Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ndeki Olaylar

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı İdris ŞEKERCİ'nin açıklamalarıyla ilgili sitemize gönderilen bir maille oldukça ilginç iddialar sıralandı.

Sendikalar 28.05.2019, 18:26 28.05.2019, 18:26
Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lisesi'ndeki Olaylar

Eğitim Bir Sen Şube Başkanı İdris ŞEKERCİnin Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lisesi’ndeki Olaylar ile ilgili  açıklamalarıyla ilgili sitemize gönderilen bir maille oldukça ilginç iddialar sıralandı.

İşte isminin gizli tutulmasını isteyen bir okurumuzun gönderdiği o mail: 

“Hakikatı bulan, sırf başkaları farklı düşünüyorlar diye, onu haykırmaktan çekiniyorsa, hem budaladır, hem de alçaktır. bir adamın benden başka herkes aldanıyor demesi güç şüphesiz, ama sahiden herkes aldanıyorsa o ne yapsın? (Daniel Defoe)
 

Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi okul müdürü Dursun BÖLÜKBAŞI ile ilgili yaşanan olayların basında yer almasından sonra Eğitim Bir Sen 6 Nolu Şube Başkanı ve Kağıthane Dr sadık Ahmet Anadolu Lisesi müdürü İdris Şekerci’nin yazısı internette yayımlandı. Bilindiği gibi Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi’nde yaşanan olaylardan sonra müfettişler okula gelmiş soruşturmayı tamamlamış ve okul müdürüne gerekli disiplin cezasının yanı sıra idari olarak da okul müdürünün  görevden alınarak öğretmen olarak il içinde başka okula gönderilmesini teklif etmişti. Buraya kadar her şey normal süreç kendi seyrinde ilerliyor. Usulsüzlük, adam kayırma, çete faaliyeti bundan sonra başlıyor. Devreye kendisinden habersiz İstanbul Mem’de kuş uçmayan İdris Şekerci giriyor… Bu İdris Şekerci’nin yönetici mülakatlarındaki otoritesini bilenler bilir. Özellikle Türk eğitim Senli müdür adaylarını nasıl baraj altı bıraktığı tüm eğitim camiasının malumu. Hatta daha da ötesi Eğitim Bir Senli bile olsa fikrini zikrini beğenmezse ne yapar eder ona yandaşları vasıtasıyla muhakkak düşük bir puan verdirir. Kendisine de ne il müdürü ne de Ankara’dan bürokratların gücü yeter. Bunun için geçmiş yıllarda 100(yüz) tam puan alanların listesine bakılsa yeter (basına yansımıştı)…Yazısında Ayet ve hadisleri kendi çıkarları doğrultusunda adeta bir slogan gibi kullanan bu nevzuhur ilahiyatçı sendikacı, İstediklerini yaptırmak için tüm Milli Eğitimi parmağında oynatmaktadır. Ne il müdürü ne de sorumlu vali yardımcısı bu adamdan bağımsız iş yapamamakta, İstanbul’da yaşayanlar bilirler ki il disiplin kuruluna gariban bir öğretmen ya da okul müdürü düşse müfettiş raporundaki teklifler aynen uygulanır gözünün yaşına bakılmaz canına okunur ve gereği yapılır. Fakat bu kişi eğer İdris Şekerci’nin yakını ve yandaşıysa asla o ceza uygulatılmaz. Bunun son aylarda o kadar  çok örneği var ki mesela şu an Sarıyer Ali AKKANAT Anadolu Lisesi Müdürü olan, bundan önce Sarıyer Hüseyin Kalkavan Mesleki Teknik Anadolu lisesi müdürü Faruk GENÇ’in Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının nasıl tamamen ortadan kaldırıldığına okul müdürlüğünden alınma teklifinin nasıl uygulanmadığını tüm Sarıyer biliyor.

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır

İdris Şekerci’nin yazısı bize tam da bu sözü hatırlatıyor: YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR. Şimdi laf kalabalığı yapmadan hakikatleri sıralayalım ve Bakanlık müfettişlerini göreve çağıralım.

1-      Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevini şu an yürüten ve soruşturma ile görevden alınan Dursun BÖLÜKBAŞI ilçe ve de il milli eğitim müdürlüğü tarafından Bakanlığa müdür olarak teklif edilmemiş, kararnamesi İdris Şekerci tarafından sendika gücü kullanılarak direk Bakanlıktan adeta korsan bir şekilde çıkartılmıştır.

2-      Daha önce Ali AKKANAT Anadolu Lisesi müdürü olarak görev yapan ve 8 yıllık görev süresini tamamlayan Sevcenur ÖZCAN, yönetici mülakatlarına İdris ŞEKERCİ’den habersiz kuş uçmayacağını iyi bildiği için ve sırf Türk Eğitim Senli olduğundan puan alamayacağının bilinciyle başvurmamıştır. Bu durumu gören Sarıyer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlüğündeki başarısından dolayı kendisini proje okulu olan Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi’ne müdür olarak teklif etmiş ve kararnamesi gelmiştir. Daha sonra devreye giren İdris Şekerci bu kararnameyi iptal ettirip Dursun Bölükbaşı’nı göreve getirtmiştir.

3-      İkilinin yakınlığı…Dursun Bölükbaşı ile İdris Şekerci aynı öğretmen derneğinde yöneticidirler. Bunu tespit etmek için internette kısa bir gezinti yapmak yeterli. Ayrıca Sarıyer ilçe Milli Eğitime olan düşmanlığı herkesçe bilinen İdris Şekerci’nin düşmanımın düşmanı dostumdur düşüncesi doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne karşı çıkan, emir ve talimatlara uymayan her okul müdürü ya da öğretmene özellikle sahip çıktığı bilinen bir hakikattir.

4-      Dursun BÖLÜKBAŞI hakkında soruşturma şöyle başlamıştır: Sarıyer Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Hüseyin Bey, Fatih projesiyle ilgili işlemleri yapmak üzere üst üste 2 gün sabah saatlerinde okula gittiğinde okul müdürünü okulda bulamaz ve okul müdürünün aslında her gün okula 11.00 gibi geldiğini öğrenir. Daha sonra müdürün okula teşrif ettiği gün ve saate okula gidip Fatih Projesi işlemlerini yapmak isteyen şube müdürü, okul müdürünün neden işe geç geldiğini sorar. Dursun BÖLÜKBAŞI’nın cevabı ise: Sen kimsin? Sana ne? Bana nerde olduğumu soramazsın, istediğim saatte gelirim, şeklinde nezaketten uzak, kaba, teamüllere uymayan, mevzuattaki amir memur ilişkilerine aykırı şekildedir. Bunun üzerine şube müdürünün tuttuğu tutanakla müfettiş istenir ve soruşturma başlar. Okula gelen müfettişler, okulun içler acısı halini görünce valilikten ek onay alır ve soruşturma derinleşir. Hazırlanan müfettiş raporunda Dursun BÖLÜKBAŞI’nın görevden alınması vardır. Görüldüğü gibi soruşturma tamamen mevzuata ve hukuka uygun şekilde başlamış ve bitmiştir. Her türlü Valilik oluru alınmıştır

5-      İdris ŞEKERCİ, Dursun BÖLÜKBAŞI hakkında yürütülen soruşturmayı DÜZMECE olarak tanımlamış…Hukuka uygun şekilde süreçten geçip tamamlanmış soruşturma raporuna DÜZMECE demek; Valiliği, İl Maarif Müfettişlerini, İl Milli Eğitim yetkililerini ve dolayısıyla Bakanlığımızı töhmet altında bırakmak demektir. Oldu olacak bundan böyle hiçbir konuda müfettişler görevlendirilmesin zaten raporları uygulanmıyor. Bunun yerine İdris ŞEKERCİ’yi  kadı tayin edelim o nasıl olsa bir kılıf bulup hepimiz adına gereken kararı verecektir…Şimdi şunu söylemek lazım: Sayın İdris Şekerci, sen 40 tane öğretmenin verdiği ifadeyi küçümseyerek öğretmen ifadelerine DÜZMECE diyemezsin! Öğretmenler, senin makam dağıttığın müdürler gibi karşında el pençe durmazlar. Sayın Yetkili sendikacı, siz öğretmenlere laf söyleyecek son kişisiniz. Sarıyer’deki öğretmenler sizin parmak sallamanız karşısında hizaya girmezler. Sizin yetkili olduğunuz sendikanızın temsilcileri, okullara geldiklerinde sadece okul müdürü ile görüşüp gidiyorlar. Artık bir ilahiyatçı-müdür sendikasısınız. Bu süreçte Behçet Kemal Çağlar Lisesi’ne geldiğinizde de bir tane bile öğretmenle görüşmeye tenezzül etmediniz. Bizler bu müdürden önce iyi bir çizgide olan okulumuzu yine bu müdüre rağmen daha iyi bir seviyeye çıkarmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Siz ve niteliksiz yandaş müdürleriniz şevkimizi kıramayacaksınız.

