696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi pozisyonunda ya da mahalli idarelerin kurdukları şirketlerde istihdam edilmeleri sağlanmıştı.

Belediyelerde taşeron işçi olarak çalışmakta iken 2 Nisan 2018 tarihinde belediye şirketlerine geçişi yapılan işçiler 6772 sayılı Kanun gereği maalesef ilave tediye ödemesinden faydalanamamaktadır. Yine iş garantileri olmayan şirket işçilerinin, eski kadrolu işçiler ile arasında mali ve sosyal haklar yönünden de büyük farklar mevcuttur. Bu durum çalışanlar arasında ayrımcılığa neden olurken, çalışma ve iş barışını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Çalışanlar arasında iş barışının sağlanması ve ayrımcılığın ortadan kalkması için, Belediye şirketlerinde çalışan işçiler acilen sürekli işçi kadrolarına alınmalıdır.

Fatih Öksüz
Ülkem-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı