mahmutbalta @ hotmail.com

 

                                                                      ŞİİRSEL PROJELER

Devir proje devri herkes bir yerlerde bir şeyleri projelendirme peşinde!

Kimine göre ise yaşamın kendisi bir proje, ne ölçüde başarılı olduğun planlamaya, uygulamaya ve sonunda ele geçen ürünlere bağlı olan ince uzun bir proje.

Özel yaşamda sosyal projelerle başarı basamaklarını tırmanma eğilimi hakim iken, resmi makamlarda ise yapacakları faaliyetleri projelendirerek ses getirmenin, gündemde kalmanın ve bir adım da olsa öne geçmenin hesapları yapılmakta.

Hal böyle olunca proje ile yatar, proje ile kalkar olduk.

Bu da beraberinde özensiz, birbirinin tekrarı bireye, topluma ve kurumlara yarar getirmeyen vakit ve nakit israfı ile insanların hayatlarını işgal eden ve de onları mutsuzluğa iten çalışmaların ‘'proje’’ olarak adlandırılmasına ve bunların ısrarla uygulanmasına sebep oldu.

Mesela güzel ülkemizin nadide kurumlarından bir tanesi çalışanları arasında telefon anlık haberleşme (Whatsaapp grubu) grubu oluşturup bu oluşumu ‘’ proje’’ olarak telakki ettikten sonra başarılı projelerin yarıştığı ulusal bir yarışmaya birinci olmak umudu ile katılması ve bu olayı iletişimde yeni bir çığırmış gibi göstermesi de yaşadığımız ilginç durumlardan biri.

Kim bilir belki de bu olayın kendisi başlı başına bir projedir zaten!

İşin bir başka enteresan yanı da proje çalışmalarının bu denli önem kazanması ile birlikte, özel ve resmi kurumlarda ‘’proje birimlerinin’’ kurulması oldu. Burada görevlendirilen insanların bütün işi (sanki böyle bir mecburiyet varmış gibi) proje düşünmek, uygulamak ve bunların dönütleri üzerinde çalışmak.

Ekmek kapısı veya yeni bir iş istihdamı olarak düşünüldüğünde belki kulağa hoş gelecek bu durum maalesef çalışanların verimini düşüren ve asıl hedefe odaklanmayı engelleyen uygulamalar olarak hem bu birimlerde çalışanları mutsuz etti, hem kurumların iç barışını sekteye uğrattı.

Peki son zamanlarda sayıları on binleri bulan projeler genel olarak hangi konularda ve hangi amaçlarla yapıldı.

Proje çalışmalarına baktığımızda;

En çok hayata geçen ‘’Projelerin’’ ülke içinde veya dışında bir amaçla ( eğitim, gezi ) bir yeri gezme görme veya orda eğitimlere katılma olarak gerçekleştiği,

Daha sonra ise alanında uzman kişilerin kurumlara çağrılarak konferans ve seminer vermesi

Ardından ise kısa vade de ürünler elde edilerek geçici gelir kazanmaya yönelik aktivitelerin yapıldığını görmekteyiz.

Projelerin bir diğer güzel ( !) yanı da bu çalışmaların bitiminde hazırlanan niceliksel sonuç raporlarıdır. Bu raporlarda katılım sayıları, katılım konuları, proje paydaşları ve benzeri durum sonuçları rakamlarla ifade edilmekte ve bu rakamlar bir şekilde bir araya getirilerek projenin başarılı olduğu sonucuna varılmaktadır.

Bütün bunlar yapılırken gözden kaçırdıklarımız neler;

Yapılmış ve uygulanmakta olan projeleri incelediğimizde,  bu çalışmaların maddeyi esas alan ve mutlak başarı üzerine kurgulandığını görmekteyiz.

Mesele bu projelerde; adabı muaşeret, dostluğun önemi, komşuluk hakları, yardımlaşma ve benzeri temel değerlerimize pek rastlanmadığı hemen göze çarpar.

Ayrıca duygu yönü de oldukça eksiktir bu çalışmaların örneğin ‘’şiir’’ yoktur.  Mesela şiirleri konu alan projeler yapılsa başarı, başarmak, hedefe ulaşmak diğerlerini geride bırakmak kaygısı olmadan ‘’şiir’’ e odaklansak ve adına ‘’şiirsel projeler’’ desek.

Ne derseniz güzel olmaz mı?