31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Takvimi

Yüksek Seçim Kurulunun 27/11/2023 Tarihli ve 2023/1531 Sayılı Kararı ve Eki 31 Mart 2024 Pazar Günü Yapılacak Olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Uygulanacak Seçim Takvimi yayınlandı.

GENEL 01.12.2023, 12:00
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçim Takvimi

Yüksek Seçim Kurulunun 27/11/2023 Tarihli ve 2023/1531 Sayılı Kararı ve Eki 31 Mart 2024 Pazar Günü Yapılacak Olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Uygulanacak Seçim Takvimine ilişkin detaylar şöyle:

Resmî Gazete

1 Aralık 2023 CUMA

Sayı : 32386

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 2023/1531

KARAR

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasmda yer alan; “Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılmdaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aym yılın Mart aynım son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden. Mahalli İdareler Genel Seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacaktır.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, seçim kanunlarına uygun olarak yapılmasını teminen, 2972 sayılı Kanun ve bu Kanun’un 36’ncı maddesinin atıfta bulunduğu 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu esas alınmak suretiyle seçimin başlangıç tarihinden oy verme gününe kadar olan süreçte seçimle ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin seçim takvimine bağlanması gerekmiş olmakla konu incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

2972 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılması ve bu seçimin başlangıç tarihinin de 1 Ocak 2024 Pazartesi günü olması gerekmektedir.

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’mn 79uncu maddesi ile 298 sayılı Kanun’un 14üncü maddesinin birinci fıkrasının onuncu bendi hükümleri uyarmca; seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmaya ve yaptırmaya, bu hususta gerekli önlemleri almaya ve gereken genelgeleri zamamnda hazırlayıp yayımlamaya görevli ve yetkili kılınan Yüksek Seçim Kurulunca; önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de ilgili kanunlarda öngörülen iş ve işlemlerin, zamamnda ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla, bütün bu iş ve işlemlerin bir seçim takvimine bağlanması zorunlu bulunmaktadır.

Yüksek Seçim Kurulunun yerleşik uygulamalarına göre, seçim işlemlerinin ve seçim sürecinin işlemeye başladığı tarih, aynı zamanda seçim takviminin başlangıç tarihi olarak kabul edilmekle, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli idareler Genel Seçimlerine ait Seçim Takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 Pazartesi günü olarak belirlenmiştir.

Seçim sürecinin başlaması ile birlikte oy verme gününe kadar ilgilileri tarafından yapılması gereken kanunî işlemlerin bir takvime bağlanma zorunluluğu bulunmaktadır. Zira kanunlar oy verme ile sonuçlanacak olan seçim süreci içinde seçim kurullarına, siyasi partilere, adaylara, vatandaşlara ve tüm ilgililere sürelere bağlı olarak görevler vermiş, yetki ve haklar tanımış; ayrıca Yüksek Seçim Kuruluna, seçim kanunlarının kimi seçim iş ve işlemlerine ilişkin olarak tespit ettiği süreleri gerektiğinde kısaltarak uygulayabilme olanağı tanımıştır. Bu nedenle, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsamak, bunların zamanında ve düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacı ile hazırlanan ekli "Seçim Takvimi"nin kabulüne karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

1- Seçim Takviminin başlangıç tarihinin 1 Ocak 2024 Pazartesi günü olarak kabul edilmesine,

2- 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli idareler Genel Seçimleri ile ilgili işlemlerin ekli "Seçim Takvimi"nde gösterilen tarihler esas alınarak yürütülmesine,

3- Ekli "Seçim Takvimi"nin bu Karar metnine dâhil olduğuna,

4- Seçim Takvimindeki belirli genel nitelikteki işlemlerle, tüm vatandaşları ilgilendiren tarihlerin sırası geldikçe Yüksek Seçim Kurulu duyurusu olarak TRT aracılığı ile yayınlanmasına,

5- Karar örneği ve eki “Seçim Takvimi”nin;

a) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

b) Adalet Bakanlığına,

c) İçişleri Bakanlığına,

ç) Millî Savunma Bakanlığına,

d) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına,

e) Seçime katılabilecekleri tespit ve ilan edilecek siyasi partilerin genel başkanlıklarına,

f) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine,

g) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr adresinde ve Kurumsal Portalda yayınlanmasına 27.11.2023 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

TAKVİM : https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231201-4.pdf

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Sizce Kim Kazanır?
Namaz Vakti 04 Mart 2024
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı