Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Meslek eğitimi; kalifiye iş gücünün kısa sürede üretilmesi, istihdamı doğrudan etkilemesi bakımından Türk milli eğitimi içinde toplumu doğrudan ve en kısa sürede ilgilendiren alandır" dedi.


Mesleki eğitimin toplumu doğrudan etkilediğini belirten Geylan, "Meslek eğitimi; kalifiye iş gücünün kısa sürede üretilmesi, istihdamı doğrudan etkilemesi bakımından Türk milli eğitimi içinde toplumu doğrudan ve en kısa sürede ilgilendiren alandır. Biz bir memleket meselesi olarak gördüğümüz mesleki eğitime büyük önem veriyoruz" ifadelerini kaydetti.


Sürekli mesleki ve teknik eğitimin sorunlarını gündemde tutmaya çalıştıklarını kaydeden Geylan, "23 Ekim 2018 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan '2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde mesleki eğitime özel bir yer ayrıldı. Vizyon belgesinin hazırlık çalışmalarında katıldığımız Çalıştay'da görüşlerimizi sunduk. Görüşlerimizin burada yer alması sevindirici ve önemli. Elbette eksiklikleri hala mevcut ve bu Çalıştay'ı düzenlememizdeki neden de bu eksiklikler. Buradan çıkacak raporları en etkili biçimde gündeme taşıyacağız" diye konuştu.