ajanskamu @ gmail.com

Hz. Sevban (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah Efendimiz Hz. Muhammed (sav) buyurdular ki:

“Yakında bazı milletler, yemek yiyenlerin, başkalarını sofralarına davet ettikleri gibi, size karşı (savaşmak için) biribirlerini davet edecekler."

Sahabeden biri: "Bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak?” dedi.

Hz. Rasûlullah (sav); "Hayır, aksine siz o gün kalabalık, fakat selin önündeki çör-çöp gibi zayıf olacaksınız. Allah cc, düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini alacak, sizin gönlünüzde VEHN bulunacak." buyurdu.

Sahabeden bir başkası: "VEHN nedir Ya Rasûlullah?" diye sorunca:

"VEHN, dünyayı (fazlaca) sevmek ve ölümü unutmak / kötü görmektir" buyurdu. (Ebû Dâvûd, Sünen, Melâhim, 5.)


“VEHN" kelimesinin sözlük anlamı "gevşek olmak, zayıf, güçsüz olmak, gevşeklik göstermektir." Ancak hadis-i şerifte, sözlük anlamının ötesinde; Müslümanların içinde bulundukları manevi gevşeklik ve zayıflığının gerekçesini anlatmıştır:

 

“VEHN, DÜNYAYI SEVMEK VE ÖLÜMÜ UNUTMAK / KÖTÜ GÖRMEK."

 

Talut ordusunun imtihan edildiği dünyalık nehirden, bir avuç yerine kana kana içince amansız bir “vehn” hastalığına tutulduk!

 

Paranın, makamın, malın, servetin, konforun, lüksün aldatıcı heyulasına kapılıp, dünya ve ahiret dengesini kaybederek seküler mutantlara dönüştük!

 

Rasulullah Efendimiz (sav)’in, hadis-i şerifinde belirttiği “VEHN”, bir dünyevileşme sendromudur.

 

“VEHN”, cazibeli bir şehvetle, dünyayı ahirete tercih etme sürüklenişidir.

 

“VEHN”, dünyalık kazanımlar devşirme adına, ahmakça bir cesaretle ahiret kazanımlarını gözden çıkarma zavallılığıdır.


“Şüphesiz her ümmetin bir fitnesi vardır. Benim ümmetimin en büyük fitnesi de maldır.” (Tirmizi) hadisinde belirtilen mala, mülke, dünyalık makamlara, Salebe’yi bile kıskandıracak bir iştiyakla sarıldık!


Bazı milletleri bize karşı birleşerek tehdit etmeye, birlikler kurmaya ve savaşmaya cesaretlendiren şey, Müslümanların azlığı değil,  takva bakımından güçsüzlükleri ve dünyaya olan aşırı düşkünlükleridir.

 

Çünkü ölümden korkan ve dünyaya fazlaca düşkün olanlar, fedakarlıklara katlanamazlar. Canları ve malları ile katılmaları gereken cihâdı ihmal ederler. Böylece eskiden olduğu gibi düşmanlara karşı heybetli değildirler ve artık düşmanlar onlardan korkmazlar ve çekinmezler!


Küfür, bâtıl olan davaları uğruna bir çok askerini, parasını, rahatını, zamanını ve emeğini feda ederken;
dünyada neler olup bittiğinden habersiz, vatanın, ümmetin geleceğine dair zerre derdimiz olmadan,
hangi makamı nasıl kapsak, kiminle görüntü versek, nereden daha iyi kazansak derdiyle birbirimizin kuyusunu kazma, hased ve entrika peşinde koşmamızın acısıyla kahrolan var mı?!?!..


Rahata, lükse düşkünleşip, “dünyaya gelişimizin asıl gayesi"nden koparak, konformizmin pençesinde ruhlarımızın zavallıca heder oluşuna, içleri parçalanarak üzülen var mı?!?!..


Nefislerimizin semirerek lâle devri düşkünlüğünde, acınası ve ibretlik bir zilletle 'helâk'in eşiğine gelişimizi görmenin acısıyla yanan kavrulan var mı?!?!..

 

Endülüs'ün sonunu görür gibi olmaktan ürperiyorum!

 

Allah'ın, kutlu emanetini bu necip milletten almasından korkuyorum!

 

Her ne kılıf bulup bahane uydurursak uyduralım;


para kazanmayı, statü ele geçirmeyi,
salih bir kul olmak ve islâm'a yardım etmekten daha önemli önceliğimiz olarak, hayatımızın, günlük yaşamımızın tam orta yerine koyuyor olmaktan,

şahsî menfaatlerimizi, ümmetin menfaatinden üstte görmekten,

hayatımızı imanımıza şâhid etmenin yollarından kaçınmaktan,


menfaat icabı bir stk, parti vs ye aidiyet bağı oluşturup, diline (söylemesi bile ağzına yakışmayan) 'dava'yı dolayarak orayı putlaştırmaktan,

yetimi, mazlumu gözetelim denildiğinde, 'salebe'yi hatırlatan cümleler kurmaktan,

İlk kıblemiz, onurumuz, Mescid-i Aksa'yı Filistinlilerin zannedip, oraya gitmeyi hayaline bile koymamaktan

iyi bir ev, iyi bir araba, iyi bir ..., iyi bir ... hayalleriyle hırsının esaretine düşmekten,

kendi menfaat dünyasındaki basit planlarının küçücük bir sapmayla bozulmasından ortalığı ayağa kaldırma azminin zerresini, İttihâd-ı İslâm için göstermemekten daha korkunç bir zavallılık olamaz!!!...


ALLAHIM,
İÇİMİZDEKİ BEYİNSİZLER YÜZÜNDEN BİZİ HELAK ETME!


ALLAHIM,
BİZİ UYANDIR, BASİRETİMİZİ AÇ!

ALLAHIM,
KALBİMİZİ VE AYAĞIMIZI KAYDIRMA,
CEHDİMİZİ VE İHLASIMIZI ARTIR,
BİZİ İSTİKAMET ÜZERE KIL!

 

ALLAHIM...