ŞEKERCİ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Hazine ve Maliye Bakanı  Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada"Sağlık Bakanlığı hariç hiçbir bakanlık, emekli olanlar haricinde yeni eleman alamayacak." dedi. Elbette, devleti -sadece- bir işveren olarak tanımladığınızda bütçe dengesi, sıkı para politikası ve ihtiyaç denklemi içerisinde anlayabiliriz. Ancak, devlet, vatandaşın müktesebatı doğrultusunda ortaya koyduğu arzı da dikkate almak zorundadır.

Sayın bakanın  bu projeksiyonu, devleti şirket gördüğümüzde anlaşılabilir bir yaklaşımdır. Ancak devlet bir şirket değildir. Arz ve talep arasındaki uçuruma biz neden olmadık.  Ayrıca, 3600 Ek Gösterge ile emeklilik hayali kuranların heveslerini kursaklarında bırakan da biz değiliz. Elbette, hiçbirimiz,  devletin sadece  kamu çalışanlarının maaşlarını ödeyen bir duruma düşmesini de istemeyiz.  

O halde, yapılacak bellidir:

Arz ile talep arasındaki makası başkaca tedbirler almak suretiyle vatandaş lehine planlanması gerekir. Milli Eğitim boyutuyla meseleye yaklaştığımızda,  atama bekleyen on binlerce öğretmen adayının gözü kulağı, sağlık hizmetlerinde olduğu gibi ilave tedbirler almak suretiyle alım sayısının olabildiğince artırılmasıdır.

Çalışan ile emekli maaşları arasındaki makasın azaltılması ile arz ihtiyacını artırmak pekâlâ mümkündür. Devlet aklı elbette başkaca çözümler üretebilecek tecrübeye sahiptir. Siyasi iradenin alandaki gerçeğin farkında olduğunu ümit ediyoruz.

İnsan kaybettiği herşeyi kazanabilir. Fakat sadece kaybedilen güveni kazanmak zordur. Devletine itimat ederek YKS sınavı ile üniversiteye yerleşen, bilahare öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun olan, KPSS sınavlarında başarı gösteren ve atanacağı günü bekleyen öğretmen adaylarına yazık değil mi?

Sayın Cumhurbaşkanı öğretmen alımlarında mülâkatın kaldırılacağını kamuoyu ile paylaştığı aşikâr iken bir verip bin küstürmek doğru mudur?

İl içi atamalarına proje okullarının da açılmasına ilişkin açıklama İl içi atamalarına proje okullarının da açılmasına ilişkin açıklama

Atama bekleyen öğretmenlerin dayanacak takati kalmamıştır. Bir an önce beklentiyi karşılayacak sayıda kontenjanların ilan edilmesi ve mülakatın devre dışı bırakıldığı, KPSS’nin tek ölçüt olduğu bir yöntemle bir an evvel alım yapılmalıdır.

Mübarek iklimini soluduğumuz Ramazan ayının sonu gelmeden, atama bekleyen öğretmen adaylarının beklediği  ikinci bayramı yaşatacak bir müjdedir.

Editör: Serhat SALİMOĞLU