2024 yılı için yönetici adaylarının gözü kulağı MEB'ten gelecek yeni yönetmeliğe çevrilmişken 1 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yeni yönetmelik yayımlandı. Eğitim yöneticileri tarafından yayımlanması heyecanla beklenen bu yönetmelikteki olması gereken maddeler, eksiklikler, gereksiz ve olumlu maddeler kısacası yönetmeliğim artıları ile eksileri üzerine alandan gelen, işin mutfağında olan biri olarak görüş ve önerimizi aşağıda belirteceğimiz maddeler üzerine bir yazı kaleme almak istedik.
Daha önceki yönetmelikte görevde birkaç yıllık olan eğitimciler idarecilik sınavına girerek yüksek puan almak suretiyle taşralardan şehir merkezine geliyorlardı. Daha sonra idareci olarak göreve başlayıp istifa ederek bu yönetmeliği merkeze gelme aracı olarak kullanıyorlardı. Şehir merkezine gelmek için taşrada yıllarca çalışan eğitimcilerin hakkı gasp ediliyordu. Bu yönetmelik yukarıda bahsedilen şekilde merkeze gelme yolunu kapatmıştır. Yeni yayımlanan yönetmelikle yukarıda anlattığımız şekilde merkeze gelme aracı olarak bu yönetmeliği kullananları, yeni atandığı görevde 4 yılını doldurmadan istifa edenleri geldiği yere göndererek merkeze gelmenin önünü tamamen kapatmıştır. Yönetmeliğin bu maddesi yerinde bir karar olmuş merkeze gelmek için yıllarca taşrada çalışan eğitimcilerin gönlünü ferahlatmış ve haksızlık önüne geçmiştir.

Şehir merkezindeki bazı okullara üniversiteler tarafından uygulama için stajyer öğrenci gönderiyordu. Eski yönetmelik değerlendirme formunda üniversiteler tarafından merkezi bazı okullara uygulama için stajyer öğrenci gönderilenlere artı puan veriliyordu. Uzak ve taşradaki okullara üniversiteler uygulama için stajyer öğrenci göndermiyordu. Uygulama için Stajyer öğrenci gelen okullar puan alırken gelmeyenler alamıyordu burada bir haksızlık oluyordu. Yeni yönetmelik ile bu haksızlık ortadan kaldırılmış oldu. Bu maddenin kaldırılması yerinde bir karar olmuştur.


Ulusal ve uluslararası derece yapan öğrencilerin bulunduğu okullara ek puan verilmesi maddesinin de kaldırılması yerinde bir karar olmuştur. Merkezi okullardaki öğrencilerin derece yapma imkânları varken taşra ve kırsal kesimdeki öğrencilerin imkânları kısıtlı oluyordu. Bu yüzden bu maddenin de kaldırılmasını olumlu buluyoruz.
Yayımlanan bu yönetmelikle eğitim yöneticileri eski yönetmelikte olduğu gibi 4+4 yıl olarak göreve devam edecekleri görülmektedir. Burada belirtilen 4+4 yıl olan görev süresi 5+5 yıl ya da 6+6 yıl şeklinde olabilirdi.


İdarecilikte ilk 4 yılını dolduranlara ikinci 4 yılında kendi okullarını tercih etmeleri halinde yayımlanan bu yönetmelikle o idareciye kendi okulunu tercih ettiği için ek olarak 20 puan verilebilir veya ikinci 4 tercihlerine bu okul açılmayabilir yani tercihe kapatılabilirdi. Bir eğitim yöneticisi ilk 4 yılında gerek okul ile çevreyi tanıma gerekse okulun fiziki olarak eksik yönlerini tamamlama uğrasında olduğundan ikinci 4 yılında eğitim öğretim açısından bu eğitim yöneticisinden verim alınacakken önünün kapatıldığı görülmektedir. Mevcut idarecimim önünün kapatılması yanlış anlaşılmaması için bu yayımlanan yönetmelik ile yüksek puanlı bir idarecinin mevcut idarecinin puanından fazla olması ve mevcut idarecinin okulunu tercih etmesi bu nedenle mevcut idarecinin yerinden edilmesi anlamında söylenmiştir.


Herkesin bildiği gibi Milli Eğitim Bakanlığımızın bütün eğitimcileri yüksek lisans yapmaları konusunda sürekli teşvik edici çalışmalar yaptığı görülmektedir.

Bakanlığımızın bu teşviki ile birçok eğitimcilerimizin de tezli ya da tezsiz yüksek lisans çalışmalarını yaptığı görülmüştür. Eski yayımlanan yönetmeliklere bakılacak olursa eğitim yönetimi alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans yapanlara tezliye 8 tezsize 6 puan verildiği görülüyordu. Maalesef ki bunu üzülerek yazıyorum bu yayımlanan yönetmelikle yüksek lisansa verilen puanlar tezliye 4 tezsize 2 puan gibi puanlar verilerek yüksek lisans yapanların yapmayanlara karşı neredeyse hiçbir farkının kalmadığını göstermiştir. Burada Bakanlığımızın eğitim yönetiminde yüksek lisans yapanlara önceki verilen puanlara bakılarak yarıdan fazla puanı düşürerek eğitim yönetiminde yüksek lisans yapanları çok üzmüş olduğunu yüksek lisans konusunda vermiş olduğu teşvikin neredeyse havada kaldığını belirtmek istiyorum. Bu yönetmelikte idarecilere eğitim yönetimi alanında tezli yüksek lisanslara 8 puan, tezsiz yüksek lisans yapanlara da 6 puan verilerek yüksek lisans yapanların farkı ortaya konulabilirdi.

Herkeste bilir ki projeler belli bir emek verilerek ortaya koyulmaktadır. Bu projeler Tübitak, Erasmus, eTwinning vs. gibi ulusal ve uluslararası birçok proje hem eğitimcilerin hem de öğrencilerinde aktif olduğu çok güzel projelerdir. Bazı yöneticiler zor olan bu projeleri yapmak ve zahmet isteyen bu projeler ile uğraşmak istemezler. Gerek eğitimciler gerekse öğrencilerin müdahil olduğu ulusal ve uluslararası projelere verilen puanlamanın bu yönetmelikle kaldırıldığını görmekteyiz. Bu projelerin okulunda olması için uğraş veren müdahil olan idarecilere puan verilerek ödüllendirilmesi çalışanın farkını ortaya konulması açısından önemliydi. Eskiden projelere verilen puanlamanın bu yönetmelikle kaldırılmasına hiçbir anlam veremiyoruz. Proje çalışmalarının puanlamadan kaldırılmasını da doğru bulmuyoruz.


Şimdide yayımlanan bu yönetmelikte gereksiz olan maddelere üzerine eğitim yöneticisi olarak görüşümüzü belirtelim.


Öğretmenlikte, müdür yardımcılığında ve müdürlükte geçen sürelerin yıl olarak yönetmelikte belirtilen puanlama ile çarpılarak belirlendiğini görmekteyiz. Bu puanlama sisteminde bir sıkıntı yoktur. Asıl sıkıntı hizmet puanının her yıl için %3 ile çarpılarak verilen puanlamadır. Nedenini soracak olursanız yönetmeliğin değerlendirme formu hizmet süresi bölümünde yukarıda belirttiğimiz idarecilik ve öğretmenlikte geçen sürelerin puanlamasının yapılması ayrıca birde bu hizmet süresine de %3 olarak tekrar puanlama yapılması görevdeki sürelerinin iki kere puanlama yapılması çok gereksiz olmuştur. Görüldüğü gibi görev süreleri iki kere ayrı ayrı puanlanmıştır.

MEB açık liseye gitme hakkı bulunanları açıkladı MEB açık liseye gitme hakkı bulunanları açıkladı

Gelelim bu yönetmelikte olan diğer olmaması gereken zümre başkanlığı maddesine. Yine yönetmeliğin değerlendirme formu değerlendirme ölçütleri bölümünde zümre başkanlığı ile alakalı olarak istisnai durum dışında idarecilerin zümre başkanı olmalı çok zor bir durum olarak görülmektedir. İstisnai durum nedir diye soracak olursanız örneğin okulda Din kültürü öğretmeni yoksa okul müdürü Din kültürü branşındaysa yani okulda branş olarak tek din kültürü öğretmeni olarak müdür varsa müdür zümre başkanı olabilir. Anlaşılacağı üzere bu zümre başkanı maddesi de tamamen gereksiz olan bir madde olmuştur.


Eğitim yöneticilerinin heyecanla beklediği 2024 MEB Yönetici atama yönetmeliği bazı eksikleri yönünden eğitim yöneticilerini üzmüştür. Bakanlığımız 2014 yılında genç idarecilerin önünü açmak emeklilik yaşı gelmiş idarecileri elemek için için yeni bir yönetmelik yayımlamış ve dinamik genç idealist genç idarecilerin önü açılmıştı. Bu yönetmelikle idarecilik süresi fazla olanlar çok ama çok avantaj elde ettiği halde genç idareciler dezavantajlı hale gelmiştir. Maalesef ki bu yönetmelikle Bakanlık resmen hizmet yılı yüksek olan idarecilik yılı yüksek olan idarecilerin önünü açarak genç idealist idarecilerinde önünü kapatan bir yönetmelik yayımlamıştır. Bana sayın hocam siz gençsiniz herhalde bu şekilde yazıyorsunuz diyebilirsiniz. Bendeniz 50 li yaşlara merdiven dayamış 22 yıllık bir idareci olarak yazdığımı görünen köyü anlattığımı bu yazımda belirtmek istedik. Özellikle yukarıda da belirttiğim üzere öğretmenlik ve idarecilikte geçen sürelerin puanlaması yine aynı şekilde hizmet puanının %3 ile çarpılması tam bir muamma.


Bu yayımlanan yönetmelikte çalışan ile çalışmayan idarecilerin farkı koyacak kriterleri göremedim olanlarda sadeleştirilmiş bazıları kaldırılmış bazıları da puanlama değeri düşürülmüştür. İstişare sünnettir düsturuyla hareket edilerek bu yönetmelik hakkında alandan gelen, işin mutfağında olan eğitim yöneticileri ile bütün sendikaların da görüşü alınarak bütün maddeler üzerine istişare edilerek mutabakat sağlanıp ben yaptım oldu mantığıyla yapılmaması çok iyi olurdu. Alandan gelen, işin mutfağında olan bir eğitim yöneticisi bir yazar olarak yayımlanan 2024 MEB Yönetici Atama Yönetmeliği hakkında eksiklikleri, hataları ve yönetmelikte olması gerekenleri yönetmeliğin artıları ve eksilerini olarak kaleme alarak naçizane olarak önerilerde bulunduk. Bakanlığımızdan bu yazıya döktüğümüz yönetmelik ile alakalı maddeleri dikkate alarak bir değerlendirme yapmasını istirham ediyoruz. Sürç-i lisan ettiysek affola amacımız iyi bir eğitim sistemi ve iyi bir yönetmelik üzerine görüşlerimizi sunmaktı. Selam ve sevgiyle…

05/03/2024 – Mümin ÜNLÜKAÇAR / Eğitim Yöneticisi & Yazar & Şair

Editör: Haber Merkezi