mahmutbalta @ hotmail.com

Uzun tartışmalara sebep olan Orta Öğretimden Temel Eğitime geçiş Sınavı (TEOG) artık yok onun yerine 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren Orta öğretim kurumlarına alınacak öğrencilere ilişkin merkezi bir sınav yapılacak.

2 Haziran cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılacak sınavda sabah ki oturumda sözel test öğleden sonraki oturumda sayısal test uygulanacak

Her alan için halen 8. Sınıfta uygulanacak kazanımların esas alınacağı öğrencinin okuduğuna anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri özellikleri ölçmesi hedeflenen sınavın oturumları ve derslerin soru adedi faklı olacak.

Sözel alan ile  bilgi ve  becerinin sınanacağı birinci bölümde alt testler olarak Türkçe dersinden 20, TC Atatürkçülük dersinden 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 10 ve Yabancı dilden 10 olmak üzere toplamda 50 soru sorulacak

Bu oturumda Türkçe dersi cevaplarının çarpılacağı ağırlık katsayısı 4, diğer derslerin ağırlık kat sayısı 1 olduğundan Türkçe dersinden yapılan her doğru cevap diğer derslerden yapılan doğru cevaplara göre daha çok puan getirecektir.

50 sorudan oluşan bu testin cevaplama süresi 75 dakika olacaktır.

Sayısal bilgi düzeyi ve işlem becerisini ölçecek olan sayısal test ise ikinci oturumda öğrencilerin önüne gelecek. Bu test Matematik ve fen bilgisi derslerinden olışuyor.20 matematik, 20 fen bilgisi sorusunun sorulacağı testin cevaplama süresi 60 dakika, bu testteki Matematik ve Fen bilgisi derslerinde verilecek doğru cevapların çarpılacağı ağırlıklı katsayı 4 olduğundan bütün sorular aynı değerde olacaktır.

1 Milyon öğrencinin gireceği sınavda çocuklar 1367 lise arasından 126 bin kontenjan içine girmek için yarışacaklar.

Bu sınav bir yarışma sınavı olduğu için öğrencinin kendisinin ne kadar yaptığı kadar diğer adaylarında ne ölçüde doğru yaptığı alacakları puanlar üzerinde etkili olacaktır.

Bu sınavın öğrenciler açısından diğer sınavlardan başka bir farkı da her iki test arasında 45 dakikalık bir aranın verilmesi olacak sözel test bittikten sonra sayısal teste geçmeden önce verilecek bu arayı öğrencilerin iyi değerlendirmesi ve ikinci teste motivasyonu bozulmuş şekilde girmemesi büyük önem arz etmektedir.

Bunun içinde dinlenme arasında mümkün olduğu kadar sınav konuları konuşulmamalı ve zihni rahatlatıcı etkinliklere yönelik dinlenmeye geçilmelidir.

Sınav değerlendirmesi de şu şekilde yapılacaktır.

Öncelikle bütün derslerden yapılan doğru ve yanlışlar tek tek hesaplanır, daha sonra doğru cevap sayısından yanlış cevapların üçte biri çıkartılır. Böylelikle ham puanlar elde edilmiş olur.

Her bir ders testinin ortalamasının bulunması için ilgili testin ham puanlarının toplamının sınava giren öğrenci sayısına bölümü ile bulunur.

Bu teknik bilgileri bilmek elbette öğrencilerin, eğitimcilerin ve velilerin işini kısmen kolaylaştıracaktır. Ancak elbette ki önemli öğrencilerin sınavı ciddiye alarak çalışmaları ve okumak istedikleri okulları belirleyerek oralarda okumanın hayalini kurmalarıdır.

Unutulmamalıdır ki sınavlar ciddiye alınması gereken ve tek kişilik organizasyonlardır.

Bir öğrencinin sınavda yapacağı iki şey vardır der eğitimci Cihat ŞENER ‘’bir nefes almak iki soru çözmek’’

2 Haziran cumartesi günü sınava girecek bütün öğrencilere üstün başarılar dilerim.