mahmutbalta @ hotmail.com

 

Eğitim camiamızı son günlerde meşgul eden önemli konulardan biri de ortaokul ve liselerde yani ‘’orta öğretim kurumlarında’’ okuyan öğrencilere yönelik ‘’Sınıf tekrarı’’ veya daha meşhur deyişle ‘’Sınıfta kalmanın’’ tekrar uygulanacak olması oldu.

MEB, 21 Temmuz 2012 tarihinde yayınladığı yönetmelikle sınıf geçmeyi düzenlemiş ve sınıf seviyesine göre yeterli başarıyı gösteremeyen öğrenciler için sınıf, alan, rehber öğretmen, okul yönetimi, veli, ile birlikte okul ve çevrenin durumuna göre tedbir alınması istenmiş, gerektiğinde il denetmenlerinin rehberliğinden de yararlanarak önlemler alınması ve bu önlemlerin uygulama sonuçları ile ilgili rapor düzenlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Diyelim ki bunların hepsi yapıldı yine de öğrenci istenilen seviyeye gelmediyse;

Ortaokullarda öğrencinin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına kalması, ikinci dönemin son haftasında şube öğretmenler kurulunda karar verilir denmektedir.

Liselerde ise başarısız dersi olsa da öğrencinin yıl sonu başarı puanı 50 ise zayıf derslerine bakılmadan sınıf geçebiliyor. Beş altı dersi zayıf olup üst sınıfa geçen öğrenciler dahi bulunuyor.

Yani öğrencilerin sınıfta kalması hemen hemen imkansız hale getirilmiştir.

Genel olarak sınıf tekrarının geri getirilmesinin nedeni öğrenci başarısızlığı ve temel düzeyde dört işlem okuma yazma becerilerini dahi elde edemeden öğrencilerin ortaöğretimi bitirmeleri olarak görülüyor.

Bu bence de yerinde ve haklı bir gerekçe

Ancak öğrenci sınıf tekrarına kaldığı zaman öğrenmesi gerekip öğrenemediği bilgileri öğrenecek mi yani değişen ne olacak bu noktanın dikkate alınması ve ders tekrarı yaptırılacak olan öğrencilere bu farkındalığı verecek çalışmaların üzerinde yoğunlaşılması gerektiği kanaatindeyim.

Öğrenci sınıfta niye kalır veya öğrenmesi gereken bir dersi, bir konuyu niye öğrenemez, kazanması lazım gelen bir beceriyi niye elde edemez bunun tek sorumlusunun öğrenci olmadığı muhakkak

Sınıf ortamı

Gerekli materyal

Öğretmen vasfı

Öğretme teknikleri

Hazır bulunuşluk seviyesi

Derslerin gerekliliği ve muhtevası

Ve daha birçok konu başlığının bu durumu etkilediği ortada, bunların gözden geçirilmesi ve öğrencilerin motive edilmesindeki etkilerinin göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır.

Sınıfta kalmanın birde psikolojik boyutu bulunmaktadır.

Sınıf tekrarı yapacak öğrencilerin bu duruma hazırlıklı olmaları için bir planlamanın yapılması ve ergenliğin en şiddetli zamanlarını yaşayan gençleri bu durumdan zarar görmeyecek ve arkadaşları tarafından psikolojik baskı altına alınmalarını engelleyecek çalışmaların yapılması da gerekecektir.

Sınıfta kalmanın hem okula hem de öğrencinin ailesine maddi külfeti de olacaktır.

Başta servis olmak üzere diğer eğitim öğretim masrafları öğrencinin ailesini zorlayacakken, okul açsından öğrencinin aynı sınıfı tekrar okuması bazı sorunların yaşanmasına sebebiyet verecektir.

Bunlarla ilgili de planlamaların yapılması sürecin daha verimli geçmesini sağlayacaktır.

Orta öğretim kurumlarında okuyacak ve buralardan mezun olacak öğrencilerin okul türlerine göre sahip olmaları gereken yeterliklerin gerçekçi ve objektif kriterlere göre belirlenmesi de sınıf tekrarının daha net görülmesini kolaylaştıracak. Öğrenci ve öğretmenler açısından sürecin daha iyi bir şekilde yönetilmesinin önünü açacaktır.

Sonuç olarak ‘’sınıf tekrarının’’ veya ‘’sınıfta kalmanın’’ geri gelmesi eğitim öğretime olumlu anlamda yansıyacak bir uygulama olacaktır.

Ancak bu durum hayata geçirilirken yukarıda bir kısmını dile getirdiğim ve eğitimciler ile görüşüldükten sonra ortaya çıkacak diğer aksamaların giderilmesi ile ilgili tedbirlerin alınması özellikle de öğrencilerin psikolojik durumları ve ders motivasyonları açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır