ERMİŞ Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Ülkemizde bazı sorunlar çözülürken ona bağlı olarak yeni sorunlar da ortaya çıkabiliyor. 2022 yılında 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, EYT, vergi dilimlerinde iyileştirme, öğretmenlerin kariyer basamakları gibi birçok sorun çözülerek memnuniyet oluşturuldu. Ancak bu sorunlar çözülürken hâlâ iyileştirmeye açık alanlarının olduğunu da belirtmek gerekir. İyileştirmeye açık alanların çoğunu daha önce gündeme getirdiğimiz için bu yazıda yeniden ifade etmeyeceğim.

Dört hizmet sınıfı için düşünülen 3600 ek gösterge, bütün hizmet sınıflarını kapsar hale getirilerek 5 milyon 3 yüz bin kişiyi kapsayan bir noktaya taşındı. Ancak burada düzeltilmesi gereken noktalar da var. Neredeyse bütün hizmet kollarında birinci dereceye yükselen memurlar 3600 ek göstergeyi alırken şef, tekniker ve benzeri memurlar kapsam içine alınmadı. Birinci dereceye yükselen bütün memurlar 3600 ek göstergeye yükseltilerek memnuniyet oranı artırılmalıdır.


Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan müfettişler ile il müfettişleri aynı işi yapmalarına rağmen hâlâ haklar noktasında aralarında çok fark var. İl müfettişlerimiz ile bakanlık müfettişlerimiz arasındaki maaş farkı neredeyse yeni asgarî ücret düzeyinde. Elbette her iki müfettiş grubunun kendine göre zorlukları var ancak her ne olursa olsun makasın bu kadar açık olması kabul edilebilir bir şey değil. İlmüfettişlerimiz hiç değilse büyük şehir belediye müfettişleri ile maaş bakımından eşitlenmek ve emekliliklerine saydırmak istiyorlar. Bakanlığımızın bu durumu dikkate alması gerekir. 


Alan değişikliği bekleyen öğretmenlerimiz aylardır mücadele ediyor, alan değişikliği ile ilgili takvimin açıklanmasını istiyorlar. Bakanlığımız bir an önce bu takvimi yayımlamalı ve bütün açık kontenjanları ilan ederek bu sahada maksimum memnuniyet oluşturmalıdır. 


Sayıları gittikçe azalan ve KPSS ile atanan, Piktes projesinde görev alan öğretmenler, kadroya geçmeyi bekliyor. Devletimizin şefkatli kolları bu öğretmenlerimize de uzanmalı ve bu kardeşlerimiz de hızlıca kadroya geçirilmelidir.

Önder Kahveci: Refah payı şart oldu Önder Kahveci: Refah payı şart oldu


Kariyer basamakları düzenlemesinden sonra el atılması gereken en acil konulardan biri de şube müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri ve il müdür yardımcıları vb kamu görevlilerinin malî sorunları oldu. Sendika üyesi olabilen şube müdürleri sosyal medyada kamuoyu oluşturabilirken sendika üyesi olamayanlar haklarını sosyal medyada arayamaz durumdalar. Biz de sendika olarak hem sendikalı olabilenlerin hem de sendikalı olamayanların malî sorunlarıyla ilgilenmek durumundayız. Üstlerin astlardan daha az kazanç elde etmeleri hem kabul edilebilir değil hem de sürdürülebilir değildir. Devletimizin kısa süre içerisinde bu soruna el atacağını ve bir düzenleme ile sorunu çözeceğini düşünüyoruz. Olması gereken budur.


Malî kayıplar noktasında en fazla kaybı olanlar ise araştırmacı ve şahsa bağlı eğitim uzmanı olan arkadaşlarımızdır. Yıllarca devletimize ilçe müdürü, il müdürü... olarak hizmet etmiş kişilerin araştırmacı kadrosuna alındıktan sonra ciddi oranda malî hak kaybına uğramaları kabul edilemez. Bu arkadaşlarımızın malî hak kayıpları giderilerek devletimize çeşitli şekillerde hizmet etmeleri sağlanmalıdır. Bazı bakanlıkların araştırmacıların hak kaybının önüne geçmesi gayet olumlu bir durum iken Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konuda adım atmaması son derece düşündürücüdür. 

Sahadan aldığımız izlenim,%30 maaş zammının memurların kahir ekseriyetini memnun etmediğini gösteriyor. Hükümet, temmuz ayından önce, mart nisan aylarında mutlaka ilave bir zamla kamu çalışanlarının durumunda iyileştirme sağlamalıdır. Bu zammın seyyanen zam olması, tercih edilir bir durumdur.

Önemli bir talep de atama bekleyen öğretmenlerimizden geliyor. Yıllarca KPSS’ye girip atama bekleyen genç öğretmenlere daha fazla atanma olanağı verilmeli, bunca yıl öğretmenlik hayali kuranlar bir an önce öğrencileriyle buluşturulmalıdır. 2023 yılı en fazla öğretmenin atandığı bir yıl olmalıdır. 

Zaman zaman getirilen zorunlu hizmet affı konusunda yeni talepler geliyor. Biz de yeni bir zorunlu hizmet affının zamanının geldiğini düşünüyoruz. 

Yine ülkemizde her öğretmenimiz, devletimizin verdiği bir derece hakkından yararlanmıştır. Bu kapsamda uzun yıllardır derece verilmemiştir. 2023 yılı bu kapsamda derece al(a)mayanların derece aldığı bir yıl olmalıdır. 

Yardımcı hizmetler sınıfına dahil olan arkadaşlarımız bir an önce genel idarî hizmetler sınıfına geçmek istiyorlar. Bu konudaki talep, günden güne kendini daha fazla hissettiriyor. Sayıları gittikçe azalan bu sınıfın genel idarî hizmetler sınıfına geçmesi, arkadaşlarımıza mali ve özlük hakları bakımından faydalı olacaktır diye düşünüyoruz.

E- Snavlarda görev alan hizmetli ve memurlarımız sabahtan akşama kadar görev yapsalar da tek oturum parası alıyorlar, bu da arkadaşlarımızda ciddi bir memnuniyetsizliğe yol açıyor. Altı oturum görev yapıp da bir oturumluk ücret almak,gerçekten kabul edilebilir bir şey değildir. Bakanlık, bu konuya acilen bir çözüm üretmelidir. 

2022 yılı eksikleriyle gedikleriyle beraber birçok sorunun çözüldüğü bir yıl oldu. 2023 yılı da yukarıda saydığımız sorunların ve daha nice sorunların çözüldüğü bir yıl olmalıdır. Sendika olarak her türlü sorunu çözmek için azamî gayret sarf edeceğiz ve kamu çalışanlarıyla birlikte omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz.