SerbestMuhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, mükelleflerin 31.12.2022tarihinden önceki dönemlere ait tahakkuk etmiş olan vergi resimharç ve bunlara bağlı vergi cezaları, SGK prim asılları ilegecikme cezaları ve faizlerinin yapılandırılabileceğini söyledi.

Özerçen,7440 sayılı yeni yasal düzenleme ile birlikte borçyapılandırmalarının yanı sıra matrah artırımına,kayıt ve muhasebe düzeltmelerine ilişkin düzenlemeler yapılmasınaimkân tanındığını ve bu düzenlemelerin işletme lehine önemlifırsat olduğunu ifade etti.

2018-2022YILLARI MATRAH ARTIRIMI KAPSAMINDA

MaliMüşavir Emre Özerçen “Mükellefler 31 Mayıs 2023 tarihinekadar, 2018-2022 yıllarına ilişkin matrahlarını 7440 sayılıyasada belirtilen ölçülerde artırımda bulunması halindehaklarında vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak. Hesaplananveya artırılan vergilerin tamamının aylıkdönemler halinde azami 12 eşit taksitli olarak ödenebilecek”diye konuştu.

STOKAFFI BÜYÜK FIRSAT

Özerçen,şu bilgileri verdi: “Bununla birlikte işletmelerin bilançolarındagözükmek ile birlikte fiilen mevcut olmayan kasa ve ortaklardanalacaklar hesabı ile yine işletmelerin kayıtlarında yeralmayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmedebulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların31/05/2023 tarihine kadar düzeltilip beyan edilmesi ile işletmekayıtlarının fiili duruma uygun hale getirilmesi mümkün. Stokaffı, yararlanan firmalar için azımsanmayacak boyutta vergiselavantajlar sağlıyor. Mükellefler kayıtlarına alacakları emtia,teçhizat, demirbaşlar için rayiç bedeli üzerinden tabi olduklarıoranın yarısı esas alınmak suretiyle KDV hesaplayacaklar. Rayiçbedeller mükelleflerin kendisi tarafından tespit edilebileceğigibi, bağlı olduğu meslek kuruluşuna da tespit ettirilebilecek.

Faturasızalınan emtiaların düşük bir KDV ödenerek, Devlet güvencesi ilekayıtlara alınmasının firmalar lehine önemli bir vergi avantajısağlayacağını kaydeden Özerçen, “Stok beyanına ilişkinbeyanname ve envanter listesinin 31 Mayıs 2023 tarihi dahil olmaküzere bu tarihe kadar ilgili vergi dairesine bildirip tahakkukedecek verginin aynı sürede ödenmesi gerekiyor” diyereksözlerini tamamladı.