Eğitim Bir Sen'den Üslubu Bozuk İl Müdürüne Protesto

Eğitim Bir Sen Malatya Şubesi Malatya İl Müdürünün hukuksuz uygulamalarını ve bozuk üslubunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenledikleri eylemle ile protesto ettiler.

Sendikalar 19.12.2019, 17:00 19.12.2019, 17:00
Eğitim Bir Sen'den Üslubu Bozuk İl Müdürüne Protesto

Eğitim Bir Sen Malatya Şubesi Malatya İl Müdürünün hukuksuz uygulamalarını ve bozuk üslubunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenledikleri eylemle ile protesto ettiler.

Burada basın açıklaması yapan Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Hüseyin SÖYLEMEZ şunları söyledi:

 Saygıdeğer Eğitim Çalışanları,
Değerli Basın Mensupları,

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONLANDIRILSIN
Aileleri bölen, öğretmenin zihnini ailevi sorunlarla meşgul eden, aynı işi yapanlar arasında sosyal hiyerarşi üreten, ücretlerde farklılıklara yol açan Sözleşmeli Öğretmenlik uygulamasına son verilmelidir. Eğitimcilerin eşi ile işi arasında tercihte bulunması çelişkisinden kurtarılması gerekirken, bakanlığın her iki eşin sözleşmeli olması halinde bir araya getirme gayretlerine bir nebzecik sevinen sözleşmeli öğretmenlerden bir kısmının eşinin görev yaptığı Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atanmasından sonra eşlerinin bulunduğu merkez ilçelerde alanlarında onlarca ihtiyaç varken, dış İlçelere gönderilmesi İlimizde de sözleşmeli öğretmenlerin üvey evlat görülmesinin ispatıdır.
Bakanlığı da, İl Müdürlüklerini de adalet adına daha duyarlı olmaya davet ediyoruz.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLER RESEN ATANMAMALIDIR
   9-31 Aralık  tarihleri arası ülke geneli alan değişikliği takvimi olduğundan, normlar sık sık değiştiğinden-değişeceğinden, bu yıl sonunda 8.sınıftan mezun olacak ve seneye 9.sınıfa başlayacak öğrenci sayısı önceki yıllara göre 1 buçuk kat olduğundan  seneye ortaokullarda normlar ciddi sayıda düşecektir. Liselerde ise aynı oranda artacaktır. Bu sebepten dolayı bazı İller norm fazlası atamaların ilanını gelecek yıla erteledi.
Bazı iller ilçe içi, il içi isteğe bağlı atama duyurusu yaparken resen atamayı uygulamadı. Bazı iller il geneli tercihleri alıp ilçe içi isteğe bağlıya öncelik verip(ki yönetmeliğe uygun olan uygulama budur) daha sonra resen atamayı özür, bayan gibi durumları da dikkate alarak mevcut görev yerlerinden daha mahrum yerlerdeki kurumlardan ziyade aynı yerleşim yerindeki denk okullar arasında uyguladı. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de en son bu uygulamayı yapmıştı.Yani Doğanşehir merkezdeki norm fazlası öğretmen istemediği halde Gövdeli, Kapıdereye, Pütürgedeki Nohutlu, Tepehana, Akçadağdaki Kozluca, Esenbeye, Darendedeki Ayvalıya, Yeşilyurttaki Gözene, Porgaya gönderilmediğinden sıkıntılar dillendirilmemişti.


Geldiğimiz son noktada resen yapılan atamalara 3.aşama il geneli boş kalan yerlere yeniden tercih hakkı verilmiştir. Resen atanana  il geneli tercih hakkıyla beraber, ilçe içi tercihen atanana da bu hakkın gayri resmi verilmiş olması meslektaşlarımız arasında sıkıntılara sebep olmuştur. Bu uygulama sonucunda resen atanan bazı arkadaşların mağduriyeti giderilmiş olurken, yer yokluğundan veya tercih yapabilecekleri duyurusu yapılmadığından daha yüksek puanlı arkadaşlarımıza da haksızlık yapılmıştır.

Sonuç olarak ilçe içinde mahrumiyet yerlerine resen veya tercihen atananların 3.aşamada il geneli tercihle başka ilçeye atanması halinde sözde resen doldurduğumuz kurumlar yeniden boşalmış olacaktır.
Ayrıca bu uygulama ilçe içi resen veya tercihen atananların tüm ilçelere 3.aşamada tercih yapacağı gayri resmi bir söylem olup, yazıya dökülmediğinden duyanların tercih yaptığı, birçok duymayanın tercih yapamadığı da şikayet olarak bizlere iletilmiş durumdur.


Norm fazlası olduğu kendisine tebliğ edilmediği için tercih yapmayıp resen atananların durumu ayrı bir sıkıntı olup itiraz sonrası iptalin sağlanamaması mahkeme yolunu zorunlu kılmaktadır.

Eşi Malatyada olup zaten eş özrü mağduru olan bayan öğretmeni Doğanşehir merkezden Gövdeliye, aynı durumdaki öğretmeni Pütürgeden Tepehan, Nohutluya göndermek mağduriyeti katlamaktır.

Benzer durumlar oldukça fazla.

 Kısacası iller arasında birlikteliğin sağlanamaması bakanlığın,öğretmenimizin mazeretine rağmen mahrumiyet bölgelerine resen gönderilmesi ilimizin hanesine eksi olarak yazılmıştır.

Çok az ilde Malatya durumu yaşanıyor. Bu durumda olan Tokat, Ankara gibi bazı illerin duyuruya rağmen resen atamayı iptal etmeleri de Malatya için beklentileri daha da arttırmıştı.
Bu konudaki beklenti, seneye ortaokul ve liselerin  normları önemli ölçüde  değişeceği için norm fazlası atamalarının durdurulmasıdır.
Zaten her ilçedeki norm fazlası öğretmenler ilçe içi ihtiyaç doğan yerlere sene sonuna kadar görevlendirilmiş olup, herhangi bir kamu zararı da söz konusu değildir.
Yetkilileri, mağduriyet oluşturacak resen atamaları iptal etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca il içi atamalarda ciddi mağduriyetlere sebep olan sıranın bir defa ve zamansız çalıştırılmasına son verilip,  yıl boyunca belli aralıklarla çalıştırılması uygun olacaktır.


KAPATILAN OKULLARIN ÖĞRETMENLERİNE ÖNCELİK TERCİH HAKKI VERİLMELİYDİ                 
   1.Geçen yaz tatilinde Suriyeli öğrencilerin diğer okullarımıza nakli sonucunda kapatılan Mevlana Anaokulu, Akşemseddin İlkokulu ve Süleyman Şah Ortaokulu öğretmenlerinin Norm Fazlası Öğretmenlerin Atama duyurusundan önce İlçe emrine alınmadan öncelik İlçe olmak üzere İl geneli tercih ile yerleştirilmiş olmaları daha isabetli olurdu. Okulu kapatılan arkadaşlarımızın kurumunda norm fazlası arkadaşlarımızla beraber değerlendirilmesi kurumu/okulu olmayan Mevlana Anaokulu, Akşemseddin İlkokulu ve Süleyman Şah Ortaokulu öğretmenlerinin yerleşmelerinin zora girmesi anlamına gelmektedir. Daha önceki uygulamalarda okulu kapatılan öğretmenlere  İl geneli münhal yerler için  ayrıca duyuruya çıkılıyorken bu yıl aynı  uygulama yapılmadı.
İller arasında bu konuda ayrı uygulamalar da Bakanlığımızın bir handikapıdır.
Bu konuda gecikmeli de olsa öğretmenlerimizin lehine bir çalışma bekliyoruz.

GÖREVLENDİRMELERDEKİ  KEYFİYETE  SON VERİLMELİDİR
Eşi merkez ilçelerde olup özür grubuna rağmen yıllarca mağdur olan meslektaşım resen atama ile daha uzak bölgelere atanıp mağduriyeti katlanır iken, hiçbir mazereti olmayanın dış ilçelerden çeşitli birimlere çekilmesi, birçoğu hak etmiş olsa bile izah edilmesi gereken bir durumdur. Emanet, ehliyet, liyakatin esas alındığı ve kıstasların net olup, her bir arkadaşımızın nasıl atanacağını, ne şekilde görevlendirilebileceğini, hak edip etmediğini bilmesi gerektiğine inanıyoruz.

GÖÇEBE OKUL GARABETİNE SON VERİLSİN
Her yıl milyonlarca lira yatırıma rağmen plansızlık, istişare anlayışından uzak olma sonucu Okul-Kurum binaları değiştirilip taşınmaktadır. Uzun vadeli düşünmeden ve tüm paydaşları işin içine katmadan alınan karardan bir yıl sonra vazgeçildiğine ve tekrar ani bir kararla okul müdürüne
-3-5 gün içinde okulunu bu sefer şuraya taşıyacaksın telkinleri veliyi de, öğrenciyi de, öğretmeni de, okul idaresini de sıkıntıya sokmaktadır.
Mali kaynakları da, tabiri caizse İnsan kaynağını da harcamamak için uzun vadeli planlamalar tüm paydaşlarla istişare sonucu yapılmalıdır.


EĞİTİMCİYE ŞİDDETİ SONLANDIRMAK İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILMALIDIR
Ülkemizde ve ilimizde eğitimci arkadaşlarımız gün yok ki hakaret görmesin, şiddete maruz kalmasın. Köklü çözüm öğretmenin itibarını sağlayacak ve şiddet sahibini birtakım haklardan mahrum edecek Öğretmenlik Meslek Kanununun çıkarılmasındadır. Sabırsızlıkla bekliyoruz.

  EĞİTİM-ÖĞRETİM SINIFI DIŞINDAKİ ÇALIŞANLARIMIZIN SORUNLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR
Hizmetli, Memur, Şef, Teknisyen, Tekniker, Şoför ve diğer eğitim çalışanı arkadaşlarımızın özlük hakları iyileştirilmelidir. Mesai mefhumuna takılmadan gecesi gündüzü belli olmayan arkadaşların en doğal hakkı mesai dışı ücreti güncellenerek ödenmelidir. Komik olan giyim yardımı gibi ödenekler de güncellenmelidir.


SORUŞTURMA-CEZA UYGULAMALARINDAKİ BONKÖRLÜĞE KARŞI ÖDÜL DAĞITIMINDAKİ CİMRİLİK VE ADALETSİZLİK SON BULSUN
Dünya kadar sıkıntısı olan eğitim çalışanlarının en basit bir durum karşısında soruşturma geçirip ceza verilmesi çabalarına karşılık ödül sistemindeki tıkanıklığın sebebi de yine keyfiyettir. Liyakati dikkate almadan başarı belgelerinin özel irtibata göre şekillenmesine ülkemizin birçok yerinde rastlayabiliyoruz.
Ancak Malatyamızda Beslenme Dostu.. projesi kapsamında ödül alan okul idarecilerine başarı belgesi verilmesi yazısına rağmen İdareci arkadaşlarımızın bir kısmına verilip bir kısmına verilmemesinin keyfiyetten öte bir anlamı yoktur. Belge takdim edilen tüm arkadaşlarımızın da hakkettiğine inanıyoruz.


Yılın Öğretmeni seçimi İlimizde komediye dönmüştür. Kıstasların net olduğu ve komisyonun yoğun çabası sonucu sıralama yapılmış ve en yüksek puanlı ismin bakanlığa bildirilmesi gerekirken 4.sıradaki isim Bakanlığa bildirilmiştir. Bakanlık ödül töreni gününe birkaç gün kala,  yazımıza cevap verme sıkıntısı yaşanınca 1.olan meslektaşımızdan gitmek istemediğine dair dilekçe isim bildirildikten bir ay sonra alınmış, 2.sıradaki meslektaşımız gitmek isteyince her ilden 1,  Malatyadan 2 meslektaşımız  Ankaraya gönderilerek bir karmaşaya sebebiyet verilmiştir. Lütfen, adam kayırmadan işimizi kurallara göre yapalım ve eğitim çalışanları arasında barışa katkı sağlayalım.


İL-İLÇE YÖNETİCİLERİ ÜSLUBUNA DİKKAT ETMELİDİR
Bütçe başta olmak üzere birçok sorunu olup , kurumunu geliştirmek için çırpınan okul idarecilerimizin Öğretmen ile veli arasında  kalması şurada dursun bir de İl-ilçe yöneticilerinden bir kısmının destek yerine bazen baskı yaptığı şikayetlerini almaktayız. Eğitimde lokomotif öğretmendir anlayışından hareketle öğrenciyi başarıya götürecek yöntemin öğretmenin moralini yüksek tutmaktan geçtiğine inanıyoruz. Öğretmene rağmen Okul Yöneticisi, okul yöneticine rağmen ilçe yöneticisi, İlçe yöneticisine rağmen il yöneticisi başarı elde edemez. O halde okul yöneticisi öğretmenin, İlçe yöneticisi okul yöneticisi ve öğretmenin, İl yöneticisi de, İlçe yöneticisi, okul yöneticisi ve öğretmenin moral-motivasyonuna katkı sağlamak zorundadır. Bir eğitim çalışanının  dokuz doğrusunu görmeyip bir yanlış veya eksiğine takılıp moralini bozmanın iyi yönetici vasıflarından olmadığı kanaatindeyiz. Eğitimin hangi kademesinde olursa olsun her şahıs bir nefis taşımaktadır. Birbirimize görevimizi hatırlatmak ile hakaret etmeyi karıştıran yöneticileri daha dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

Hüseyin SÖYLEMEZ

Eğitim Bir Sen Malatya 1 Nolu Şube Başkanı

Yorumlar (55)
Eğitim Şart 8 ay önce
Yazıklar olsun Ali Tatlı'ya ve onun alavere dalaverelerine göz yumup hala Malatya'da eğitimin içine etmesine sessiz kalan CUMHURBAŞKANIMIZIN mirasını yiyen Ak Parti il yönetimine ve milletvekillerine.Yeter artık değiştirin şu il mem müdürünü,başka adam mı kalmadı memleketimizde.Ali Tatlı'yı istemiyoruz defolup gitsin artık.
Battalgazi 8 ay önce
İçinde fetöden ihraç edilmiş, açığa alınmış olanların ve malatyada ikinci paralel olma yolunda epey yol almış olanların katıldığı eyle mi???
Doğru Adam 8 ay önce
Haber içeriğindekilerin il müdürüyle ne alakası var. 3 sayfalık yazının bir paragrafı yöneticilerle ilgili iken başlık tamamen il müdürüne yönelik. Doğru haber yazın ki destek verelim
Doğrucu CEMİL 8 ay önce
İl milli eğitim müdürü bu kadar kalabalığı beklemiyordu.
Yılın öğretmeni seçimindeki usulsüzlük, birinci dururken dördüncüyü göndermesi, sonra Eğitim Bir Sen dilekçe verince usulsüzlük ortaya çıkınca işin içinden çıkamayarak iki kişiyi birden göndermek zorunda kalması yolun sonunu getirdi.
Beslenme dostunda yapılan işi KILÇIKSIZ olarak gördü. Kılçık rahatsız etti. Basın açıklamasından sonra odasına çekilen il milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcıları ve bazı şube müdürleri ile toplantı yaparak durum değerlendirmesi yaptı. Asıl merak edilen ise şu: Mesai saatinde 700' den fazla çalışan, bir araya nasıl geldi?..
Eğitim çalışanı 8 ay önce
Bu gün Malatyada sendikacılığında kitabı yazıldı artık İl Müdürü de anlamıştır sendika başkanıyla yemek yiyip çay içip kol kola girip işi götüremeyeceğini teşekkürler Hüseyin SÖYLEMEZ ve ekibi teşekkürler EĞİTİM-BİR-SEN teşekkürler Malatya
Mehmet Ali Şireli 8 ay önce
Adam doğru söylüyor il müdürü malatya için Bi garabet Malesef kim arkasında çıksın ortaya millet bilsin malatyayı hangi egosu yüksek adamlara emanet ettiklerini adam mı bitmiş bu memlekette
Ali Aydın 8 ay önce
Çok yerinde bir tepki ve çok isabetli tespitler.
Ali şirin 8 ay önce
EĞİTİM BİR-SEN'İN eski İl temsilcisi "Hırs Büyünce Ahlak Küçülür" demiş kimden bahsetmiş bilmem ama Malatya da sendikacılık kendisinden sonra ahlaka büründü
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
banner51
24°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce Şu Anki Korona Virüs Rakamlarına Göre Okullar 31 Ağustosta Açılmalı mı?
Sizce Şu Anki Korona Virüs Rakamlarına Göre Okullar 31 Ağustosta Açılmalı mı?
Namaz Vakti 13 Ağustos 2020
İmsak 04:27
Güneş 06:05
Öğle 13:14
İkindi 17:04
Akşam 20:13
Yatsı 21:44