mahmutbalta @ hotmail.com

 Bir örneği var mıdır bilemiyorum ama ilk defa bir bakanlık (Milli Eğitim Bakanlığı) 3 yıllık ‘’Vizyon Belgesi’ açıklayacağını duyurdu.

Önümüzde ki süreçte 3 yıl boyunca yapacağım icraatlar bunlardır. Diyerek faaliyetlerini kamuoyuna deklere etmek özgüveni yüksek, cesur bir adım olarak görünüyor.

Eğitim gibi geleceğin inşası ile ilgilenen bir uğraşta Vizyon koyma, hedef belirleme ve bunlara nasıl ulaşacağını açıklayarak bir yol haritası çizmek kendini bir nevi kamuoyuna denetletmek bizimde toplum olarak pek alışkın olduğumuz bir durum değil.

15 Ekim de açıklanacağı duyurulan ancak 23 Ekim 2018 tarihine ertelenen ‘Vizyon Belgesi’ İle ilgili sanırım sorulması gereken en önemli soru belgenin bağlayıcılığı ile ilgili zira açılanacak olan belgedeki çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı için bir hedef mi? olacak yoksa yapılması mecburi kanuni gereklilikler mi? olacak.

Milli Eğitim Bakanlığının en büyük istişare organı olan ( her ne kadar kararları tavsiye niteliğinde olsa da ) Milli Eğitim şurasının ‘Vizyon Belgesi’ ile görüşü nedir ya da daha önce şuranın almış olduğu kararların ‘Vizyon Belgesinde’ bulduğu karşılık ne ölçüdedir?

Değişen yönetim sistemi ile birlikte kurulan '‘Eğitim Öğretim politikaları Kurulunun’' açılanacak ‘Vizyon Belgesi’ ile ilgili tutumu da önem arz eden bir konu olarak göze çarpmaktadır.

Zira görevi Eğitim Öğretim Politikaları geliştirmek olan kurulun üyeleri geçen hafta atandı ve açıklanacak ‘’Vizyon belgesi’’ ile görüşlerinin ne olduğu bilinmiyor.

Açıklanacak Vizyon belgesi üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim Politikaları Kurulunun aynı fikirde olması uygulanabilirlik açısından elzem bir konudur.

Vizyon belgesinde neler olacak, neler değişecek ve bu yenilikler eğitim hayatımızı nasıl etkileyecek okullarımıza, öğrenci, öğretmen ve diğer paydaşlarımıza neler katacak?

Bunlardan daha evvel açıklanacak yeniliklerin kangrenleşmiş sorunları tespit eden ve oradaki sıkıntıları net bir şekilde ortaya koyan bunların çözümünün yol haritasını çizen bir yapıda olması gerekir.

Ders sayısının azaltılması, ölçme ve değerlendirme sisteminin değişerek bakanlık tarafından kurulacak bir birim tarafından yapılacak olması, gibi konuların açılanacak Vizyon belgesinde yer alması bekleniyor.

Son zamanlarda gerek basın yayın yoluyla gerek yanlış uygulamalar ile toplum nezdinde oluşan öğretmen algısının düzeltilmesi ile ilgili çalışmaların ‘’Vizyon belgesinde’’ yer alması gerekir.

Eğitim ve öğretimin işleyişi ile ilgili yasal alt yapıyı düzenleyici tedbirler alınması ilgili adımların atılmasının ‘’Vizyon belgesinde’’ yer alması öğretmenlik mesleğinin geleceği açısından önemli sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen ayırımının ortadan kaldırılarak bütün öğretmenlerin aynı sosyal, mali ve özlük haklara sahip olabilecekleri bir düzenlemenin yapılması ‘’Öğretmenlik statü algısının’’ olumluya evrilmesi açısından önemli adımlarından biri olacaktır.

Öğretmenlerin ikinci görev olarak yaptıkları okul yöneticiliğinin ‘Eğitim Yöneticiliği’ olarak profesyonel bir meslek haline getirilmesi şartlarının iyileştirilmesi ve bu göreve gelme koşullarının liyakat ölçüleri içinde bilimsel yöntem ve başarı kriterlerine göre yerine getirilmesi ile ilgili bir yol haritasının ‘’Vizyon belgesinde’’ yer alması da önemli bir sorunun çözümü noktasında etkili olacaktır.

Eğitim öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ana unsurlardan biri olan eğitim müfredatına yerli ve milli dokunuşlar ile bilimsel temelli bir planlamanın yapılarak bunun kamuoyuna duyurulması önemli bir sorunun giderilmesinde etkili olacaktır.

Sayın bakanın ‘’Ben bilim insanıyım veriyi görmeden, planlama yapmam.’’ sözlerinin açıklanacak ‘’Vizyon Belgesine’’ tam olarak yansıması dileğiyle.

Eğitimi kendine dert edinen ülkemiz ve medeniyetimizin tekrar yükselişinin ancak eğitim ile mümkün olacağına inanan eğitim sevdalıları olarak büyük bir heyecan ile ‘’Vizyon belgesinin’’ açıklanmasını beklediğimizi ifade etmek isterim.