ATAMA KARARLARI

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince, ekli (I) sayılı listede yer alan üst kademe kamu yöneticileri görevden alınmış ve ekli (II) sayılı listede yer alan üst kademe kamu yöneticiliklerine hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine, 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Musa COŞKUN, Hüseyin KÜÇÜK, Abdullah Refik ACAR, Osman İYİŞENYÜREK ve İbrahim NOĞMAN atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Hüseyin KAS AY 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Tuğba YİĞİT atanmıştır.

Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Can DİZDAR atanmıştır.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Yürütme Kurulu Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 683 üncü maddesi gereğince İbrahim DİNÇER ve Abdullah Buğrahan KARAYELİ atanmıştır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İlker ILGIN atanmıştır.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Taha ARVAS atanmıştır.

Ekli listede yer alan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408 inci maddesi gereğince hizalarında belirtilen kişiler atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Sıdık AKKILIÇ atanmıştır.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adil YILDIRIM atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İsmail ÇAĞLAR atanmıştır.

2 Temmuz 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bakan Yusuf Tekin emekli öğretmenin cenaze törenine katıldı Bakan Yusuf Tekin emekli öğretmenin cenaze törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar 

G8G9G5G6G7G2G3G4G1

Editör: Serhat SALİMOĞLU