mahmutbalta @ hotmail.com

2018-2019 eğitim öğretim yılının dönem sonu seminer çalışmalarının sonuna geldik.

Her sene olduğu gibi bu yıl da seminer çalışmalarının gerekliliği ve verimliliği üzerinde tartışarak seminer dönemini bitireceğiz gibi görünüyor.

Seminer dönemlerinin planlaması Milli Eğitim Bakanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul/kurum Müdürlükleri tarafından yapılıyor. Sorunların büyük kısmının bu kurumlar arasındaki koordinasyonsuzluklardan kaynaklandığı söylenebilir.

Bakanlığın planlamasında ki bir faaliyet o günde yapılması okul için oldukça önemli olan bir faaliyetin başka güne ertelenmesine veya hiç yapılmamasına sebebiyet verebiliyor.

Planlanan faaliyetlerin içerik olarak öğretmenlerin mesleki gelişimine ne derece de katkı sağladığı da ayrı bir tartışma konusu, okul türlerinin ve branşların bu kadar farklılık ve çeşitlilik arz ettiği bir zamanda ortak planlamalar ve konular yeterince verimli olmamaktadır.

Seminerin ikinci haftasının öğretmenlerin tatillerini geçirecekleri yerlerde yapmalarına yönelik bu konyla ilgili her yıl ayrı bir uygulamanın söz konusu olması da öğretmenlerin kafasını karıştıran ayrı bir sorun.

Geçen yıllarda bunun mümkün olabildiğine yönelik okullara yazı gelirken bu yıl gelmemesi ama seminerin ikinci haftasının öğretmenlerin tatillerini geçirecekleri yerlerde yapmalarına yönetmeliğin cevaz vermesi ve bununla ilgili net bir açıklamanın yapılmaması ayrı bir belirsizlik oluşturuyor.

Sene başında yapılan seminer çalışmalarının eğitim öğretim yılına hazırlanma ve planlama yönünde çeşitli faydalarının olduğu eğitim dünyasında yaygın bir kanaat iken yılsonu seminer çalışmalarında geçirilen iki haftanın öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarına önemli bir kazanımı olmadığı düşüncesi ağır basmaktadır.

Eğitim öğretim yılı sonunda yapılması gereken, içinde okulun/kurumun bütün paydaşlarının bulunduğu buna velilerden ve öğrencilerden temsilciler ve okullarda çalışan öğretmenlerin dışındaki diğer personel de dahil ( memur, hizmetli v.s).

Bir değerlendirme toplantısının yapılması ve toplantıda ortaya çıkan olumlu ve olumsuz durumların bir sonra ki sene başı toplantısında değerlendirilmek üzere hazırlığı yapıldıktan sonra öğretmenlerin yaz tatiline başlamalarıdır.

Seminer dönemlerinin diğer bir gelenekselleşen konusu da bakanlığın her yıl bir konuyu belirleyip bunun üzerinden bir çalışma planı yapması geçen yıllarda ‘’Etkili tahta kullanımı’’ nı ön plana çıkaran bakanlık bu yılda ‘’ Okul Aile iş birliği geliştirme programı’’nı  ele aldı.

Ancak bu seminer çalışmasının bazı iller de 21-24 Haziran arsında bazı iller ise 26-28 Haziran arasında olacak şekilde planlanması seminerin ilk haftasını kendi okulunda ikinci haftayı yaz tatilini geçireceği yerde yapacak olan öğretmenler için aynı semineri ayrı yerlerde iki defa alma veya hiç almama gibi bir durumun ortaya çımasına sebebiyet verebiliyor.

Bu yıl ki seminer dönemi çalışmalarının da sonuna gelirken, önümüzde ki yıllarda seminerlerin daha verimli geçirilmesi için neler yapılmalı sorusu masaya yatırılmalı ve eğitimin bütün paydaşlarının görüşü alınarak seminer dönemi gerekli mi? Süresi ne kadar olmalı? Eğitim öğretim yılı başında ki ve sonunda ki seminer dönemleri planlamaları nasıl olmalı? Sorularının cevapları aranmalıdır.