MEB'de Bir Yönetmelik Kaldırıldı

Ajanskamu.Net-Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Mevzuat 28.12.2018, 06:10 28.12.2018, 06:10
MEB'de Bir Yönetmelik Kaldırıldı

Ajanskamu.Net-Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Karar bugünkü resmi gazetede yayımlandı. 

 

28 Aralık 2018 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 30639
YÖNETMELİK
Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞI TEŞKİLATINA SÜREKLİ GÖREVLE

ATANACAK PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/7/2014 tarihli ve 29051 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

www.ajanskamu.net 

Yorumlar (6)
ABDURRAHMAN TOĞAÇ 2 yıl önce
YASİN SURESİ DESTANI
KİTABIMIZ KURANDA
ABDURRAHMAN TOĞAÇ.
1-Yasin, sırlı lisanınla kulları, davet etmektesin.
2-hikmet li kuranın çok hakkını, söylemektesin.
3-muhakkak ki davetinle sen, büyük emektesin.
doğru bir yoldasın der rab, kitabımız kuranda.

5-güçlü esirgeyici Allahın, indirdiği kitabıdır.
6-babaları uyarılmamışlara, Allahın hitabıdır.
onlar bundan gafillerdir, iblisinki ne tabidir.
ant olsun azap haktır der, kitabımız kuranda.

artık onlar uyarı yoluyla, hiç imana gelmezler.
8-çünkü boyunlarına, yular geçirdik görmezler.
yular çenelerinin altına dayanır, hiç bilmezler.
ondan başları yukarıdır der, kitabımız kuranda.

9-önlerinden set çekmişiz, engelinden görmez.
arkasındanda set çekmişiz, hiç biri onu bilmez.
10-uyarsan da uyarmasan da, onlar yola gelmez.
onlar için aynıdır diyor rab, kitabımız kuranda .

11-sen ancak kuran a, uyan kulu uyarasın.
görünmez rahman dan, korkana buyurasın.
ona mağfiretle cömertçe, veririm duyurasın.
mükafatımı müjdele der, kitabımız kuranda.

12-gerçekten ölüleri, ancak biz diriltiriz.
bıraktıkları eser varsa, yazılmakta biliriz.
zaten bunların hepsi, bir kütükte deriz.
lehfi mahfuzdadır der,kitabımız kuranda.

13-onlara o şehir halklarının, halini misal getirin.
14-onlara iki elçi gönderdik, dedik ayeti götürün.
üçüncü elçiyi takviye ettik, ayetlerimi söyleyiverin.
size gönderilen elçileriz deyin , kitabımız kuranda.

15-dediler sizde bizim gibi, insan dan başka değilsiniz.
rahman bir şey göndermemiştir, demeyiz size ehilsiniz.
siz bizlere yalan söylüyorsunuz, üstelik birde sefilsiniz.
üçünü de inkar ettiler, der rabbimiz, kitabımız kuranda.

16-rabbimiz biliyor bizi, sizin iyiliğinizi dileriz.
gerçektende biz sizlere, gönderilmiş elçileriz.
17-bize düşen bir tebliğdir, bunu size deriz.
18-uğursuzsunuz dediler , kitabımız kuranda.

dediler yemin olsun ki, eğer vaz geçmezseniz.
sizi taşla öldürürüz, buradan çekip gitmezseniz.
azabımız dokunur, gitmeye gayret etmezseniz.
taşlar öldürürüz dediler der, kitabımız kuranda.

19-uğursuzluğunuz kendinizden, nasihat a erdiniz.
siz haddi aşmış kavimsiniz, kendinizde gördünüz.
20-şehrin öbür ucundan gelen, adamı öldürdünüz.
kavmim bunlara uyun demişti, kitabımız kuranda.

21-uyasınız sizlerden, hiçbir ücret istemeyene.
bunlar hidayet üzeredir, uyun Allah bir diyene.
22-ben beni yaratana, kulum diyorum görene.
hepimiz ona döneceğiz der, kitabımız kuranda.

23-hiç ben ondan başka, tanrılar a tapar mıyım.
rahmandan zararda gelse, hiç isyan yapar mıyım.
taptığınız şefaat edemez, başkasına bakar mıyım.
onlar seni kurtaramaz diyor, kitabımız kuranda.

24-şüphesiz ben o zaman, sapanlardan olurum.
24-dedi rabbinize inandım, yolu doğru bulurum.
uyun diyen öldürüldü,dedik cennetime buyurun.
26-gir cennetime dedik diyor, kitabımız kuranda.

27-rabbim beni bağışladığını, keşke kavmim bilselerdi.
ikram edilenlerden olduğumu, hepside bilip görselerdi.
28-hiç olmazsa ölümüm ardından, hak yolu bulsalardı.
onlara gökten ordu indirmedik der, kitabımız kuranda.

29-indirecekte değil dik, bir narayla yok oldular.
30-yazıklar olsun o kullara ki, eğlenceye daldılar.
ne zaman resuller gönder sek, hep alaya aldılar.
bir narayla sönüverdiler der, kitabımız kuranda.

31-onlardan önceki kuşaklar dan da, helak etmişiz.
hiç biride dönüp gelmediler, onlara da biz yetmişiz.
32-hepside huzurum da dediler, biz batıla gitmişiz.
bir gün ötekiler de gelirler der, kitabımız kuranda.

33-onlara ölü toprak ta, elbet bir alamet tir.
biz onu da diriltir iz de, her tarafı nimet tir.
ondan bitenden yersiniz, nankörlük ihanettir.
biz onu da diriltiyoruz der, kitabımız kuranda.

34-orada hurma üzüm, çeşitli mahsul yarattık.
içinden kaynaklar fışkırtıp, nimetimle donattık.
35-bunlar ı yetiştiresiniz diye, biz böyle yaptık.
hepsinden de yersiniz der, kitabımız kuranda.

şükretsinler diye yaptık, kullarımızı kayırdık.
36-yerde bitenden yersiniz, rızkınızı ayırdık.
çeşitli çiftleri yarattık, nimetim le doyurduk.
eksikten münezzehim der, kitabımız kuranda.

37-onlara gecede bir delildir, gören kullar farkında.
geceden gündüzü sıyırırız, karanlığım a bir bakında.
38-güneşte emrimle döner, kendi miğferi etrafında.
oda akarak gitmektedir der rab, kitabımız kuranda.

bu güçlü her şeyi bilen, Allahın takdiridir.
39-ayada menzil koyduk, rabbin haberidir.
sonra eski haline döner, o hikmet sahibidir.
eski hurmaya döner der, kitabımız kuranda.

40-ne güneşin aya yetişmesi, ona yaraşır.
ne de gece gündüz e geçerek, ona ulaşır.
hepside bir felek te yüzer, emrime erişir.
41-neslinizde alamet der,kitabımız kuranda.

zürriyetlerini dolu gemiler de, biz taşımaktayız.
42-onlara bunun gibi,çok binekler yapmaktayız.
43-onları boğarız lakin, amellerine bakmaktayız.
yardım bulup kurtulamaz der, kitabımız kuranda.

44-ancak bizden bir rahmet ve, zamana bakasınız.
yaşamınız yazgınız la olur, bunu aklınız a takasınız.
45-onlara söyle, önünüzden ardınızdan korunasınız.
ki esirgenesiniz diyor rabbimiz, kitabımız kuranda.

46-onlar rabbinden gelen, her ayete yüz çevirsinler.
47-verdiğimiz rızıklardan, istemediler ki sarf etsinler.
onları da istese doyurur deyip, bizi inkar a gitsinler.
nebiye şaşkınlıktasınız dediler der, kitabımız kuranda.

48-bide dediler doğru iseniz, o saat ne zaman.
49-onların beklediği bir naradır, iyi kulum aman.
onlar çekişip dururlarken, yakalar onları hemen.
50-bir vaatte yapamazlar der, kitabımız kuranda.

51-sura üfrülür, bir bakarlar ki hepsi kalkmışlar.
rablerine kavuşmak için, hepsi de akın etmişler.
52-eyvah başımıza gelene derler, sese şaşmışlar.
uyuyorduk kim kaldırdı derler, kitabımız kuranda.

demek ki Allahın vaadi, buymuş deyip görürler.
o zaman resullerimize, doğru söylemişler derler.
53-sadece bir nara olduğu nu, hepsi de bilirler.
hepsi huzuruma gelirler der, kitabımız kuranda.

54-artık bu gün hiç kimseye, zerre haksızlık edilmez.
sade yaptıklarının cezasıdır, fazladan bir şey görmez.
55-cennetlikler güzel yerde, onlara azap hiç gelmez.
eğlence ve zevktedirler diyor rab, kitabımız kuranda.

56-kendileri ve zevceleri, hep gölgelerdedir.
tahtların üzerine yaslanmış, hepsi zevktedir.
57-orada meyvede var, kazanan yemektedir .
ne isterse hepsi var der, kitabımız kuranda.

58-esirge yen rabbin den, vardır onlar a selam.
59-deriz ayrılın mücrimler, siz onlardan hemen.
60-biz söylemiş dik size, şeytana uymayın aman..
size açık düşmandır dedik der, kitabımız kuranda.

61-bana kulluk edin dedim, çoğunuz baş kaldırdı.
doğru yol budur dedik, iblis sizleri peşine taktırdı.
62-böyle iken çokları nızı, Allah yolundan saptırdı.
aklınızı kullanmadınız der rab, kitabımız kuranda.

63-işte vaat olup ta, geldiğiniz cehennem budur.
64-küfrünüz sebebiyle, gideceğiniz yeriniz oradır.
65-o gün onların ağızlarına, birde mühür vardır.
eller ayaklar şahittir der rab, kitabımız kuranda.
abdurrahman toğaç 2 yıl önce
66-dileseydik onların gözlerini, silme kör ederdik.
yola dökülüp kalırlardı, yolu göremezlerdi bilirdik.
67-daha da dilesek o yerde, kılıklarını değiştirirdik.
ne ileri gider ne geri der rab, kitabımız kuranda.

68-bununla beraber ömrü uzunlar, şunu bilsinler.
ikinci yaratışta tersine çeviririz, gerçeği görsünler.
69-biz ona şiir öğretmedik, hidayetimize ersinler.
onun getirdiği kuran zikir der, kitabımız kuranda.

70-diriyi uyaralım, nankör ede azabı hak gördüğümden.
71-şunu da bilin ki, onlara kudretimden verdiğimiz den
onlara davarlarda yarattık, bakmaya ehil i bildiğimizden.
72-onları kendileri ne ram ettik der, kitabımız kuranda.

onların bazılarını, binekler olarak kullanırlar.
bazısını da yesinler diyedir, olur ki arlanırlar.
73-daha birçok menfaat vardır,faydalanırlar.
hala şükretmezler mi der, kitabımız kuranda.

74-tuttular Allahtan başka, bir takım ilahlar edindiler.
bize yardım ederler diye, bütün güçleriyle didindiler.
75-onların yardıma gücü yetmez, kendileri de gördüler.
kendileri onlara askerdir diyor rab, kitabımız kuranda.

76-o halde onların lakırtıları, hiç üzmesin seni.
onlardaki gizliyi açığı biliriz, biz vermişiz fenni.
77-insan görmedi mi, nutfeden yarattık kendini.
şimdi açık bir düşman der, kitabımız kuranda.

78-yaratılışını unuttu da, bize bir misal getirdi.
bu kemikleri çürümüşken,daha kim diriltir dedi.
79-onları ilk defa yaratan diriltir, deyi ver hadi.
her çeşit yaratma bilirim der, kitabımız kuranda.

80-o Allah ki size yeşil ağaçtan, ateş çıkarttı.
şimdi yakıp duruyorsunuz, gözler görüp baktı.
81-göğü yeri yaratan, size bir menfaat yaptı.
en yakıcıyı da yaparım der, kitabımız kuranda.

o her şeyi yaratan dır, her şeyi bilendir.
82-olmasını dilediğine, o sade ol diyendir.
83-her mülk onundur, kudretiyle görendir.
sonunda bize dönen der,kitabımız kuranda.
ABDURRAHMAN TOĞAÇ 2 yıl önce
05448081798
EL MÜMİNİN SURESİ DESTANI
1--Müminler her zaman, felah bulmuştur.
2—namazlarını huşu içinde, hep kılmıştır.
3—faydasız boş sözlerden,uzak durmuştur.
4---zekatını verirler der, kitabımız kuranda.

5---onlar ki çok iffetlidir, ırzlarını korurlar.
6---sade eşiyle birleşir, sözlerinde dururlar.
onlar hiç kınanmaz, hak yolunu bilirler.
7--- ötesine bakma der, kitabımız kuranda.

8---onlar ki emanetlerine, verdiği sözlerine uyarlar.
9---namazlarına devam eder, rabbin sözünü duyarlar.
10—yeryüzü nün varisi onlardır, alınmıştır kararlar.
varisçilerin kendileridir diyor, kitabımız kuranda.

11---onlar ahrette Firdevs cennetine, varis olacaklar.
bunlar o güzelim yerlerde, ebediyyen kalacaklar.
12---çamurdan yarattık tüm insanları, bunu bilecekler.
13---nutfe yaptık, sağlam yerde tuttuk, diyor kuranda.

14---sonra o nutfeyi, kan pıhtısı haline getirdik.
sonra kan pıhtısını, bir lokma ete çevirdik.
et parçası nın içine, kemikler yerleştirdik.
kemiklere et giydirdik der, kitabımız kuranda.

şekil verenin şanının, yüceliğini göreceksin.
15---sonra bunun arkasından, bir gün öleceksin.
16---sonra kıyamet günü, muhakkak dirileceksin.
17---and olsun üzerinize, yedi yol yaptık kuranda.

18---gökten bir ölçü ile size, su indirip veririz.
şüphesiz biz o suyu, gidermeye de kadiriz.
19---size içinde hurma üzüm, bağı yaptık biliriz.
geçiminiz için diyor rab, kitabımız kuranda.
05448081798
size o sütten içiririz, çok fayda görürsünüz.
diyer faydası da onların, etlerinden yersiniz.
22---hayvanlar ve gemi içinde,seyahat edersiniz.
hepsi lütfumuzdan diyor, kitabımız kuranda.

23---yemin olsun biz nuh u, kavmine gönderdik.
kavmim yalnız Allaha, ibadet edin dedirdik.
ondan başka ilahınız yoktur, bunu bildirdik.
nuh korkmaz mısınız dedi, kitabımız kuranda.
EL MÜMİNİN SURESİ DESTANI DEVAMI
24---bunun üzerine, kavmindeki kodamanlar.
buda sizin gibi insandır, öğütten ne anlar.
rab istese melek gönderirdi, dedi insanlar.
kavmi inanmadı diyor, kitabımız kuranda.

25---kendinde cinnet bulunan, adamdan başka.
ondan hiçbir şey olamaz, gelmez hiç aşka.
siz Nuh u gözetleyin, uzaklardan yavaşça.
ne yapacak dediler der, kitabımız kuranda.

20---bir ağaç yarattık, turu sina dağında olur.
hemi yağı olur, yiyen kullarımız, iyi bulur.
21---davarlar dada ibret vardır, iyi kullar görür.
karnındaki sütten der, kitabımız kuranda.

26---nuh ey babbim, onların beni yalanlamasına.
dediğim sebep olmasın, yanlış anlamasına.
bilmezler mümkünü yok, beni dinlemesine.
ben mağlubum dedi, kitabımız kuranda.

27---bizde ona vahiy ettik, bir gemi yapasın.
emrimiz geldiğinde, her canlıdan katasın.
canlıları bir erkek dişi, olmasına bakasın.
dünyayı su basacak der, kitabımız kuranda.

zulmedenlerden alma, onlar gemiye binmesin.
vaadimiz tamam olacak, onlar bunu bilmesin.
yalnız inananlardan al, diyerlerinden gelmesin.
bana bir şey söyleme der, kitabımız kuranda.
EL MÜMİNİN SURESİ DESTANI DEVAMI
28---sen ve yanındakiler, geminin içine binin.
hamdolsun Allaha deyip, bize dua edin.
gemi sizi nereye götürürse, oraya gidin.
şükredesiniz der rab, kitabımız kuranda.

29---birde de ki ey rabbim, bereketli yere indir.
30---şüphesiz bunda ibret var, alametlerimdendir.
nuh rabbinin imtihan ettiğini, bilenlerdendir.
zalimler boğuldular diyor, kitabımız kuranda.

31---sonra arkalarından başka kuşak yarattık.
32---ad kavmiydi , hüt peygambere bıraktık.
rabbe ibadet edin dedi, durumlarına baktık.
Allahtan korkun dedi, kitabımız kuranda.

sizin ondan başka, ilahınız yoktur.
yalnız ona ibadet, etmeniz haktır.
men edilmişe, tapmanız yasaktır.
emrediyor Allah, kitabımız kuranda.

33—-onlar dan refah verdikleri miz, inkara gittiler.
küfretti ler kodaman lar, resule isyan ettiler.
sende bizim gibisin dediler, rab katında bittiler.
yediğimizden yiyor dediler, kitabımız kuranda.

34---kendimiz gibi bir beşere, tabi olursak şayet.
ziyana uğruyanlar dan oluruz, açıktır gayet.
35---tekrar dirileceğimizi söyler, gerçekten hayret.
36---dediğin çok uzak dediler, kitabımız kuranda.

37---hayat dünya hayatıdır, bundan başkasını bilmeyiz.
burada yaşar ız ölür üz , dediklerinize gelmeyiz.
38---allaha iftira atıyorsun, görünmez ilaha inanmayız.
diriltilmeye inanmadılar diyor, kitabımız kuranda.

39---rabbim beni yalanladılar diyerek, sözlerini duyurdu.
40---Allah biraz zaman sonra, pişman olacaklar buyurdu.
41---derken sonra helak naramız, o kavmi yakalayıverdi.
çör çöp oldular hüt kavmi der , kitabımız kuranda.

42---sonra arkalarından, başka kavim yarattık.
43---ümmetler ecelini geçemez, böyle yaptık.
44---ard arda resul gönderdik, hallerine baktık
böyle dir diyor Allah, kitabımız kuranda.

45---her ümmete resul , geldikçe yalanladı.
bizde helak ettik, vaziyetleri ayandı.
hepsinide efsane yaptık, yanlış inandı.
uzak olsunlar der, kitabımız kuranda.

sonra musa ile harunu, kavmine gönderdik.
açık bir ferman ile, musaya mucize verdik.
46---firavun dik başlıydı, inkara gittiğini gördük.
kibirlerine yediremedi der, kitabımız kuranda.

47---firavun kendimiz gibi, iki tane insana mı inanacağız.
Musa nın kavmi uşağımızdır, dediğine gelmeyeceğiz.
48---yalanlayan oldular, dediler söylediğini bilmeyeceğiz.
askerleriyle boğduk diyor Allah, kitabımız kuranda.

49---yemin olsun biz musaya o kitabı verdik.
kavmi inansın diye, açık mucize gönderdik.
baş kaldıran zorbalar, olduklarını, gördük.
niye helak etmeyim der, kitabımız kuranda.

50---meryem oğlu isayıda, annesiyle mucize yaptık.
ikisini de suyu olan, yüksek yerler de bıraktık.
51---helal şeylerden yeyin dedik, resullerimize baktık.
bütün yaptığınızı, bilirim der, kitabımız kuranda.

52---işte tek ümmet halinde, sizin kavminizdir.
bende sizin rabbinizim, bizden korkun denir.
53---hep aralarında bölündüler, katımızdan bilinir.
fırka olup öğündüler der, kitabımız kuranda.

EL MÜMİNİN SURESİ DESTANI DEVAMı
54---şimdi sen onları, şaşkınlık larıyla bırak.
55---verdiğimiz çocukları yeter, sonlarına bak.
çokluğu hayrına sanarlar, bunu ilmine kat.
56---felaketlerinedir diyor, kitabımız kuranda.

57---gerçekten rabbin azabından, korkarak titreyenler.
58---rabbinin ayetlerine iman ederek, Allah diyenler.
59---rabine ortak koşmayanlar, söylediklerimizi bilenler.
60---zekatlarını tam verenler diyor, kitabımız kuranda.

61---işte bunlar hayırlarda, sürat yarışı yapanlar.
bu yarışı yaparken, rabbin sözüne bakanlar.
62---gücünün yettiğini yapar, rab sözünü tutanlar.
onlar zulme uğramaz der, kitabımız kuranda.

63---kafirlerin kalpleri, bu kitaptan habersiz.
bunlar kulları yok etmekte, çokça arsız.
her şeyini alırlar, bırakır onları çaresiz.
yaptıkları budur diyor, kitabımız kuranda.

64---nihayet refahlı olanlarını, azabımız yakalar.
azabımızda gelince, hemen feryada başlar.
65---bunlar tepeden bakarak, yoksulları dışlar.
yardım etmeyiz der rab, kitabımız kuranda.

66---siz eyet söyleyene, arkanızı dönerdiniz.
sıkıntı basardı sizi, uzaklaşıp giderdiniz.
67---yaşantıya ters gelirdi, işimiz var derdiniz.
gaflet içindedir diyor. kitabımız kuranda.

68---hala bu kelamdan, gafil olmaya daldı.
atalarına gelmemiş, bir resulmü geldi.
69---resulü tanıyamayıp, onlar öylemi bildi.
70---cinnet etmiş dediler, kitabımız kuranda.

hayır o resul, onlara hakkı getirdi.
hoşlanmadılar ama, dinlerini yetirdi.
rabbin kelamıyla söyledi,küfrü bitirdi.
haline şükret der, kitabımız kuranda.

71---eğer hak onların, keyflerine tabi olsaydı.
gök yer fesada gider, onu doğru bulsaydı.
onlara zikri bildirdik, denene tabi olsaydı.
yüz çevirdiler zikirden, kitabımız kuranda.

72---yoksa sen onlardan, bir ücretmi istiyorsun.
hayır rabbimin mükafatı,daha hayırlı diyorsun.
hem o rızık verenlerin, çok hayılısı biliyorsun.
73---sen doğru yoldasın diyor, kitabımız kuranda.

74---fakat ahrete inanmayan, hak yoldan sapmaktadır.
75---başlarından darlığı atsak, hak yoldan çıkmaktadır.
76---onları azap ile tuttuk, yine yanlışı yapmaktadır.
azaplıklar yalvarmadılar diyor, kitabımız kuranda.

77---üzerlerine gazap kapısını, açtığımız vakit.
azap gelirken bari, yapsalardı rabbe ahit.
78---yaptıkları günaha, kulak göz kalpler şahit.
az şükrediyorlar diyor, kitabımız kuranda.

79---yer yüzünde sizi yaratana, elbet döneceksiniz.
80---gece gündüzün de değişmesi, onun bileceksiniz.
dirilten öldürendir, onun yoluna geleceksiniz.
Allah aklınızı kullanın diyor, kitabımız kuranda.

81---hayır evvelkilerin dediğini, dediler biliriz.
82---bizmi öldükten sonra, bir daha diriliriz.
83---yemin ederiz masallardır, yanlış buluruz.
inanmaz bunlar diyor, kitabımız kuranda.

84---kimindir o yeryüzü, ve oradaki varlıklar.
85---allahın derler, nedir kalbinizdeki darlıklar.
86---odur arşın sahibi, çektirmesin zorluklar.
87---bizden sakının diyor, kitabımız kuranda.

88---kimdir o her şeyin mülkü, elinde olan.
kimdir o zora düştüğünde, sizi koruyan.
89--- allah dersiniz, zorlukta yaşayanı gören.
siz büyüklendiniz der, kitabımız kuranda.

90---hayır biz, hakkı getirdik yalancılara.
91---allah evlat edinmez,deyin talancılara.
ondan başka ilah yok de, külhancılara.
ortağı yoktur der, kitabımız kuranda.


ondan başka ilahlar olsaydı şayet.
çarpışırlardı birbiriyle, açıktır gayet.
her şey helak olurdu, sonra nihayet.
tek sahibidir der,kitabımız kuranda.

92---çok yücedir o, hazırı gayibi bilendir.
93---onlara gelecek, her azabı verendir.
94---azaptan korumada, iyileri görendir.
95---azabı izleyin der, kitabımız kuranda.

96---sen kötü lüğü , en güzel iyle sal.
kalplerin özünü bilenden, ilham al.
97---sana sığınırım rabbim de, öyle kal.
sahibimizsin de, kitabımız kuranda.

98---rabbim zalimlerden, sana sığınan kulum.
99---o zalimlerden birine, geldiğin de ölüm.
tekrar döndüğünde, beni bu sefer görün.
100---yararlı iş yapacağım der, kitabımız kuranda.

bu onların söyledikleri , boş sözlerdir.
perde çekilmiş, olanlardaki gözlerdir.
101---süra üfrüldümü , çaresizler sizlerdir.
birbirinden kaçarlar,kitabımız kuranda.

102---tartıları ağır gelen, felah bulanlardır.
103---tartıları hafif gelene, yazık olanlardır.
bunlar cehennemde, orda kalanlardır.
104---sırıtıp kalırlar der , kitabımız kuranda.

105---ayetlerim okundu, onu yalan saydınız.
106---rabbim kötü bahtımızdı, bizim kaybımız.
107---rabbimiz bizi çıkar, bu bizim ayıbımız.
dönersek haksızık der, kitabımız kuranda.

108---sinin oraya , bana bişey söylemeyin.
109---içinizde bir fırka var, onları horlamayın.
bizler iman ettik diyenleri, zorlamayın.
onlar kurtulur der , kitabımız kuranda.

kurtulacak kullar, rabbim bizi affet diyorlardı.
110---kendilerinin maskarasıydı, bunlar biliyorlardı.
rabbi anmayı unuttular onlara gülüyorlardı.
güldükleriniz cennettedir, kitabımız kuranda.


111---sabretmeye karşı, mükafatlarını verdim.
rablerinin lütfuyla, dediler murada erdim.
112---dünyada ne kadar kaldınız, diye sordum.
113---bir günden az dediler, kitamız kuranda.

EL MÜMİNİN SURESİ DESTANI DEVAMI
114---Allah buyurdu, hakikaten pek az kaldınız.
115---boşuna yaratmadık sizi, imtihan oldunuz.
sonunda yüce rabbin, huzuruna geldiniz.
116---hak padişahız diyor, kitabımız kuranda.

çok yücedir o Allah, kendisi haktır.
övülmeye laiktir, büyük padişahtır.
ondan başka tapılacak, hiç yoktur.
arşın rabbi der, kitabımız kuranda.

117---her kim Allah ı bırakıp, başka ilaha taparsa.
hiç delili olmaksızın, ona tapmaya bakarsa.
onun hesabı bize aittir, inatla onu yaparsa.
onlar felah bulamaz der, kitabımız kuranda.

118---deyin ki ey rabbim, bağışlayın siz bizi.
rabbim bilirsin sen, gizlilerdeki gizliyi.
merhametliler hayırlısısın, anarım sizi
tevvapsın affedensin,kitabımız kuranda.
ABDURRAHMAN TOĞAÇ 2 yıl önce
EN NUR SURESİ DESTANI
KİTABIMIZ KURANDA
1--- bizim indirdiğimiz, farz kıldığımız suredir.
açık delillerle indirdik, dertlerinize çaredir.
olur ki öğrenir tutarsınız, yanlışdan beridir.
emirlerime uyun diyor, kitabımız kuranda.

2---zina yapan, erkek ve kadının her birine.
yüz değnek vurun, onların kaba yerine.
Allaha inanansanız, girin rabbin dinine.
acımayasınız diyor, kitabımız kuranda .

3---müminlerden bir gurup, yaptıklarına şahit olsun.
zina yapan bir erkek, kendi gibilerinden bulsun.
veya müşrik kadınlarla, evlensin onunla kalsın.
müminlere haram diyor rab , kitabımız kuranda.

4---iffetli kadınlara, zina iftirasında bulunup.
delil getirmeyene, seksen değnek vurup.
şahitliğini kabul etmeyip, gerçeği görüp.
fasıklardır onlar der, kitabımız kuranda.

5---ancak o iftiradan sonra, halini düzelten.
tövbe edenlerden olsun, hakkı gözeten.
rab bağışlayandır, durumuna göz atan.
merhametliyim diyor, kitabımız kuranda.

6---karılarına zina isnadında, bulunanlar.
onun zina yaptığından, emin olanlar.
dört defa billahi billahi,desinler onlar.
doğruluğuna şahittir,kitabımız kuranda.

7---Beşinci defasında, eğer yalancılardansa.
lanet üzerime desin, eğer inananlardansa.
8---kadında şöyle desin, emin olanlardansa.
eşhedü billah desin der ,kitabımız kuranda.

8---kocası , doğru söyleyenlerden olursa.
lanet yerini bulacaktır, eğer bilirse.
10---rabbin merhameti, ikisinede gelirse.
kurtuluşları var der,kitabımız kuranda.

11---haberiniz olsun, iftira haberini getirene.
içinizdeki cemaatlerden, iftirayı yetirene.
hakkınızda hayır olsun, sonunu görene.
azap haksız olanın der, kitabımız kuranda.

12---bunu ilk duyduklarında, iftiradır deselerdi.
doğru iş yapmış olurlardı, eğer bilselerdi.
zanna uymayıp, gerçek doğruyu bulsalardı.
böyle istiyoruz diyor, kitabımız kuranda.

13---dört şahit getirmeyene, itibar etme.
onlar yalancıdırlar,dediklerine bakma.
14---bozuk zihniyetlerine , takılıp gitme.
merhametim geniş, kitabımız kuranda.

15---İftirayı birbirinize, dilinizle anlatıyordunuz.
kesin bilgi sahibi, olmadığınızı biliyordunuz.
ağzınızla söylüyor, bunu kolay sanıyordunuz.
büyük vebal vardır diyor, kitabımız kuranda.

16---duyduğunuzda diyeydiniz, yalandır zaten.
bu iftira bize hiç, yakışmadı gerçekten.
17---gazap iner üzerinize, yanlışlarınızı derken.
mümine yasak diyor, kitabımız kuranda.

18---Allah size ayetleri, beyan edendir.
hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.
19---bu haberi çıkartan, nara gidendir.
iki cihanda hüsranda der, kuranda.

Allah kalplerin özünü bilir, siz bilmezsiniz.
20---Allahın fazlu rahmeti vardır, gelmezsiniz.
şevkatliye merhametliye, tabi olmazsınız.
cezanızı veririm diyor, kitabımız kuranda.

21---ey inananlar, şeytanın adımlarına tabi olmayın.
size fuhuşu emreder, doğru yoldan dönmeyin.
Allahın fazlu keremine uyun, gazabına gelmeyin.
hakkıyla bilenim diyor Allah, kitabımız kuranda.

22---içinizde fazilet ve, servet sahibi olanlar.
akrabayı yoksulu, arayıp onları bulanlar.
Allahın affını isteyen, bunlara verenler.
çok bağışlarım der, kitabımız kuranda.

23---namuslu kadına iftira atana, Allah söylüyor.
dünyadada ahirettede onlar, lanete uğruyor.
büyük azap onlaradır, Allah böyle buyuruyor.
24---el dil ayak konuşur der, kitabımız kuranda.

25---Allah onlara hak ettiklerini, tam verecek.
Allahın hak olduğunu, onlarda bilecek.
26---kötü erkek, elbet kötü kadının olacak.
iyi kadınlarda elbet, iyi erkekleri bulacak.
iftiradan beridirler der, kitabımız kuranda.

onlar için mağfiret ve , güzel rızık vardır.
27—başka eve selam vererek, giren kerdadır.
sizin için hayırlı olan, güzel ahlak ordadır.
belki düşünürsün der, kitabımız kuranda.

