Rekabet ihlalinin yapıldığı dönemde Gübretaş genel müdürü olan İbrahim Yumaklı’nın şu anda tarım ve orman bakanı olarak görev yapması tam bir skandal olarak tarihe geçti. Rekabet Kurulunun soruşturma heyetinin, Gübretaş’a rekabete ihlalden dolayı ceza kesilmesini talep etmesi, İbrahim Yumaklı’nın koltuğunu şimdiden tartışmalı hale getirdi.

Rekabet Kurulu Soruşturma Heyeti, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın genel müdürlüğü yaptığı dönemde Gübretaş’ın rekabete ihlalden dolayı ağır bir şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Rekabet Kurumu, firmaların sözlü savunmasının ardından gübre firmaları ile ilgili kararını 15 gün içinde açıklayacak. Rekabet Kurulu Soruşturma Heyeti’nin tespitleri üzerine GÜBRETAŞ’a rekabet ihlalinden dolayı ceza kesilmesi durumunda İbrahim Yumaklı’nın bakanlığı tartışmalı hale gelecek.

Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün tatil olacak?


Rekabet Kurulunun, soruşturma heyetinin talebi doğrultusunda Gübretaş’a rekabete ihlalden dolayı ceza kesilmesi durumunda, çiftçiye diğer firmalarla anlaşmalı bir şekilde pahalı gübre satmaktan ve rekabeti ihlal etmekten dolayı ceza yiyen bir yöneticin ülke tarım politikalarında en üst düzeyde görev yapıyor olması hem uygulanan tarım politikalarına hem de bakanlığın güvenilirliliğine büyük bir gölge düşürecek.

GÜBREDE REKABET İHLALİ İLE İLGİLİ KARAR 15 GÜN İÇİNDE AÇIKLANACAK
Rekabet Kurulu, 12 Ağustos 2021’de gübre sektöründe faaliyet gösteren BAĞFAŞ, EGE GÜBRE, ETİ BAKIR, GEMLİK, GÜBRETAŞ, İGSAŞ ve TOROS firmalarının 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma başlatmıştı. Dün ise söz konusu soruşturmanın Rekabet Kurumu merkez binasında sözlü savunma toplantısı yapıldı. Sözlü savunma toplantısından önce soruşturma heyetinin görüşü kamuoyu ile paylaşıldı.

GÜBRETAŞ BAŞTA OLMAK ÜZERE 5 FİRMAYA CEZA TALEBİ
Heyet, söz konusu değerlendirmeler neticesinde soruşturma tarafı firmalar BAGFAŞ, EGE GÜBRE, GEMLİK, GÜBRETAŞ ve TOROS’un rekabete hassas bilgilerin değişimi yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerini ve söz konusu firmalar hakkında 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gayri safi gelirlerinin binde biri oranında idari para cezası uygulanması gerektiğine kanaat getirdi.


Heyet, ETİ BAKIR’ın 4054 sayılı Kanun’un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamamasından dolayı hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonucuna ulaştı.

FİRMALARIN YILLIK GAYRİ SAFİ GELİRİNİN YÜZDE 3’ÜNE VARAN ORANDA PARA CEZASI İSTEDİ
Heyet, soruşturma kapsamında tespit edilen ihlallerin, Ceza Yönetmeliği’nin 5. maddesinde yer alan “diğer ihlaller” kategorisinde olması nedeniyle temel para cezasının hesaplanmasında ihlale taraf teşebbüslerin Rekabet Kurulu tarafından saptanacak olan yıllık gayri safi gelirlerinin binde 5’i ile yüzde 3’ü arasında bir oranın esas alınması gerektiğini değerlendirdi.

GÜBRETAŞ, EGE GÜBRE VE TOROS HAKKINDA DAHA AĞIR PARA CEZASI KESİLMESİ TALEP EDİLDİ
Heyet, BAGFAŞ ve GEMLİK için ihlalin bir yıldan kısa sürdüğü, EGE GÜBRE, GÜBRETAŞ ve TOROS için ise ihlalin süresinin bir ila beş yıl arasında olduğu nedeniyle Ceza Yönetmeliği’nin 5. Maddesi gereğince EGE GÜBRE, GÜBRETAŞ ve TOROS için belirlenen para cezası miktarının yarısı oranında artırılması gerektiğini söyledi.

ÜLKE TARIMI AÇISINDAN TAM BİR SKANDAL!
Gelinen noktada, çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştiraki olan Gübretaş’ın, gübre satışında rekabet ihlalinden dolayı diğer firmalara göre daha ağır bir şekilde cezalandırılmasının istenmesi, gübrede fahiş fiyat artışlarına karşı sözde çiftçiyi korumakla görevli olan Gübretaş’ın tam da rekabet ihlalinde başat rol oynaması, ülke tarımı ve çiftçi üzerinde oynanan büyük oyunu gözler önüne serdi.

GENEL MÜDÜRÜN BAKAN YAPILMASI SKANDALI DAHA VAHİM HALE GETİRDİ
Rekabet Kurulunun, rekabete aykırılık soruşturmasını başlattığı dönemde Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı ve Yönetim Kurulu Üyesi Vahit Kirişci’nin soruşturma sonuçlanmadan tarım ve orman bakanı olarak atanarak ülke tarım politikaları açısından en üst bir göreve getirilerek ödüllendirilmesi, rekabet ihlalinde yaşanan skandalı daha vahim hale getirdi.

Sadettin İNAN / Milli Gazete

Editör: Haber Merkezi