Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işveren, işçi, muhasebeci toplumun tüm kesimlerinin vergi reformu beklentisi olduğunu belirterek, sosyal adaleti sağlayan aynı zamanda kamu gelirlerini istikrarlı devam ettiren bir paket hazırlanacağı mesajını verdi.


Yılmaz, düzenlemelerin artış, azalış değil sistemin modernize edilmesi, güncellenmesi şeklinde olacağını açıklarken, gözler Orta Vadeli Program ile Kalkınma Planı'nın en önemli ayağını oluşturan vergi reformuna çevrildi.

Yılmaz, "Özellikle doğrudan vergilerin payının artırılması, vergi sisteminin sadeleştirilmesine yönelik beklenti var" dedi. Esnafın, tüccarın, iş dünyasının dile getirdiği sorunların başında dolaylı vergi yükünün ağırlığı, KDV sistemindeki farklı oranlar geliyor.


Kamu maliyesinin üzerinde çalıştığı reform paketiyle vergi sisteminde sadeleşmeye gidilecek. Kamu maliyesi ve vergi sistemi yenilenecek.

Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece Kabine değişikliğinde yeni iddia: O gece, bu gece

DENETİM PERSONELİNE TAKVİYE

Vergi tabanı genişletilecek, türleri azaltılacak. Vergi toplama ve denetleme birimleri güçlendirilecek. Veri toplama ve inceleme kapasitesi artırılacak.


Gelir ve kurumlar vergisi denetim personeli takviye edilecek. Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeler gözden geçirilerek etkin olmayanlar kademeli olarak kaldırılacak.

Doğrudan vergilerin gelir içindeki payı artacak. Bunun için vergi teşvik, muafiyet, uzlaşma, matrah belirleme yeniden düzenlenecek.

ÇİFT KAYIT SİSTEMİ ÖNLENECEK


Vergi Usul Kanunu'na göre çift kayıt sistemi önlenecek. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırılacak.

Elektronik defter ve elektronik belge uygulamaları yaygınlaştırılacak. Dolaylı vergilerin düşük gelir guruplarını olumsuz etkilemesi önlenecek. Vergi sisteminde adil, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapı tesis edilecek.

MÜKELLEF HAKLARI KORUNACAK

Mükellef haklarına göre yasal koruma artacak. Kişilerin vergi ödemek için harcayacakları zaman ve parasal maliyeti azaltmak için yenilikler yapılacak.

Vergi sisteminin öngörülebilir olması ve sıklıkla değişmemesi sağlanacak. Vergi oranları belirlenirken vergilerin ekonomik büyümenin yanı sıra gelir dağılımı üzerindeki etkisi dikkate alınacak.


ÖDEME GÜCÜNE GÖRE VERGİ

Ödeme gücüne göre ardan oranda vergilendirmeye yönelik yeni mekanizmalar devreye girecek. Etkinliği olmayan istisna, indirimler kalkacak, küresel gelişmelere duyarlı bir sistem kurulacak.

Vergiye uyum maliyetlerini azaltan, uyuşmazlıkların kısa sürede çözen ve vergi cezalarının gönüllü uyumu artıracak adımlar atılacak.

Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek. Vergi yükü ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapılacak.


HAZAL ATEŞ - SABAH

Editör: Haber Merkezi