Millî Eğitim Bakanlığı, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 10 Ekim 2023 tarihinde yayımlanan "Ders Saati Süreleri" konulu resmi yazı ile ilgili valiliklerin inisiyatifine bağlı olarak okullarda ders sürelerinin 2023-2024 eğitim öğretim yılında 30 dakikaya kadar düşürülebileceğini bildirdi. İşte detaylar:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Canlı Yayında Soruları Cevaplayacak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Canlı Yayında Soruları Cevaplayacak

Yeni Ders Süreleri

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, resmi yazısında, ilgili yönetmeliğe dayanarak, ortaöğretim kurumlarında normalde 40 dakika olan bir ders saati süresinin, valiliklerin yapacakları il, ilçe ve okul bazlı planlamalar doğrultusunda 2023-2024 eğitim öğretim yılında 30 dakikaya kadar düşürülebileceğini açıkladı.

Yönetmelik Hükümleri

İlgili yönetmelik, ders saati sürelerinin yanı sıra dinlenme süreleri, başlama ve bitiş saatleri ile öğle arası dinlenme sürelerini düzenlemektedir. Ortaöğretim kurumlarında bir ders saati süresinin normalde 40 dakika olduğu belirtilirken, dersler arasındaki dinlenme süreleri okul yönetimlerince belirlenmektedir. Derslerin başlama, bitiş ve öğle arası dinlenme süreleri ise okul müdürünün başkanlığında okul zümre başkanlarından oluşan komisyon tarafından, okulun özellikleri, uygulanan programlar ve çevre ile ulaşım şartları göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Dersler arasındaki dinlenme süresi en az 10 dakika, öğle arası dinlenme süresi ise en az 45 dakika olmalıdır.

Ancak, ikili öğretim yapan okullarda bu süreler daha kısa olabilir.

Olağanüstü Durumlar

Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3'üncü maddesinde ise ilçe, il veya ülke genelindeki olağanüstü durumlar, örneğin salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda alınması gereken tedbirler ve kontenjan düzenlemelerinin Bakanlıkça belirlenebileceği ifade edilmektedir.

Editör: Haber Merkezi