EN NUR SURESİ DESTANI DEVAMI
28—Eğer evlerde oturan , kimseyi bulamazsan.
Size izin verilmedikçe, içeriye giremezsin.
Dön denince dönün, hayırlıdır bilemezsin.
Yaptığınızı bilirim der ,Kitabımız kuranda.
29—İçinde oturulmayana, girmeniz haktır.
Menfaatın olana gir, sakıncası yoktur.
Açığı gizlileri bilen, büyük padişahtır.
Bunda günah yok , kitabımız kuranda.
30—Mümin erkekler gözünü,haramdan sakınsın.
Irzlarını korusunlar, güzel ahlak takınsın.
Elbet bunlarla cennetlerin, birine yakınsın.
Haberdarım diyor rab, kitabımız kuranda.
31—Mümin kadınlar ırzlarını, korumaya bakın.
Gözünüzü de koruyun, haramlardan sakın.
Zinetinizide kapatın, kimse görmesin takın.
Habersiz gözüken hariç, kitabımız kuranda.
Baş örtülerini yakalarının, üzerine vursunlar.
Bu rabbinizin kuralıdır, üzerinde dursunlar.
Detayları çoktur, Türkçe mealini okusunlar.
Ayak vurmadan yüru der, kitabımız kuranda.
Yakın akraba görmesinde ,sakınca yoktur.
Zinet sizin süsünüzdür. takınmanız haktır.
Tersini yapan kular,azabımıza müstahaktır.
Tevbeyle felah bul der, kitabımız kuranda.
32—Bekarları evlendirin, onlara yardımcı olun.
Yoksul olmasına bakmayın, iffetliden bulun.
Keremimden zengin ederim, iyilikle dolun.
İhsanımız geniştir diyor, kitabımız kuranda.
33-- Evlenecek yoksullar, varlığı bulana kadar.
İffetlerini korusunlar, lütfuyla zengin eder.
Zengin müminlerde onlara, yardıma gider.
Yardımlaşırlar diyor, kitabımız kuranda.
İffetlerini haramdan, zorlanarak koruyanlar.
Direnerek rabbimizin, davetine yürüyenler.
Fuhuşa zorlasanda bakmaz, rabbini bilenler.
Zorlananı bağışlarım der, kitabımız kuranda.
34—Yemin olsun size, açıklayıcı ayetler bildirdik.
Sizden öncekilerden geçenden, misaller verdik .
Takva sahiplerine rabbiniz ,bir nasihat indirdik .
Uyanlarınız kazançlı der, kitabımız kuranda.
35—Allah göklere ve yere, ışık verendir.
Nurunun temsili, o kandili bilendir.
Dilediği kula, nur vermeyi görendir.
Nasiplisi erişir der, kitabımız kuranda.
Allah böyle misal verir, kulları görsün.
36---o lambayla Allahın, anılmasını bilsin.
sabah akşam rabbine, tesbih e gelsin.
adımı anın diyor , kitabımız kuranda.

37---ticaret engel olmaz, rabbine ibadete kavuşur.
o kullar namazı kılmaya,zekatı vermeye erişir.
o günden kalpler gözler, halden hale değişir.
biz takibindeyiz diyor Allah, kitabımız kuranda.

38---Allah yaptıkları işin, kendilerine en güzelini.
fazlından verecek onlara, ziyadesini özelini.
zaten biliriz biz, kullarımızdaki yapının ezelini.
hesapsız veririm diyor, kitabımız kuranda.

39---Küfredenlerin ameli, engin bir çöldeki.
serap gibi su zanneder, gittiği yoldaki.
ona vardığında ,bir şey bulamaz halbuki.
hesabını görürüm der, kitabımız kuranda

40---yahut derin denizdeki, karanlıklar gibidir.
o denizi bir dalga bürür, ona tabidir.
üst üste yığılmış karanlıklar, hep birbiridir.
elini bile göremez der, kitabımız kuranda.

Allah bir kuluna, bir nur vermemişse.
onun için nur yoktur, yola gelmemişse.
41---havada süzülen, kuşları görmemişse.
bizi tespih ederler , kitabımız kuranda.

her birisi duasını, tespih ini bilmiştir.
Allah da onların, ibadetini görmüştür.
42---yer gök Allahındır, yüzleri gülmüştür.
dönüş bize diyor, kitabımız kuranda.

43---görmedin mi Allah, bulutları sürüyor.
onları toparlayıp, yer yüzünü suluyor.
bakarsın arasından, yağmur geliyor.
canlıları sular der, kitabımız kuranda.

dilediği kulları onun, rahmetine erer.
dilediğine yağmurlar, musibete döner.
şimşeğin etkisinden, gözler feri söner.
bir an görmez der, kitabımız kuranda.

44---gece ile gündüzü, döndürüp duruyor.
akıl sahipleri bunlardaki, sırrı biliyor.
45---bütün hayvanları, sudan yarattık diyor.
çeşidi çoktur diyor, kitabımız kuranda.

Allah biz her canlıyı, sudan yarattık.
kimini iki ayakla, yürümeye bıraktık.
kimini dört ayakla, yüz üstü yürüttük.
her şeye kadiriz der,kitabımız kuranda.

46---biz gerçekleri açıklayan, ayetleri indirdik.
dilediğimi hak yola, ileteceğimizi bildirdik.
47---inandık deyip yan çizeni, haktan dönderdik.
bunlar mümin değil der, kitabımız kuranda.

48---Allaha ve resullerine, çağrıldıkları zaman.
bir bakarsın yüz çevirmişler, onlar hemen.
49---hak kendilerin olsa, hemen derler tamam.
koşarak gelirler diyor, kitabımız kuranda.

50--- bunlar kalplerinde, hastalık olanlardır.
rableri karşılığını, vermez sananlardır.
rabbi bilmez bunlar, zanna uyanlardır.
onlar zalimler der, kitabımız kuranda.

51---aralarında hüküm, verileceği vakit.
mümimler inandık der, hakka bakıp.
kalplerine her zaman, rabbini takıp.
felah bulurlar der, kitabımız kuranda.

52---kim Allahtan korkup, ona inanırsa.
resullerinin çağrısına, koşup gelirse.
onlar murada ererler, eğer bilirse.
kurtulanlar der, kitabımız kuranda.

53---Birde inanmış gibi, yemine gittiler.
savaşa çıkarız deyip, vaat ettiler.
bunların adeti böyle, onlar bittiler.
görürüm diyor, kitabımız kuranda.

54---Allaha ve resullerine, itaat edin.
döneklik yapmayın, yollarına gidin.
ona düşen tebliğdir, siz bunu bilin.
görevidir der, kitabımız kuranda.

sizinde göreviniz var, bunu bilesiniz.
ona itaat edersen, hidayete erersiniz.
55---iman edip, yararlı bir işe giderseniz.
kurtuluş bunda der, kitabımız kuranda.

kötü kavmin yerine, iyisini getireniz.
nankör kavmin yaşantısını, bitireniz.
iyiye meyledenin, dinlerini yetireniz.
onlar huzurda der, kitabımız kuranda.

ortak koşmadan ibadetleri, ederler onlar.
sonra nankörlük edenler, yaşamını sonlar.
fasıklık yapanlar elbet, cehennemi boylar.
kurtuluşlar iyilikte der, kitabımız kuranda.

56---namazı doğru kılın, zekatı verin.
resullere itaat edin, hakkı görün.
rabden merhamet var, onu bilin.
diyor Allah, kitabımız kuranda.

57---küfredenler bizi, aciz bırakır sanmayın.
iyi kullar, Allahtan başkasını anmayın.
zalimlerin gideceği yola, sizde kanmayın.
orası ne fena yer der, kitabımız kuranda.

58---ey inananlar, sizden sahip olduğunuz köleler.
henüz buluğa ermemiş, çocuklarda bileler.
üç vakit de bunlar da izin, isteyerek gireler.
sabah öğle yatsı diyor, kitabımız kuranda.

bu vakitler, açık bulunacağınız zamandır.
bu vakitler dışında, girmek olur tamamdır.
kimseye günah yoktur, kullarıma beyandır.
ayetler açıktır diyor rab, kitabımız kuranda.

59---hikmet sahibinin sözünü, kullar bilsinler.
sizin çocuklarda girerken, iznini alsınlar.
sizden öncekiler öyleydi, bunu görsünler.
her şeyi bilenim der, kitabımız kuranda.

60---nikahtan ümidi kalmayan, yaşlı kadınlar.
ziynetlerini göstermekte,serbesttir onlar.
yinede iffetli davransın, sakınsın bunlar.
daha hayırlıdır diyor, kitabımız kuranda.
EN NUR SURESİ DESTANI DEVAMI
Allah her şeyi işitendir, hakkıyla bilendir.
61---gözü görmeyene, günah yoktur diyendir.
topala hastaya da serbest, Allah görendir .
lütufkarım kullara der, kitabımız kuranda.

babanızın ananızın, kardeş evinden yiyin.
amcan dayın halanıza, ben acıktım deyin.
teyze dost koruma, evlerinde yemeyi bilin.
bu evlerden yiyin diyor, kitabımız kuranda.

topluca veya dağınık yemenizde, günah yoktur.
evlere girerken selam vermenizde, size haktır.
biz ayetlerimizi açıklıyoruz, anlayan kul çoktur.
akıl edenlerden olun diyor, kitabımız kuranda.

62---müminler Allaha ve resulüne, iman edenler.
resulüm den izin alıp, gideceği yere gidenler.
dilediğine izin veriver, resuller bunu bilenler.
Allah çok bağışlayanım der, kitabımız kuranda.

63---Resulü birbirinizi, çağırdığınız gibi çağırmayın.
ya nebim ya resul deyin, fazlaca bağırmayın.
birbirinizi siper edip, yakınlarından dağılmayın.
sakınanlardan olun der rab, kitabımız kuranda.

Allah bilir onun emrine, aykırı hareket edeni.
başlarına bir bela gele bilir, yanlışlara gideni.
acı azap gelmesinden, düşünür resulüm seni.
emrimize uyun diyor rab, kitabımız kuranda.

64---dikkat edin şüphe yok ki, göklerde ve yerde.
hepsi Allahın mülküdür, görmeyene gör de.
ahrette yaptığınızı söyler, cömertlikle ver de.
en doğrusunu bileniz der, kitabımız kuranda.
ABDURRAHMAN TOĞAÇ 2 yıl önce
Ocak 14, 2019, 9:00 pm
ABDURRAHMAN TOĞAÇ.
sayın okurlarıma duyurulur,adanada öz yükseller çatı markette gündüz bekçiliği yapıyordum.
işlerin kırık gitmesinden dolayı, bugün işime son verildi.bir iş bulana kadar, kuranın destanını
yazamaya bilirim.onun için okurlarımdan özür diliyorum.saf fat suresinin destanıda yarım kaldı.
kuranın tamamının destanıda yarım kaldı her şey huzurla olur işten çıkarılmadan ziyade,
kuranın destanının yarım kalması beni üzüyor.şimdi benimle birlikte evde oturan çalışmayan
adam sayısı üç oldu sadece büyük oğlum teberhun özel güvenlikte çalışmakta geri kalanımız
oturanlardan olduk. yaşları olmuş otuzaltı iki oğlan bir kız bekar ev yok bark yok bende dahil
hepsinin gelecekten ümüdi kesik iş kura işsizlik maaşı için başvuru yaptım bir yıl çalıştım üç ayı deneme süreci geri kalanı sigortalı yani dokuz ay sigortalı telefonuma işsizlik maaşını kazanamadığımı bildiren mesaj geldi iş kurdan ama yinede şükretmemiz gerek her şeyin hayırlısı olsun selamlar 05448081798 Abdurrahman toğaç.
ABDURRAHMAN TOĞAÇ 2 yıl önce
EŞ ŞUARA SURESİ DESTANI
KİTABIMIZ KURANDA
1-ta – sin- mim- hikmetle dolu sözlerimdir.
2-bunlar hakkı açıklayan, sırlı ayetlerimdir.
3-nerdeyse canına kıyacaksın, görürüm der.
onlar anlamıyor diyor, kitabımız kuranda.

4-biz dilersek onlara, öyle ayet indiririz.
hepsi çaresiz inanır, boynun eğdiririz.
5-rahmandan yeni nasihat tır, bildiririz.
yüz çevirdiler der, kitabımız kuranda.

6-evet kuranı yalanladılar, azaplarınız yakın de
alay ettiklerinin haberi , geldiğinde, bakın de
7-her şeyi biz yarattık, yasaklarımdan sakın de.
nebatlar yarattık diyor, kitabımız kuranda.

8-şüphesiz bunlardaki ibretleri, çokları görmez.
bunlar mümin değillerdir, elbet bunu bilmez.
9-Rabbin güçlü esirgeyendir, onlar yola gelmez.
yinede hatırlat diyor rab, kitabımız kuranda.

10-11-hatırlayın ki bir vakitler, rabbin musaya.
can vermiştir o resulün , elindeki asaya.
firavuna söyle uysun, rabbindeki yasaya.
rab nida ettim diyor, kitabımız kuranda.

12-musa der ey rabbim, doğrusu onlardan korkarım.
onlar bana inanmazlar, yinede dediğini yaparım.
13-benim göğsüm daralıyor, bunu kafama takarım.
dilimden düğümü çöz diyor, kitabımız kuranda.

harunu da peygamber yap, ben bunu derim.
14-onlara karşı suçum var, kabahatimi bilirim.
beni onlar öldürürler, ben yapılacağı görürüm.
onun için korkarım der, kitabımız kuranda.

15-hayır ikinizde hemen, mucizelerimizle gidin.
muhakkak sizinle beraberiz, siz bunu bilin.
16-haydin firavuna gidin, rabbin elçisiyiz deyin.
hemen gidin dedi rab, kitabımız kuranda.

17-dediler İsrail oğullarını, bizimle gönderin
18-firavun dedi elimizde büyüdün, bunu görün.
yeni doğmuş bir çocuktun , bilenlere sorun.
firavun seni büyüttük der, kitabımız kuranda.

19-firavun hem sen suçlusun, bir Kıpti yi öldürdün.
sen nankörlerden oldun, bizden kaçıp durdun.
20-o işi yaptığımda cahillerdendim, ondan vurdum.
21-sizden korkunca kaçtım der, kitabımız kuranda.

sonrada rabbimin ihsanıyla, beni peygamber yaptı.
22-İsrail oğullarını köle yaptın, rabbim durumuna baktı.
23-firavun alemlerim rabbini, kim kafana taktı.
24-anlarsan söylerim dedi, kitabımız kuranda.

o göklerin yerin, arasındakilerin rabbidir.
25-bir şey anlamadım musa, konuşman kafidir.
26-sizinde rabbiniz öncekilerinde, rabbi ve sahibidir.
firavun adamlarına duydunuz mu der, kitabımız kuranda.

27-firavun bu size, gönderilen peygamber.
deli olmalıdır kanaatimce, tamamen der.
28-her şeyin rabbini kabul et, sende şan ver.
musa aklınız varsa der, kitabımız kuranda.

29-yemin olsun benden başka, ilah tanırsan.
seni zindanlık ederim ,başkasına kanarsan.
30-sana delil getirdim, beni doğru sanırsan.
31-delilini söyle dedi, kitabımız kuranda.

32-bunun üzerine musa, asasını bıraktı.
asa ejderha olmuştu, firavun ona baktı.
33-elini koynuna soktu, bembeyaz aktı.
34-firavun büyücüsün dedi, kitabımız kuranda.

35-firavun sizi büyüsü ile, yerinizden çıkartacak.
36-onu ve kardeşini tutun, firavun imtihan yapacak.
37-sihirbazları tez getirin, millette buna bakacak.
inkara gittiler diyor rab, kitabımız kuranda.

38-tayin edilen vakit, belli zamana saklandı.
getirilen tüm sihirbazlar, bir araya toplandı.
39-halkada toplanın dendi, doğru olan aklandı.
hepsi toplandılar der, kitabımız kuranda.

40-firavun sihirbazlar kazanırsa, onlara tabi kalalım.
41-büyücüler firavuna , mükafat varmı emin olalım.
42-en yakınımdan olacaksınız, bugün gerçeği bulalım.
43-musa atacaklarınızı atın der ,kitabımız kuranda.

44-iplerini sopalarını, hepside ortaya attı.
firavun ululuğuna deyip, hepsi günah etti.
45-musa da asayı attı, onların attıklarını yuttu.
46-büyücüler secdeye kapandı der, kitabımız kuranda.

47-biz alemlerin rabbine, iman ettik dediler.
48-musa ile harunun rabbini, kabul ettiler.
49-size izin vermedenmi dedi, sihirbazlar direttiler.
sizin büyüğünüzmüş dedi, kitabımız kuranda.
ŞUARA SURESİ DESTANI DEVAMI
yakında ellerinizi ayaklarınızı ,çapraz keseceğim.
hepinizi toplayıp, millet ortasında asacağım.
50-önemli değil dediler, kurtulursanız şaşacağım.
51-inananların ilkiyiz dediler, kitabımız kuranda.

rabbimizin günahlarımızı, affedeceğine inanırız.
52-kullarımızı yürüt dedik, kurtuluştur tanırız.
takip edileceksiniz dedi, rabbimizi anarız.
53-firavun asker topla dedi, kitabımız kuranda.

54-musaya inananlar, az bir topluluk idi.
55-fakat onlar bizi hep, kızdırıyorlar dedi.
56-biz ise ihtiyatlı cemaatiz ,diye söyledi.
57-onları çıkarttık der, kitabımız kuranda.

58-hazinelerden ve, şerefli makamlardan çıkardık.
59-işte böyle, İsrail oğullarını onlara, mirasçı yaptık.
60-güneş doğarken ordusuyla, hücuma geçti baktık.
61-yakalandık dediler der rab, kitabımız kuranda.
ŞUARA SURESİ DESTANI DEVAMI
62-asla rabbim bırakmaz, o benimle beraberdir.
63-asanı denize vur dedik ,düşmanları bey haberdir.
deniz tam ikiye yarıldı, firavun için kederdir.
her parçası dağ gibi der, kitabımız kuranda.

64-düşmanları nıda onların, oraya yaklaştırdık.
65-Musa ve inananları kurtardık, bahtlarını aklaştırdık.
66-düşmanlarını boğduk, Musa ya inananları kurtardık.
67-bunlarda ibret var der, kitabımız kuranda.

68-hiç şüphesiz senin rabbin, güçlü merhametlidir.
69-İbrahim in haberini de oku, o çok hürmetlidir.
70-babasına neye taparsın der, çok iyi niyetlidir.
71-kavmine putlara tapmayın der, kitabımız kuranda.

72- dua ederseniz duyup cevap verirler mi.
73-onlar size fayda vermeyi, bilirler mi.
zararda verseniz siz putlara, sizi bilir mi.
74-gelenekten dediler, kitabımız kuranda.

75-İbrahim şöyle dedi, şimdi beni gördünüz mü.
76-atalarınızın taptıklarını, sizde bildiniz mi.
77-taptıklarınız düşmanlarım, tatmin oldunuz mu.
o tek olan rab hariç der, kitabımız kuranda.

78-o Allah beni yarattı, doğru yolu gösterdi.
79-o ki beni suladı, hem doyurarak besledi.
80-hastalandım şifa verdi, kainatını süsledi.
81-o öldürüp dirilten der, kitabımız kuranda.

82-o ki kıyamet gününde, bağışlayacak hak.
83-rabbim bana bir hüküm ver rahmetine at.
beni imanı Salih kullarıyın, arasına kat.
hep beni gözetle der, kitabımız kuranda.

84-sonra gelecek ümmetlerden, beni anacak.
hayırla bilecek dil halk eyle, sizi bulacak.
85-beni Naim cennetine, mirasçı olacak.
kullarından eyle der ,kitabımız kuranda.

86-babamı da bağışla, onu cehenneme atma.
yanlış yoldan gidenlerdendi, kusuruna bakma.
87-kulları yın dirileceği gün, beni rezil etme.
merhametine sığındım der, kitabımız kuranda.

88-o gün ne mal fayda verir, nede oğullar.
89-yalnız Allaha temiz kalple, varan kullar.
90-cennet takva sahibinin, rab görür kollar.
91-cehennem azgınlaradır, kitabımız kuranda.

92-93-kullara soracağız, taptıklarınız nerede.
size yardım ediyorlar mı,nimetlerim kör ede.
kendileri kurtulur mu, sorun bakıyım orada.
94-cehenneme sürülürler, kitabımız kuranda.

95-iblisin bütün askerleri de, orayı boylar.
96-birbiyile çekişirken, orada şöyle derler.
97-iblisi Allaha ortak ettik, sapkın körler.
98-yeminle sapıkmışız der, kitabımız kuranda.

99-bizi yoldan çıkmış, dostlar saptırdı.
100-bize yardımcıda yok, azabı arttırdı.
101-dostlar çıkarımızı, kafamıza taktırdı.
102-geriye dönüş yok, kitabımız kuranda.

103-şüphesiz bu haberlerde, ibretler vardır.
öyleyken çokları da inanmadı, kalpleri dardır.
104-rabbin çok güçlüdür, kuldan haberdardır.
rab geriye dönüş yok der, kitabımız kuranda.

105-Nuh un kavmi de, resulümü yalanladı.
106-kardeşleri Nuh, korkmaz mısınız dedi.
107-size gönderilmiş resulüm, diye söyledi.
emin resulüm dedi der, kitabımız kuranda.

108-Allahtan hep korkun ve, bana itaat edin.
109-sizden ücret istemeyenin, sözüne gidin.
ücretim rabbime ait tir, diyorum yola hadin.
110-Allahtan korkun dedi, kitabımız kuranda.

111-dediler arkana düşük, kimseler takılmışken.
sana iman eder miyiz hiç, etrafına serpilmişken.
112-günahlarını bilmem, onlar yanıma gelmişken.
113-inananları kovmam diyor, kitabımız kuranda.

114-hem ben iman edenleri, kovmam yanımdan.
115-ben uyarıcıyım derim, bu rabbimin şanından.
116-vaz geçmezsen taşlarız, dökeriz bak kanından.
117-kavmime mağlubum dedi , kitabımız kuranda.
ŞUARA SURESİ DEVAMI
118-Rabbim kavmimle aramdaki, hükmünüzü verin.
azabından beni ve yanımdakileri, kurtarasınız derim.
119-onu ve yanındakileri kurtardık, gerçekleri görün.
120-inanmayanları boğduk diyor, kitabımız kuranda.

121-şüphesiz bunlarda, çok ibretler vardır.
çoğu imana gelmez, onlara musibeti sardır.
122-güçlüdür esirgeyendir, kullarınızı gördür.
merhamet edensin diyor, kitabımız kuranda.

123-ad kavmi de resullerini, yalanladılar.
124-Allahtan korkun dedi, iblise kandılar.
125-Hüt size gönderildim dedi, inanmadılar.
emin resulüm dedi der, kitabımız kuranda.

126-Allahtan korkun ve, bana itaat edin.
127-buna karşı söylediğim, hak yola gidin.
ücret istemem sizden, gerçek rabbi bilin.
ücretim rabbe ait der, kitabımız kuranda.

128-eğlenmek için tepelere, binalar kurarsınız.
129-ebedi kalacakmış gibi, o yerleri ararsınız.
130-tutacağınız kişiyi, zorbalar gibi yakalarsınız.
131-Allahtan korkun dedi, kitabımız kuranda.

132-size bildiğiniz şeylerle, destekler olan.
133-oğullarla davarlarla, yardımda bulunan.
134-bağlar la pınarlar la, senin ilerini gören.
Allahtan korkasınız dedi, kitabımız kuranda.

135-doğrusu üzerinize gelecek, büyük günün.
azabından korkarım de, olmasın senin sonun.
136-öğütlerimiz aklına hiç, girmiyorsa onun.
söylesen de değişmez der, kitabımız kuranda.

137-bu getirdiğin eskilerin, adetlerinden biridir.
138-azapta olmak yoktur, biz onlardan beridir.
139-Hüt ü kavmi yalanladılar, oysa Allah diridir.
onları helak ettik diyor rab, kitabımız kuranda.

şüphesiz ki bunda, çok ibretler vardır.
çoğu da inanmadı, kalp gözleri kördür.
140-Rab güçlüdür, merhametinle gördür.
merhametin sonsuz , kitabımız kuranda.

141-semut kavmide resulü , yalanladılar.
kardeşleri salihe de kavmi, inanmadılar.
142-Allah tan korkun dedi, anlamadılar.
143-size resulüm der, kitabımız kuranda.

144-Allahtan korkun, bana itaat edesiniz.
145-sizden ücret istemem, rabbe gidesiniz.
ücretim Allaha aittir, gerçek yolu bilesiniz.
alemlerin rabbine der, kitabımız kuranda.

146-siz buradaki nimetlerimizden, emin olmayın.
147-bahçe ve pınarlarınızdan, delalete dalmayın.
148-ekin ve hurma ağaçlarıyla,sevinçle dolmayın.
rabbinizi çok anın diyor, kitabımız kuranda.

149-birde dağlardan özenle, yonttunuz evler.
150-Allah tan korkun da, itaat edin siz beyler.
151-müsriflere uymayasınız, size gafil derler.
kafire itaat etmeyin diyor, kitabımız kuranda.

152-onlar ki yer yüzünü, hep fesada verirler.
153-sana hiç inanmazlar,bu büyülenmiş derler.
154-bizim gibi insansın diyerek, isyan ederler.
mucize getirsin dediler der, kitabımız kuranda.

155-Salih dedi mucize size, bir dişi deve.
kayadan çıkarttık onu, herkes gidip seve.
su hakkına mani olmayın, insanlar göre.
bir günü ona ait dedi, kitabımız kuranda.

156-ona bir kötülük düşünmeyin, size bunu derim.
Allahtan azap gelir size, dikkatle gerçekleri görün.
azgınları gidip deveyi kestiler, azaptasınız derim.
sonra pişman oldular diyor rab, kitabımız kuranda.

158-hemen o azap kendilerini , yakala yı verdi.
bunda ibretler vardır, iyi kullar gerçeği gördü.
çoğu iman etmedi, inkarlarıyla azabımıza geldi.
159-güçlüyüm esirgerim der, kitabımız kuranda.

160-Lütüda yalanladılar, söylediğime bakın.
161-kardeşleri lüt dedi, rabbinizden korkun.
163-size gönderilmiş resulüm, sözlerimi tartın.
emin resulüm dedi der, kitabımız kuranda.

163-Allahtan korkun ve, bana itaat edin.
164-sizden ücret istemem, hak yola gidin.
ücretim rabbime aittir, siz bunları bilin.
165-erkeklere gitmeyin der, kitabımız kuranda.

166-Rabbinizin yarattığı, eşlerinizden gafilsiniz.
doğrusu çok azgınsınız, tecavüzkar kavimsiniz.
167-söylediklerinden vazgeç, kovarız bilirsiniz.
Lüta sizi atarız dediler der, kitabımız kuranda.

168-doğrusu yaptıklarınıza, buğuz edenlerdenim.
169-rabbim beni ve ailemi koru, görenlerdenim.
170-bizde onları kurtardık, azgınları bilenlerdenim.
171-bir koca karı hariç der, kitabımız kuranda.

172-azgınların hepsini de, biz helak ettik.
173-üzerlerine de işaretli, taşlardan attık.
azgınlar yağmuru fenadır, hallerine baktık.
174-bunda ibret var der, kitabımız kuranda.

öyle iken çokları da, imana gelemediler.
175-rabbin güçlü olduğunu, bilemediler .
onun merhameti de sonsuz, göremediler.
yok oldular diyor rab, kitabımız kuranda.

176-eyke halkı da hep, resullerini yalanladılar.
177-Şuayp Allahtan korkun dedi, inanmadılar .
178-emin resulüm dedi ve, doğru sanmadılar.
size gönderildim dedi der, kitabımız kuranda.

179-artık Allahtan korkunda ,ona itaat edin.
180-sizden ücret istemeyenin, yoluna gidin.
ücretim rabbime ait derim, sizler bunu bilin.
181-ölçerken tam ölçün der, kitabımız kuranda.

sizler eksik tartanlardan, olmayasınız sakın.
182-ve tam doğru olan, terazi ile tartın.
183-halkın eşyalarına, tam değeriyle bakın.
fesada gitmeyin dedi der, kitabımız kuranda.

184-sizi ve sizden öncekileri, yaratandan korkun.
185-dediler sen büyülüsün, bizden yoktur farkın.
186-bizim gibi sende insansın, gidin işinize bakın.
Şuaybı yalanladılar diyor Allah, kitabımız kuranda.

187-eğer doğru söylüyorsan, haydi görelim gökten.
bir parça düşürün üzerimize, hiç bir şey yokken.
188-rabbim yaptıklarınızı görür, gizliden haberdarken.
Şuayb ı yalanladılar diyor Allah, kitabımız kuranda.

189-onları o gölge gününün azabı, yakalayıverdi.
büyük bir günün azabı idi, ve defterlerini dürdü.
190-şüphesiz bunda ibretler var, iyi kullar gördü.
çoğu imana gelmediler diyor, kitabımız kuranda.

191-şüphesiz rabbin, güçlüdür ve merhametlidir.
192-kuran rabbimden indirilmiş, çok kıymetlidir.
193-194-195-ruhul emin indirdi,inanan hürmetlidir.
uyarıcılardan olasın diyor rab, kitabımız kuranda.

196-o önceki kavimlerin, kitaplarında da vardır.
197-İsrail oğulları alimleri de, bundan haberdardır.
kafirlere bunun bir delil, olması da zaten zordur.
kafirler inanmazlar diyor rab, kitabımız kuranda.

198-eğer onu Arap olmayan , bir kavme indirseydik.
199-o kavme okutup, Mekke kafirlerine bildirseydik.
yine iman etmezlerdi, bütün güzelliğini duyursaydık.
200-mücrimler inanmaz der rab, kitabımız kuranda.

biz onların kalplerine, onu böyle sokmuşuz.
201-acıklı azabı göreceği, güne bırakmışız.
kurana inanmayacaklarına, görüp bakmışız.
202-azap ansızın gelir der, kitabımız kuranda.

203-diyecekler acaba, bize mühlet verilir mi.
204-azabı acele isterlerdi, geri döndürülür mü.
205-onlara nimet verdik, hesap durdurulur mu.
206-hesap günü geldi diyor, kitabımız kuranda.

207-dünyada elde ettikleri, nimet kurtarabilir mi.
208-helak etmeden uyarıcı gelir, onlar hiç bilir mi.
209-nasihat tan önce zulüm gelmez, yola gelir mi.
yola gelmezler diyor rabbim, kitabımız kuranda.

210-bu kuranı şeytanlar hiç, indirmeye yaraşmaz.
211-bu onlara yaraşmaz, hem de güçleri yetmez.
212-işitmekten uzaktır onlar, doğru yola gitmez.
213-yalnız bana kulluk et der, kitabımız kuranda.

214-önce en yakın akrabalarını, gidip de uyar.
215-sana inananlara tevazu y la, kanadını ger.
216-sizin yaptığınızdan, ben beriyim deyi ver.
217-bize tevekkül et diyor, kitabımız kuranda.

218-o Allah ki ibadete, kalkınca seni görüyor.
219-secde edenler arasında, gezdiğini biliyor.
220-hakkıyla işitirim, hakkıyla görürüm diyor.
bizden bir şey kaçmaz der, kitabımız kuranda.

221-şeytanların kimin üstüne, indiğini biliyorum.
222-onları günahkar, yalancı üzerinde görüyorum.
223-onlar dinler yalan söyler, neden soruyorum.
224-şair sözü değildir der rab, kitabımız kuranda.

225-görmez misin o şairler, her vadide dolaşır.
226-yapamayacaklarını söyler, hadsizliğe ulaşır.
227-ancak iman edenler, yararlı işlerde buluşur.
Allah ı çokça an zikret der, kitabımız kuranda.

zulmedildikten sonra, öçlerini alanlar.
zulüm edenler inkılaba, maruz kalanlar.
başımıza gazap yok deyip, emin olanlar.
yakında bilecekler der, kitabımız kuranda.
banner51
15°
sisli
Günün Anketi Tümü
Kadroya Geçen İşçiler Asıl İşkoluna Dahil Olmalı mı?
Kadroya Geçen İşçiler Asıl İşkoluna Dahil Olmalı mı?
Namaz Vakti 25 Ekim 2020
İmsak 05:55
Güneş 07:20
Öğle 12:53
İkindi 15:48
Akşam 18:17
Yatsı 19:36