Şube Müdürleri Milli Eğitim Bakanlığının gerek merkez teşkilatının gerekse taşra teşkilatının en önemli kariyer basamaklarındandır. Bulundukları bakanlık birimlerinde hafızadır, taşıyıcı kolonlarıdır. MEB’in Şube Müdürlerinin neredeyse tamamı öğretmenlikten katılımın belli şartlara bağlı olduğu kariyer sınavlarıyla bulundukları makamlara gelmiştir. Öğretmen ve okul idarecisi iken Eğitim-Öğretim Hizmetleri sınıfına tabi olan Şube Müdürleri Genel İdari Hizmetler Sınıfına tabii olmaktadır. Yıllar içinde kısım kısım eğitim öğretim sınıfının mali ve özlük haklarında yapılan iyileştirmelerden eğitimin içinde, “eğitimci”,”öğretmen” olmalarına rağmen yararlanamamışlardır. Bu da günün sonunda Kamu hiyararişisinde “ücret dengesizliğini” oluşturmuştur. 2023 Ocak ayından itibaren uzman ve baş öğretmenlik haklarından mahrum kalma ücret dengesizliğini iyice bariz hâle getirmiştir. Özetle astlarından daha az maaş alır hale gelmiştir.