İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı  açıklamada, FETÖ/PDY üyesi oldukları ileri sürülen askeri tabiplerin, örgütün  kadrolaşma stratejisi doğrultusunda hareket ettiklerine vurgu yapılarak, Kuleli  Askeri Lisesi'nde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında 4. sınıf öğrencisi olarak  eğitim gören ve bir ay sonra harp okullarına gitmek üzere mezun olacak 44 öğrenci  hakkında teşhis, tanı ve muayene bilgileri içerir sağlık kurulu raporu  düzenlediklerinin anlaşıldığı ifade edildi. Bu askeri tabiplerin, söz konusu  öğrencilerin harp okullarına geçişlerine engel olmaları şeklindeki eylemlerine  ilişkin resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında öğrencilerin sağlık kurulu raporlarının KBB,  dahiliye, kardiyoloji, göz, psikiyatri, genel cerrahi ve radyoloji uzmanlarından  oluşan bilirkişi heyeti marifetiyle ayrı ayrı tetkik edildiği belirtilen  açıklamada, buna ilişkin tetkik ve grafilerin ayrı ayrı değerlendirildiği  bilgisine yer verildi.

 

Açıklamada, "Raporların tıbbi gerçeklere aykırı tanı, teşhis ve  bulgular içerdiğinin belirlendiği, böylece FETÖ/PDY terör örgütünün 15 Temmuz  2016 tarihinde gerçekleştirdiği menfur darbe girişimi öncesinde Türk Silahlı  Kuvvetlerindeki eğitim, öğretim ve personel temin merkezleri üzerindeki yoğun  hakimiyeti de kullanarak örgüt mensubu olmayan öğrencilerin harp okuluna  kabulünün engellendiği yönünde delillere ulaşılmıştır." denildi.

AA