Emeklilik sistemi, önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. Yeni sistemde, emekli aylıklarının otomatik olarak ayarlanması öngörülüyor. Detaylar, Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın kaleme aldığı yazıda ortaya çıktı.

Günümüzde SGK'nın toplam gelirleri 2.1 trilyon TL iken, giderleri 2.2 trilyon TL'yi buluyor. Bu giderlerin en büyük kalemini ise 1 trilyon 408 milyar TL ile emekli aylıkları oluşturuyor. Ancak, öngörülen emekli aylığı ödemeleri ile gerçekleşen rakam arasındaki fark dikkat çekiyor. SGK'nın raporuna göre, bu farkın nedeni olarak en düşük emekli aylıklarının yükseltilmesi ve EYT düzenlemesi gösteriliyor.

Bu dengesizliklerin önüne geçmek için SGK, otomatik ayarlama mekanizmasını devreye almayı planlıyor. Bu mekanizma, emekli aylıklarının hesaplanmasında nüfusun yapısındaki değişiklikleri dikkate alarak sistemi sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor.

SGK'nın raporunda, sosyal güvenlik sisteminin dağıtım esaslı finansman modeline göre işlediği ve aktif çalışanlar ile işverenlerden alınan prim gelirlerinin, mevcut emeklilere veya hak sahiplerine emekli aylığı ödemek ve sağlık harcamalarını karşılamak için kullanıldığı vurgulanıyor. Ancak, bu sistemin mali sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu belirtiliyor.

Bu kapsamda, otomatik ayarlama mekanizmasıyla emekli aylıklarına esas teşkil eden parametrelerin demografik veya ekonomik değişkenlere uyum sağlaması hedefleniyor. Böylelikle, emeklilikte yaşanan dengesizliklerin önüne geçilmesi ve sistemin uzun vadeli sağlıklı bir şekilde işlemesi amaçlanıyor.

Emeklilikte otomatik ayarlama mekanizmasının getirilmesi, uzun vadeli bir bakış açısıyla emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yeni dönüşümle birlikte, emeklilik sistemindeki denge ve adalete katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Hürriyet

Editör: Selim CAN