kararsızlık süreçleri bir yere kadar telafi edilebilir özellikte olabilmektedir.

Ancak eğitim istisna…

Eğitim ile ilgili gerek bireylerin hayatında, gerekse toplumsal eğitim projeksiyonların yapıldığı planların çizildiği alanlarda baş gösteren kararsızlık halleri telafisi mümkün olmayan sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

Bu durum birkaç neslin hayatına direkt etki edebilen ve bunun sonucunda bir milletin bir ülkenin geleceğini top yekun geri dönülmez yanlışlara, çıkmaz sokaklara yöneltebilmektdir.

Eğitim alanındaki çalışmaların uzun sürece yayılmaları sebebi ile alınacak kararların uzun istişareler sonucunda ortaya çıkmış net, açık ve uygulanabilir nitelikte olması gerekir.

Eğitimi ve eğitimciler ile ilgili kararların bugünden yarına değişen aksi istikamette cereyen eder özellikte olması akıllarda soru işaretlerin oluşmasına ve eğitimin genel motivasyonun kan kaybetmesine sebep olacaktır.

Geçen sene bir yıl boyunca eğitim dünyasını meşgul eden ‘Rotasyon’ olayı bu konuya bir örnek olarak ele alınabilir.

En ince ayrıntısına kadar planlanan, neticeleri itibari ile birçok eğitimciyi huzursuz eden, branşına göre atanacak eğitim kurumu az olanların istemedikleri halde tayin istedikleri…

Rotasyon ile yatılıp rotasyon ile kalkılan bir ortamın sonunda. Pat diye rotasyonun olmayacağı haberi ile son bulan bu durum bir kararsızlık örneği olarak tarihe geçti.

Eğitimi etkileyen diğer bir karasızlık örneği öğretmene performans uygulamasında kendini gösterdi.

Defalarca gündeme getirilen, toplumun her kesiminden hatırı sayılır itiraz ve eleştiriler alan  ‘Öğretmene performans’ bazen kesin uygulanacak intibaı uyandırılarak gündeme getirilirken,  bazen de yapılan bir açıklama ile uygulanmayacağı yönünde kanaat bildirildi.

 Bu süreçte yaşanan karasızlıkların olumsuz etkileri yine eğitimi ve onun paydaşlarını üzdü ve gündemlerini uzun süre meşgul ederek zaman ve enerji israfına denen oldu.

Bu iki bariz örneğin ışığında açık ve net olarak şu söylene bilir ki eğitim ve öğretim sahadaki insanların görüşü alınarak net ve kararsızlığı içinde barındırmayan kararlar ile başarıya ulaşabilir.