Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı ve kanun teklifine dönüştürülmesi beklenen yeni vergi paketinde, KDV ve ÖTV başta olmak üzere pek çok alanda geniş kapsamlı düzenlemeler öngörülüyor. Bahşiş gelirlerinden kira gelirlerine, para cezalarının artırılmasından yem ve gübredeki KDV istisnasının kaldırılmasına kadar birçok ayrıntılı maddenin yer aldığı pakete göre KDV, ÖTV istisnaları ve indirimleri kaldırılacak, sınırlandırılacak veya revize edilecek. “Özel Gider Harcama Bildirimi” uygulaması getirilecek; doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek sahipleri ile kuaför, restoran, kafe sahibi gibi ticaret erbabının hasılatları yakından takip edilecek. "Vergi tsunamisi" olarak değerlendirilen pakette sadece KDV, ÖTV ve harçlar ile ilgili düzenlemelerin yıllık gelir etkisi toplam 181 milyar TL olarak hesaplandı.

Chery'nin Temmuz 2024 Fiyatları Açıklandı Chery'nin Temmuz 2024 Fiyatları Açıklandı

ELDEN KİRAYA CEZA

Gayrimenkul kiralamalarında ayrıntılı düzenlemeler yapılan vergi paketinde, meskenlerin kiraya verilmesi durumunda, kira bedelinin elden ödenmesinde kiracılara da özel usulsüzlük cezası getirilmesi öngörüldü.

Vergi paketinde bahşiş gelirlerinde basitleştirilmiş vergi uygulamasına geçilmesi öngörülüyor. Pakette bu konuda, “Hizmet alanlar tarafından servis elemanlarına bırakılan bahşişler hediye niteliğinde olduğundan gelir vergisinin konusuna girmemektedir. Bahşişin fatura bedeline yansıtılması veya diğer şekillerde toplanan bahşişlerin işverence belirlenen kriterlere göre işçilere dağıtılması durumunda, ücretin bir unsuru olarak değerlendirilen bu ödemelerin ücret matrahına eklenerek tevkif suretiyle vergilendirilmesi gerekmektedir. İşletme tarafından fiş/fatura düzenlenmek suretiyle hizmet bedeline ilave olarak tahsil edilen bahşiş bedelleri hizmetin matrahına dâhil bir unsur olarak kabul edilmekte ve KDV’ye tabi tutulmaktadır. Bahşiş gelirlerinin; işverenlerce ayrı açılan bir banka hesabında takip edilmesi, fatura/fiş bedelinin yüzde 10’undan fazla olmaması, çalışan başına aylık brüt asgari ücreti aşmaması, bahşiş gelirlerinden yüzde  tevkifat (kesinti) yapılmak suretiyle çalışanlara aktarılması kaydıyla bu gelirlerin ayrıca ücret matrahına dahil edilmemesinin, vergiye gönüllü uyumu artırıcı etkisi olacaktır” ifadeleri yer aldı. Düzenlemenin kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren uygulanması öngörülüyor.

Araç alımlarında engellilere yönelik ÖTV istisnasının da yeniden düzenlendiği pakette, mevcut durumda 5 yılda bir yararlanılan bu sürenin 10 yıla çıkarılması öngörülüyor. Bu kapsamda taşıtların veraset yoluyla intikali halinde istisnaya konu vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi, her sene yeniden değerleme oranında artan araç satış bedelinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artırılması ve Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranında artan tutarı yüzde 50’sine kadar artırma yetkisinin kaldırılması önerildi.

Bu konuda alternatif olarak getirilen bir diğer öneri de ÖTV istisnasının tamamen kaldırılarak, teşvikin sosyal yardım şeklinde yapılması oldu. Engellilerin gelir durumları ve alınacak taşıtların yerli olması gibi kriterlerle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının nakit destek sağlaması öngörüldü.

MUHBİRE ÜCRET ZAMMI

Bir iş yerinin fatura düzenlemediğinin ihbar edilmesi halinde muhbire yapılacak ödeme artırılacak. Pakette, "İhbarın konusunu oluşturan vergi aslı ve vergi ziyaı cezasının kesinleşmesi sonucu tahsil edilen tutarın yüzde 15’ i oranında ihbar ikramiyesi ödenmesi, özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren fiilleri (fatura, ÖKC fişi vb. belgelerin düzenlenmemesi) haber verenlere tahakkuk ettirilen cezanın yüzde 5’i tutarında ihbar ikramiyesi ödenmesi " önerisinde bulunuldu. Aynı muhbire bir takvim yılı içinde ödenebilecek azami ikramiye tutarı 20.000 Türk lirasını geçmeyecek.

Birgün

Editör: Serhat SALİMOĞLU