Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı

İdari İznlerde Ek derslere ilişkin toplu sözleşme kararı  şu şekilde: 

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararı, 01 Eylül 2019 Tarihli ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

İdari İznlerde Ek derslere ilişkin toplu sözleşme kararı  Toplu Sözleşme Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararının İkinci Bölümü Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar başlıklı kısmın 2. maddesinde geçmektedir. 

 Madde Şöyle:

Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller

Madde 2- (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kuramlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28/8/2019 Tarihli ve 2019/1 Sayılı Kararını İndirmek İçin TIKLAYINIZ

www.ajanskamu.net