mahmutbalta @ hotmail.com

VE SEN EYY KUDÜS

 Gel

 Anne ol

 Çünkü Anne

 Bir çocuktan bir Kudüs yapar

                                       Nuri PAKDİL

 

*****

İlk kıblesi Müslümanın, gözyaşı ümmetin, kanayan yarası Filistin’ in, duası anaların babaların mazlum. Mustazaf ve başı dik mağrur Kudüs.

Senin hikayelerin ile büyüdü bizim çocukluğumuz Selahattin’i dinlemek senden ve intifada cesaretiyle Aksaya selam göndermek ne güzeldi ellerinde büyümek.

*****

Ve sen eyy Kudüs!

Kudsiyetin, Kalbimiz. Aklımız ve ruhumuzu kuşatmışken, birileri kan ve gözyaşları ile kirli masalarının başına geçmiş kalu beladan bu yana pak ve tahir topraklarını necis ellere peşkeş çekmenin planlarını yapıyor.

Şunu iyi biliniz ey necis ellerin zalim sahipleri!

Nazenin maneviyatı, asil toprağı, kutsal beldeleri ve dünyanın dört bir yanında kendisi için atan imanlı yürekleri ile alarak arkasına ümmetin vahdetini tükürecektir yüzünüze mazlum Kudüs.

Ve de unutmayınız ki!

Bu haykırışı kudüs’ün, bin parça olmuş İslam alemini, ümmet şuuru ile birleştirip, bir hakikat seline çevirecek ve o sel yutacaktır siz zalimleri, zalimane planları ile.

*****

Küfrün fitnelerine yenik düşüp, mezhebi, meşrebi, fikri ve siyasi hiziplerle bölük pörçük olan bu ümmet söz konusu sen olunca mahşeri vicdanında bir yangın hissedip silkinerek ataletinden kalkabiliyorsa ayağa ey kudüs!

Asaletinden ve kudsiyetinden hiçbir şey kaybetmediğinin resmidir.

*****

Ve işte bu resimdir. Güzel şehir, Müslümana cesaret küffara korku salan

*****

Yürü kardeşim

Ayaklarına bir kudüs gücü gelsin

                                          Nuri pakdil