Ajanskamu.net--

Çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel iç resmi yazışmalar 2017/21 sayılı genelge

Çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel iç resmi yazılar elektronik ortamda gönderilmeyecek. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 12.06.2018 tarih, 11534794 sayılı ve 2017/21 sayılı genelge konulu resmi yazı tüm eğitim kurumlarına gönderildi.

2017/21 SAYILI GENELGE VE YAZIŞMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından kurumlara gönderilen yazıda 2017/21 sayılı genelge hatırlatılırken 2017/21 Sayılı Genelge’nin uygulanmasına ilişkin Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın yazısı da belirtildi. MEB ilgili genelge ile ilgili yazışmalar için konu hakkında gerekli bilgilendirme ve duyurunun yapılmasını istedi.

MEB resmi yazı;

ÇOK GİZLİ, GİZLİ, ÖZEL VE HİZMETE ÖZEL
Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın 39507 sayılı 2017/21 Sayılı Genelge konulu resmi yazısında; “2017/21 sayılı Genelgede çok gizli, gizli, özel ve hzimete özel yazıların elektronik ortamda gönderilemeyeceği öngörülmüştür. Mezkur Genelgede iç ve dış yazışma ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel iç yazışmaların da elektronik ortamda gönderilmemesi ve bu kapsamdaki tüm iç ve dış yazıların fiziksel ortamda gönderilmesi gerekmektedir. ” açıklaması yapıldı. Konu hakkında bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarının da bilgilendirilmesi istenirken yazışmalar konusunda gereğinin yapılması istendi.

Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı resmi yazı;

Başbakanlık 2017/21 sayılı genelge
İlgili genelge ve resmi uyarılara göre yazışmalarda “çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel iç resmi yazılar” ibareleri bulunan yazılar elektronik ortamda gönderilmeyecek olup bu tür yazılar elden ilgili yerlere teslim edilecek.