6-      Bakanlığın okul yöneticisi atamalarında derhal bir nesnel yol izlemesi gerekiyor aksi halde İdris Şekerci gibi paralel yapı benzeri güç odaklarının saltanatı devam eder

7-      Dursun BÖLÜKBAŞI’nın öğretmen ve veliler nezdinde hiçbir kredibilitesi kalmamıştır. Okuldaki saygınlığını yitirmiştir. Soruşturma raporundan sonra okula zamanında gelmeye başlamış, bütün vaktini soruşturma raporunu uygulatmamak için çareler aramaya harcamaktadır.

8-      Sarıyer’de görevden alınan Dursun BÖLÜKBAŞI olayında Milli Eğitim Disiplin Kurularının işlevi eğitimcileri rahatsız etmektedir. Keyfi bir şekilde torpili olan  öğretmenin cezası gerekçeler uydurularak uygulanmamaktadır. Sayın Bakanın İl Disiplin Kurullarına bir çekidüzen vermesi, adil bir disiplin yargılamasının gereğidir.

9-      İdris Şekerci’nin üslubu…Yok Piti piti karamela sepeti, yok terazi lastik bilmem ne…Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lisesi’nde yaşanan olaylarda okul müdürünü savunan bir yazı kaleme alan İdris ŞEKERCİ’nin yazısı incelendiğinde bir sendika başkanına yakışmayacak tarzda düzeysiz, üstten bakan, öğretmeni aşağılayan, kaba, hoyratça ifadeler görürsünüz, Bu kişi, kendi bakış açısını üstün kılmak, zeytin yağı gibi üste çıkmak için Kuran-ı Kerim’in yüce ayetlerini bile kullanmaktan çekinmemiştir. Kur’an ayetine atıfta bulunan bu ilahiyatçı sendikacıya şunu sormak lazım: “Sen bu yöneticilik mülakatlarında, il disiplin kurulunda bu kadar kişinin hakkını yedin, puanlarıyla oynadın, yerinden yurdundan ettin haksızca. Bunlara da karşılık gelecek ayet ya da hadis var mı? Sırf okulda yaşanan adaletsizlikler karşısında Adaleti vurgulayan ayet ve hadisleri sıralasak herhalde çok fazla yer tutar, bu da bu yazının sınırlarını aşar. Fakat biz bunlar gibi istenen sonuç için her yol mübah gibi  bir yanlışla hareket etmiyor, sadece mevcut mevzuata göre ADALET istiyoruz.

Twitter hashtag #behcetesahipcik

 

 

Yorumlar (3)
Behçet kemal 1 yıl önce
Akif inanın mirasına bu yapılmaz.yazıklar olsun güçten zehirlenen bu güruha.genel merkez bu konuda bir şey yapacak mı?
Cuneyt S 1 yıl önce
‘Bozuk sicil’ ve ‘liyakatsizlik’e rağmen ‘yandaş’ ve ‘adam kayırma’ gibi sözlerle örtülmüş anlayışlar, Türkiye’de sonu olmayan kör sokaklardır.
Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lisesi proje okulundaki skandal sonuçlandırılmalı, tertipçisi ve ısrarcısı kirli eller kırılmalı, bakanlık ağırlık ve saygınlığı ile milli eğitimdeki bu sorunu en kısa sürede çözmelidir.
Bu sokaklar “cumhuriyet devrimleri” ile 80 yıl önce aydınlığa çıkan yollar haline getirilerek, büyük ve güçlü bir ulus yaratıldı.
Güçlü “Milli Eğitim” politikası ile çağdaş bir ulus yaratıldı.
Bu başarı, Batı’da hiçbir zaman kabul görmedi.
Ancak, bu gerçek onlara zorla kabul ettirildi.
Şimdi geriye dönülmek isteniyor.
Ulusal varlığa, tarihsel gerçeklere ve öz değerlere sahip çıkılmalıdır.
“Sonraki pişmanlığın fayda vermez” çaresizliğine düşülmemelidir.
Cüneyt 13 ay önce
Satır aralarını dikkatle irdeleyen deneyimli öğretmenler bunun standart tipik bir Türk Eğitim Sen iftirası ve kumpası olduğunu anlaması hiç güç değil. Mücadelesinden dolayı Tebrik ederim İdris Başkanı .
banner51
17°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler Ne Zaman Toplu Sözleşmeye Dahil Edilmeli?
Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler Ne Zaman Toplu Sözleşmeye Dahil Edilmeli?
Namaz Vakti 28 Mayıs 2020
İmsak 03:35
Güneş 05:29
Öğle 13:06
İkindi 17:05
Akşam 20:34
Yatsı 22:19