Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) ağustos ayı Oda Meclisi ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyet Müşterek Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla yapıldı. ASO Başkanı Ardıç, sanayicinin sorunlarını dile geitirirken en büyük sorunun işçisizlik olduğunu vurguladı.

İNSAN KAYNAĞINA YATIRIM YAPILMALI
Ardıç, halihazırda sanayicilerin en önemli sorununun "işçisizlik" olduğuna dikkati çekerek, "Mesleki eğitimi güçlendirmemiz, iş gücüne yeni beceriler kazandırılmasına yönelik projeler yürütmemiz ve iş gücü piyasasının aradığı nitelikte uygulayıcı insan kaynağı yetiştirilmesine öncelik vermemiz gerekiyor. Türkiye'de verimliliği artıracak en etkili yol, atıl iş gücünün sanayi ve ilişkili sektörlerde istihdam edilmesidir. Bu noktada sanayi, eğitim ve iş gücü politikalarının bütüncül bir yaklaşımla bir arada dizayn edilmesi gereğini yeniden vurgulamak isterim" açıklamasını yaptı.


REEL SEKTÖRDE KREDİ SORUNU VAR
Reel sektörün finansmana ulaşmasındaki zorluğun sanayi üretiminde gerilemeye neden olduğuna dikkati çeken Ardıç, "Özellikle KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması, zincirleme etkiyle de ülkenin ve sektörlerin tamamına olumsuz yansıyor. Büyümenin her kesime yansımasını istiyorsak KOBİ'lerimize yeterli destek sağlanmalıdır. Yatırım ortamı iyileştirilmelidir" diye konuştu. Ardıç, iş dünyasının kamu idaresinin hazırlayacağı orta ve uzun vadeli planları önemsediğine işaret ederek, parasal sıkılaşma, mali disiplin ve yapısal reformların Türkiye'nin istikrara giden yolda temel politikası olacağını söyledi.

ASGARİ ÜCRETE DESTEK SÜREKLİ HALE GELMELİ
Mevcut süreçte sanayicileri, firmaları ve iş dünyasını zorlayan hususlar olduğunu belirten Ardıç, şunları söyledi: "Asgari ücret artışlarını, büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından değerli buluyoruz. Zira son dönemde enflasyon oranının üzerinde artırılan asgari ücret işletmelerimizi zorlamaktadır. 2016 yılında uygulanmaya başlandığında brüt asgari ücretin yüzde 6'sı oranında olan asgari ücret desteği, bu oran dikkate alınarak sürekli hale getirilmelidir."

EKONOMİMİZ KIRILGAN DEĞİL
Türkiye'nin ekonomisinin kırılgan bir ekonomi olmadığına vurgu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ülkemizin içerisinden geçtiği en zor zamanlara rağmen büyüme oranlarını istikrarla yukarı taşıyan köklü bir ekonomiye sahibiz. Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen milletin refahını düşünmekten vazgeçmedik. Covid-19 pandemisi sürecinde dünya ekonomilerinin sürekli gerileme yaşadığı bir dönemde biz yatırım üzerine yatırım yaptık. Ekonominin çarkları hiçbir zaman durmadı. Türkiye bu süreçte en yüksek büyüme kaydeden ülkeler arasında 2'nci oldu" dedi.


Ali Kürşat Büyükada

Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi Ekonomiden sonra en çok şikayet sağlık sistemine geldi

YENİŞAFAK

Editör: Haber Merkezi