Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Kırıkkale Buluşması'nda yaptığı konuşmaya göre :

Yavuz, eğitim sisteminin kalitesinin artırılması ve otoriter yapının azaltılması için YÖK Kanunu'nun revize edilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Kanunda yapılacak değişikliklerle, akademik özgürlüğün güvence altına alınacağını ve üniversitelerin daha özerk bir yapıya kavuşacağını ifade etti.

Öğretim elemanlarının maaş koşulları iyileşmeli
YÖK Kanunu'nun öğretim elemanlarının maaş ve çalışma koşullarını iyileştirecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Yavuz, enflasyonla mücadelede başarının sabit gelirlilerin korunmasıyla mümkün olduğunu belirtti. Bu nedenle, enflasyonun düşürülmesi ve fiyat istikrarının sağlanması gerektiğini dile getirdi.


Yavuz, YÖK Kanunu'nun revize edilmesiyle birlikte üniversitelerdeki idari yapının da yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Daha fazla katılımcılığın sağlanması ve demokratik karar mekanizmalarının oluşturulması için idari yapının güncellenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

2024-2025 Üniversite Harç Ücretleri 2024-2025 Üniversite Harç Ücretleri

Akademik olarak kalite artırılması gerekiyor
YÖK Kanunu'nun güncellenmesiyle birlikte üniversitelerin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ve akademik kalitenin artırılması gerektiğini ifade etti. Bu sayede, üniversitelerin dünya çapında rekabet edebilir hale geleceğini ve uluslararası alanda daha fazla tanınacağını belirtti.

Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz'un açıklamaları, YÖK Kanunu'nun revize edilmesi gerektiği ve bu revizyonun eğitim sisteminde pozitif değişimler sağlayacağı yönünde önemli bir perspektif sunuyor. Özellikle akademik özgürlüğün ve üniversitelerin özerkliğinin güvence altına alınması, eğitim sistemi için olumlu etkiler yaratabilir. Ayrıca, enflasyonun düşürülmesi ve maaş koşullarının iyileştirilmesi gibi konular da eğitim çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmeye katkı sağlayabilir.

Editör: Haber Merkezi