4-B/4-C/4-D li

Üniversiteli işçiler, yasal düzenleme ile statü değişikliği talep ediyor

Abone Ol

Kamu Kurum, Kuruluşlarında, Belediyeler ve KİT'lerde 4857 sayılı yasaya tabii daimi işçi statüsünde çalışan üniversite mezunu (Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans) işçilerin yasal düzenleme ile çalışanların isteklerine bağlı olarak eğitimlerine (diplomalarına) uygun memur kadrolarına geçirilmeyi, statü değişikliği ile önlerindeki engeller kaldırılarak çalışma ve verim açısından daha etkin hale getirilmelerini talep ederek daha fazla sorumluluk alabilmek, gelişime açık kalite temelli hizmet anlayışıyla kariyer yapmayı hedefleyen, sözü verilen taleplerinin yasal düzenleme ile hayata geçirilmesini isteyen üniversite mezunu işçiler Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce seslerini  ilgililere, yetkililere ve Kamuoyuna tekrar duyurabilmek için harekete geçerek imza kampanyalarının metnini bizlerle paylaşarak destek talep ettiler. Bizlerde metni aynen olduğu gibi siz değerli okuyucularımız ve kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bilindiği üzere Kamu Kurum, Kuruluşlarında, Belediyelerde ve KİT’lerde işçi ve memur statüsündeki personeller ile işler yürütülmektedir.

Memur statüsünde değerlendirilenler unvanlarını kullanmakta ve çalıştıkları yerlerde şef, müdür, müdür yardımcısı gibi makamlara yükselebilmektedirler.

Buna karşın işçi statüsünde değerlendirilenler ise terfi ve görevde yükselme gibi özlük haklarından faydalanamamaktadırlar.

Üniversite mezunu olmamıza rağmen işçi statüsünde olduğumuzdan dolayı çalıştığımız kurum bizi istediği yerde ve pozisyonda işçi olarak çalıştırmakta bununla birlikte memur statüsünde çalışan personeller ise meslek ve unvanı gereği olan müdürlüklerde ve pozisyonlarda çalışmaktadırlar.

Üniversite mezunu işçiler olarak tayin, nakil, geçici görev gibi özlük haklarından faydalanamadığımız gibi mesleğimiz konusundaki toplantılara, seminerlere, eğitimlere yalnızca işçi olduğumuzdan dolayı katılamamaktayız.Bu tip organizasyonlara katılma taleplerimiz olmadığımızdan dolayı kurum tarafından reddedilmektedir.

Biz üniversite mezunu işçiler arasında, başka bir kuruma tayin ve atama durumu olmadığından eşlerinden ve çocuklarından ayrı yaşayanlar bulunmaktadır.

Bugüne kadar verilen her türlü görevi layıkıyla yerine getiren üniversite mezunu işçileri memuriyet kadrolarına alarak haksızlığın önüne geçilmelidir.

Böylelikle yapılan haksızlık uzun bir aradan sonra düzeltilmiş ve aynı eğitimi almış personeller arasındaki farklılıklar da kalkmış olacaktır.

Üniversite mezunu işçiler olarak, gerekli yasal düzenlemenin yapılarak statü değişikliği ile memur kadrolarına geçmemiz gerekliliğini ve mağduriyetimizin giderilmesi hususunu;

Saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

Diyerek seslerini duyurmaya, taleplerinin yasal düzenleme ile gerçekleşmesi umuduyla  haklı mücadelelerini sürdüreceklerini beyan ettiler.