Kocaeli 2. İdare Mahkemesi, idarenin, bir kadroya atama yapma konusunda sahip bulunduğu takdir yetkisinin mutlak ve sınırsız olmadığını, bu yetkinin kamu yararı ve kamu hizmetinin gerekleri göz önünde tutularak kullanılması gerektiğinin idare hukukunun bilinen ilkelerinden olduğunu hatırlatarak, mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Hizmetleri grubunda yer alan tesis müdürü kadrosunun görevde yükselmeye tabi olduğunu, ilgili Yönetmeliğin 22/1-a bendinde ‘aynı hizmet grubunun alt görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden, bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla atama yapılabileceği’nin belirtildiğini ifade etti.

Mahkeme, kararında, davalının tesis müdürü kadrosuna sınava tabi tutulmaksızın atandığına dikkat çekerek, bu durumda, dava konusu işlemin mevzuata aykırı olarak sınav şartı yerine getirilmeksizin tesis edildiği anlaşıldığından işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetti.

Mahkeme kararı için tıklayınız