21.05.2022, 23:42

Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Çalışmalarına Hız Vermeli

Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Çalışmalarına Hız Vermeli

Türk Devletleri Teşkilatının eğitimle ilgili çalışmaları, Türk Dünyasının geleceği  açısından çok önemli. Bu yüzden teşkilatın çalışmalarını ilgiyle takip ediyorum.  “Eğitim, Bilim ve Kültürel İşbirliği” konusunun ele alındığı Türk Keneşi İkinci Zirvesi’nin üzerinden tam 10 yıl geçti.

Bu süreçte neler yapıldı?

Teşkilat, bu güne kadar altı kez Eğitim Bakanları toplantısı gerçekleştirdi.

Türk Üniversiteler Birliği kuruldu. Üye ülkeler arasında Öğrenci ve öğretim görevlisi değişimiyle ilgili Orhun Süreci Programı 2017-2018 döneminden itibaren hayata geçirildi.

2015 yılında karar verilen Öğretmen Değişim Programı 2022 yılında uygulamaya geçirildi. Ülkemize Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan öğretmenler davet edildi.  

Tüm bunlar güzel çalışmalar ancak her şey çok yavaş ilerliyor. 

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları tarafından kabul edilen Türk Dünyası 2040 Vizyonu’ndakiTürk Dünyası’nda birlik, beraberlik ve dayanışma bilincine sahip bir nesil yetiştirilmesi; eğitim ve gençlik politikalarının daha fazla uyumlaştırılmasının sağlanması” amaçlarının gerçekleştirilmesi için çok daha etkili çalışmalar yapılmalı.

Başka Neler yapılabilir?

İlk önce teşkilat bünyesinde bir Eğitim Kurulu oluşturulmalıdır. Eğitimle ilgili yapılacak tüm çalışmaları bu kurul koordine etmelidir.

Eğitim Kurulunun yapabilecekleriyle ilgili ilk aklıma gelenler şunlar:

 1. Kültürel bütünleşme ve temelden bir işbirliği sağlanması amacıyla öğretmen yetiştirme konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi.
 2. Öğretmen adaylarının yetiştirilme ve stajyerlik dönemlerinde belirlenecek üniversitelerde kısa da olsa ortak bir eğitim sürecinden geçirilmesi.
 3. Üye ülkelerde görev yapan öğretmenler arasında sürekli işletişimi ve işbirliğini sağlayıcı çalışmalar başlatılması,
 4. Okul yöneticilerinin ve üst düzey yöneticilerin yetiştirilmesinde işbirliği yapılması, (Ülkemizde veya başka bir üye ülkede kurulacak eğitim yönetimi akademisi bünyesinde diğer ülkelerden gelecek eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi)
 5. Eğitim yöneticileri ile öğretmen değişim programlarında kapasitesinin artırılması,
 6. Öğrenci değişimi programlarının lise düzeyinden başlatılması,
 7. Üniversite öğrenci değişiminde kontenjanların artırılması,(her yıl en az beş bin öğrenci)
 8. Ülkeler arasında her düzeyde (anaokulu-ilkokul-ortaokul-lise)  kardeş okul uygulamaları başlatılması,
 9. Üye ülke okulları ve sınıfları arasında ortak projeler geliştirilmesi,
 10. Üye ülkelerin bağımsızlık günleri gibi kutlamaların diğer ülke okullarında da kutlanması, (Örnek:  Cumhuriyet Bayramımızın diğer üye ülke okullarında da öğrencilerde farkındalık yaratacak şekilde küçük bir etkinlikle olsa bile kutlanması)
 11. Tüm üye ülkelerin eğitim müfredatlarının Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri hakkında yeterli düzeyde bilgi verecek şekilde yenilenmesi,
 12. Türk Dünyasının birliği ve bütünlüğü konusunda üye ülkelerin eğitim programlarına duyuşsal hedefler konulması, (Örnek: Karabağ’ın düşman işgalinden kurtarılması konusunda her Türk çocuğu sevinç ve gurur hissetmeli. Çanakkale Şehitleri için üzülmeli)
 13. Üye ülkelerdeki eğitimle ilgili haberleri ve gelişmeleri paylaşacak eğitimcilerin ilgiyle takip edeceği ortak bir haber portalı oluşturulması.
 14. Üye ülke eğitimcilerinin iletişim kurabilecekleri, proje ortağı bulabilecekleri bir iletişim portalı oluşturulması,
 15. Üye ülkelerin örnek eğitim uygulamalarını paylaşılacağı (Kurucusu olduğum Eğitimde İyi Örnekler gibi)  bir platform hazırlanması.
 16. Öğretmenlerin hizmet içi eğitimleri konusunda işbirliğinin geliştirilmesi (ÖBA benzeri ortak bir çalışma yapılabilir)
 17. Tüm üye ülkelerde kutlanacak ortak etkinliklerin belirlenmesi (Türk Dil Bayramı gibi)
 18. Üye ülkeleri kapsayacak öğrenciler arası resim, beste, şiir vb yarışmalar düzenlenmesi,
 19. Başarılı öğretmen ve yöneticilerin ödüllendirildiği  Türk Dünyası yılın başarılı eğitimcileri ödül sisteminin hayata geçirilmesi (Türk Dünyasına katkı ödülleri de düzenlenebilir)
 20. Teşkilata üye ülkelerin Eğitim Bakanlıklarında Türk Devletleri Teşkilatının yapacağı tüm bu çalışmaları yürütecek daire başkanlıkları oluşturulması,

Benim aklıma bir çırpıda bunlar geldi. Üzerinde düşünülürse, paydaşlardan fikir alınırsa bir çok güzel öneriler gelecektir.

Bunları yapmak için daha fazla gecikmeyelim. Okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz,   öğrencilerimiz kaynaşsın. Kardeşliğimiz pekişsin. Çocuklarımızın ruhlarında birlik  duygusu oluşturalım. Çocuklarımız, Bakü’yü,Taşkent’i, Bişkek’i, Nur Sultan’ı, Aşkabat’ı;  Ankara gibi bilsin.

Biz bunu başarabilirsek kısa sürede ortak duygu, ortak lehçe, ortak alfabe, ortak para birimi, ortak vatandaşlık kendiliğinden gelecektir….

                                                                                                               Doğan CEYLAN

https://www.facebook.com/doganceylan.tr

Bu amaçla, biz Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki Devlet Başkanları olarak, ilgili kurumlarımıza aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi talimatını vermeyi kararlaştırdık:

- Eğitim ve Bilim Üye Devletler arasında yüksek öğretim alanında daha iyi işbirliği için müfredat ve kredi sistemini uyumlu hale getirme ve Üye Devletlerde diplomaların ve akademik niteliklerin tanınmasında işbirliği teşvik etme, Yenilikçi öğrenme yöntemlerinden, eleştirel düşünceden ve teknolojinin pratik kullanımından faydalanarak Üye Devletlerdeki eğitim sistemlerinin uluslararası standartları uyarınca daha da geliştirilmesinde katkı sağlama, Ortak Türk tarihi, kültürü, dili, edebiyatı ve coğrafyası ile ilgili bilimsel ve analitik araştırmaları yoğunlaştırma ve Üye Devletlerdeki okul müfredatlarında bu konulara ilişkin olarak yer alan seçmeli dersleri destekleme, 15 Orhun Süreci Değişim Programı aracılığıyla Türk Yükseköğretim Alanı’nı tamamıyla işlevsel hale getirme ve Türk Üniversiteleri Birliği'ni (TÜRKÜNİB) öncü işbirliği mekanizması haline getirme, Eşleştirme programları dahil olmak üzere ortak politikalar ve araçlar vasıtasıyla öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin hareketliliğini artırma, Genç öğrencilerin ilgisini daha fazla çekmek için, ortak Türk tarihi, coğrafyası, edebiyatı, değerleri, kültürü ve gelenekleri üzerine yaratıcı ve modern tekniklerle eğitici videolar hazırlama, Akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler için ulaşılabilir bilimsel yayın verileri geliştirme ve Üye Devletlerin bilimsel dergileri için ortak bir uluslararası dizin oluşturma, Girişimcilik ve mesleki eğitim konularında en iyi uygulamaları paylaşma ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerin artırılmasına yönelik ortak projelerin gerçekleştirilmesine yönelik fırsatları araştırma, Ortak temel, pratik, yenilikçi ve başlangıç projelerinin hayata geçirilmesini destekleme, Ortak yenilikçi ekosistem geliştirme, Üye Devletler arasında teknoloji transferini destekleme ve bilimsel sonuçların ticarileştirilmesini teşvik etme, (Kabul edildi) Uluslararası belgelere uygun olarak etkin fikri mülkiyetin korumasını ortaklaşa teşvik etme, Ortak çevrimiçi açık erişimli bir Türk Dünyası ansiklopedisi oluşturma, Düşünce kuruluşları arasında işbirliğini hızlandırma ve “Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları Ağı” kurma,

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Şu an seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?
Şu an seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?
Namaz Vakti 28 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı