MEB'den Ek Ders Ücreti Yazısı (25 Mayıs 2023)

E-28892082-869-76856532 sayılı 25 Mayıs 2023 tarihli Ek Ders Ücreti konulu resmi yazı Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından Niğde Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi.

MEB 31.10.2023, 13:06
MEB'den Ek Ders Ücreti Yazısı (25 Mayıs 2023)

Daire Başkanı Bakan a. Ahmet AYTAÇ imzalı resmi yazıda "İliniz Merkez ilçesi ...nde rehberlik öğretmeni olarak görev yapan ...nın, yüksek lisans öğrenimine bağlı olarak ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı yararlandığı ek ders ücretinin %7 artırımlı ödenip ödenmeyeceği hususunda tereddüte düşüldüğüne ilişkin 24.05.2023 tarihli ve E-17808756-869-76775052 sayılı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10uncu maddesinin (d) bendinde; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin, ilgili mevzuat hükümleri ile tespit edilen inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi görevlerinden haftada 18 saatinin ders niteliğinde yönetim görevi sayılacağı ve fiilen görev yapmaları koşuluyla karşılığında ders yılı süresince ek ders ücretinden yararlandırılacakları hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan 25.08.2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün "Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlere ilave ek ders ücreti" başlıklı 8inci maddesinde; "(1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenir." hükmüne yer verilmiştir

Hükümde net olarak belirtildiği gibi söz konusu artırımlı ödeme, fiilen girilen dersler bakımından öngörülmüştür.

Öte yandan 14.08.2020 tarihli ve 31213 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliğinin "Rehber öğretmen/psikolojik danışmanın görevleri başlıklı" 21inci maddesinde; rehberlik öğretmeninin görevleri münhasıran sayılmış, bunların arasında ders okutma görevine yer verilmemiştir. Dolayısıyla rehberlik öğretmenlerinin fiilen derse girmeleri söz konusu değildir.

Ayrıca 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; yürürlükte bulunan mevzuatın mali hükümlerinin uygulanmasını yönlendirmek, bu konuda ortaya çıkabilecek her türlü meseleyi çözmek ve tereddütleri gidermek Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır.

Bu yetkiye istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığının malî konulara ilişkin görüşleri, aralarında Bakanlığımızın da bulunduğu tüm kamu kurum ve kuruluşları bakımından bağlayıcı niteliktedir.

Bu bağlamda, daha önce bir örneği 11.09.2012 tarihli ve B.08.0.İKG.0.05.00.00-869-42188 sayılı yazımız ekinde Valiliğinize de gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının konu hakkındaki görüşünü içeren Hazine ve Maliye Bakanlığının 31.08.2012 tarihli ve B.07.0.BMK.0.22.115920-8-9310 sayılı yazısı ile bir örneği ekte gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının 03.04.2023 tarihli ve E-27998389-110.01.15-2044946 sayılı yazısında özetle; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10uncu maddesine göre ödenen "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığı gibi fiilen ders ve ek derslere girilmeksizin ödenmekte olan ek ders ücretlerinin artırımlı olarak ödenmesine imkan bulunmadığı belirtilmiştir.

Nitekim Kamu Denetçiliği Kurumunun, aynı konu hakkındaki bir örneği ekte gönderilen Kamu Denetçiliği Kurumunun 07.12.2022 tarihli ve 2022/15836-S.22.24187 sayılı yazısında;"Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığı gibi fiilen ders ve ek derslere girilmeksizin ödenmekte olan ek ders ücretlerinin bu kapsamdaki artırımlı ödemeden yararlandırılmama işleminde hukuka ve hakkaniyete aykırılık bulunmadığı belirtilmiştir.

Bu nedenle ilgilinin, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 10uncu maddesi kapsamında "Ders niteliğinde yönetim görevi" karşılığında yararlandığı haftada 18 saat ek ders ücretinin yüksek lisans öğrenimine bağlı olarak artırımlı ödenmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Ayrıca şahsa münhasır yargı kararlarına bağlı olarak başkaları adına aynı doğrultuda işlem tesis edilmesi de mümkün bulunmamaktadır. Bilgilerini rica ederim." denilmiştir.

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Şu an seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?
Şu an seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?
Namaz Vakti 07 Aralık 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı