Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün katıldığı canlı yayında 29 Mayıs Pazartesi günü okulların seçim sebebiyle tatil olacağını açıklayarak bu günde öğretmenlerin idari izinli olacaklarını söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ek ders ücretleri 304 TL olacak! Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ek ders ücretleri 304 TL olacak!

Peki 29 Mayıs Pazartesi günü öğretmenlerin ek ders ücretleri ödenecek mi?

Konuyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından daha önceki yıllarda resmi yazı yayınlanmıştı.

Söz konusu yazıda: “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” hükmüne yer verilmiştir.

İşte o yazı:

MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün 11.04.2017 tarihli ve 4983603 sayılı yazısı:

Sayı: 28892082-869-E.4983603
Konu: Halkoylaması Seçimi

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi Anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulması kapsamında 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak Halkoylaması Seçiminde eğitim kurumları, asıl işlevlerinden farklı olarak seçmenlerin oy kullanmalarına imkân verecek şekilde hazırlanmaktadır. Seçimlerin özelliği nedeniyle oyların sayım işlemi akşam geç saatlerde bitmekte, bu durum da eğitim kurumlarının aynı gün içerisinde eğitim öğretime hazır hâle getirilmesini engellemektedir. Bu nedenle Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumları, eğitim öğretime hazır hâle getirilmeleri bakımından 17 Nisan 2017 Pazartesi günü tatil edilmiştir.

Diğer taraftan, 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” bölümünün “Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller” başlıklı 2’nci maddesinde; “Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda, Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, Halkoylaması Seçimi nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği 17 Nisan 2017 Pazartesi günü üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ
Bakan