Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler iki Bakanlıktan zam talep ediyorlar.

KADRO İÇİN TEŞEKKÜRLE BAŞLIYOR
İşçi kadrosuna geçmelerinde tüm emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere diğer hükümet üyelerine teşekkürle başlayan mektupta açıklanan enflasyon oranlarına değinildi.

2018 yılında TÜFE'nin 20,30 olarak gerçekleştiğine değinilen talepte kadroya geçen işçilerin yıllık zamlarının 6'şar aylık dönemlerde yüzde4+4 olduğu, hükümetimizin'çalışanlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz' kararlılığına dayanarak 'biz işçilerin enflasyon karşısında korunmasını talep ediyorum' diyerek eriyen ücretler ve sosyal hakların en az enflasyon oranında artırılmasını talep ediyorlar.

HANGİ BAKANLIKLARA YAZILIYOR
Kadroya geçen işçiler zam taleplerini T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yazıyorlar.

KONU NERDEN ÇIKMIŞTI
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, “696 sayılı KHK ile kadroya yeni geçen ve KİT’lerde kadro kapsamı dışında kalan işçiler için 2018 yılı için açıklanan yüzde 20,30 oranında enflasyon zammı istiyoruz” demiş ve açıklamasında bulunmuştu.

Kurumlarda çalışan taşerondan kadroya geçen işçiler dilekçe örneklerini imzayıp göndermeye başladıklarını paylaştılar.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetmişti;


“696 sayılı KHK ile taşeron kapsamında çalışan yaklaşık bir milyona yakın işçi kadro hakkını elde etmiş bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kamu İktisadi Teşebbüslerinde çalışanlar ise maalesef kadro kapsamı dışında kalmıştır. HAK-İŞ olarak, KİT’lerde çalışanların da kadro hakkını elde etmesi mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin ücretleri ve sosyal hakları 696 sayılı KHK gereğince geçiş tarihinden önce Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olarak belirlenmiştir.

Kadro kapsamı dışında kalan işçilerin ücret ve sosyal hakları, ihale sözleşmeleri ve yetkili sendikaların yaptığı toplu iş sözleşmeleri ile belirlenmekte ve toplu iş sözleşmeleri Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanmaktadır.

Bu ücret zamları ve sosyal haklar, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmiş olup, tekrar gözden geçirilmesi kadroya yeni geçen bir milyona yakın işçilerin ve KİT’lerde çalışıp kadro kapsamı dışında kalan işçilerin büyük beklentisidir. Son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve bugün yüzde 20,30 olarak açıklanan TÜFE verileri de dikkate alındığında, kadroya yeni geçen işçilerin ve KİT’lerde kadro kapsamı dışında kalan çalışanların ücret ve sosyal haklarının yeniden gözden geçirilmesini ve artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerde ve sosyal haklarda 2018 yılı enflasyon oranında (yüzde 20.30) artış yapılmasını talep ediyoruz.

2019 yılı için asgari ücrette 26.05, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.19, memurlara ise 10.70 zam yapıldığı dikkate alındığında kadroya yeni geçen ve KİT’lerde çalışan ve kadro kapsamı dışında kalan işçiler için daha önce yüzde 4 olarak belirlenen ücret artışının 2018 yılı enflasyon oranı olan yüzde 20.30 oranında artırılmasını talep ediyoruz.

16 yıllık AK Parti Hükümetlerinin en büyük başarısı çalışanların enflasyon karşısında korunmasıdır. Bu politikanın kadroya yeni geçen ve KİT’lerde çalışıp kapsam dışında kalan işçiler için de uygulanmasını istiyoruz.”

Dilekçe örnekleri HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut ARSLAN, yaptığı yazılı açıklamasındaki konuları içeren taleplerle yapıldı.

İşte o örnek dilekçe;

SGK Rehberi-Özel