Milletvekilliği seçiminde Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlarken, yeni kabinede görev alacak ekonomi ekibi 5 yıllık Ekonomi Eylem Planı'nı uygulamaya alacak. Türkiye'yi üst gelir grubuna taşımayı hedefleyen, yüzde 5,5 büyüme, 1.5 trilyon dolarlık milli gelir, 16 bin dolarlık kişi başı gelir düzeyine ulaştıracak güçlü adımlar devreye girecek. Yeni ekonomi yönetimi, "reel sektörü güçlendirme, gençlere destek, yatırım, kalkınma ve büyük projelere ivme kazandırma, sosyal politikaları yaygınlaştırma ve yeni nesil atılımlara" odaklanacak.

EKONOMİK SOSYAL KONSEY TOPLANACAK

Seçimlerin ardından oluşacak yeni kabine içinde yine güçlü bir ekonomi ekibinin görev üstlenecek. Ekonomiyi güçlendirecek refah ve zenginliğin yol haritası devreye girecek. Ayrıca, 5 yıllık yeni Ekonomi Eylem Planı da uygulamaya alınacak. Kabinede, yeni dönem reformlarını, sosyal destek hamlelerini omuzlayacak bakanlıklar için özel sektörde başarı öyküsü yazan, reel sektörün sorunlarını bilen isimlere yer verilecek.


AK Parti'nin seçim manifestosunda da ekonomi yönetiminde değişime dikkat çekilerek, "Ekonomi ekibimiz kamu, özel kesim ve sivil toplum ile diyalog ve istişare içinde makroekonomik politika çerçevemizi güncelleyecek. Yeni şartlara ve ihtiyaçlara göre alınması gereken tedbirleri kamuoyu ile paylaşacak. Öngörülebilir, şeffaf ve etkili politikalar setinin kararlı bir siyasi irade ile hayata geçirilmesi için 5 yılın yol haritası niteliğinde, çalışmalarını yürüttüğümüz Ekonomi Eylem Planı uygulamaya konulacak" tespiti yer aldı.

Ekonomik ve Sosyal Konsey'in düzenli aralıklarla toplanacağı ve buradan çıkan önerilerin ilgili kurumlar tarafından hayata geçirileceği vurgulandı.

KAPSAYICI BÜYÜME DÖNEMİ

Para, maliye, gelirler ve finansal sektör politikalarında daha güçlü bir eşgüdüm sağlanacak. Enflasyon ve cari açığın aşağı çekilmesi öncelikli gündem olacak. Yeni dönemde yatırımlar hızlanacak, ekonominin çarkları kapsayıcı büyüme ile dönmeye devam edecek.

Büyüme, istihdam dostu politikalar sürdürülecek, enflasyon tek haneye düşürülecek, para, maliye, gelirler ve finansal sektör politikalarında daha güçlü bir eşgüdüm sağlanacak. Enflasyonun dar gelirli vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkisini giderecek politikalara hız kazandırılacak. Enflasyon tek haneli rakamlara indirilecek. Finansal enstrümanlar geliştirilerek TL cinsi tasarruflar artırılacak.

Tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlamasını daha da güçlendirip, gıda arz güvenliğini sağlayacak, gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçilecek.

SOSYAL KONUT PROJELERİ HIZLANACAK

Gelir düzeyi düşük vatandaşların harcama kompozisyonu içinde önemli bir yer tutan kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projeleri hızlanacak. Bankacılık dışı finansal unsurları çeşitlendirerek finans sektöründe bankacılığın payını uluslararası normlara yakın seviyelere getirilecek.

Bankacılıktaki risk merkezi benzeri bir yapıyla, yatırımcıların risklerinin bütüncül bir şekilde takip edilmesi ve sektör paydaşlarıyla paylaşılabilmesini teminen Yatırımcı Risk Takip Sistemini hayata geçirilecek.

Harcamaları etkinleştirecek, ekonominin daha rekabetçi, kaynakları daha adil ve etkin dağıtacak bir yapıya dönüşümü sağlayacak şekilde teşvik ve destekleri sadeleştirerek yeniden yapılandırılacak.

Mayıs ayına özel araç kampanyası: 386 bin TL'den başlayan fiyatlar! Mayıs ayına özel araç kampanyası: 386 bin TL'den başlayan fiyatlar!

Uluslararası norm ve standartlara uyumlu olacak şekilde Kamu İhale Kanunu güncellenecek. Tek Hazine Kurumlar Hesabı Uygulaması genişletilerek, Hazine nakit rezervi güçlendirilecek.

Uluslararası rekabet ve işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması müzakerelerine devam edilecek, anlaşma yapılan ülke sayısı artırılacak.

Çocuklar ve yaşlılar öncelikli olmak üzere hassas tüketici gruplarına özel önlemler getirilecek.

HAZAL ATEŞ

Kaynak : Sabah