Milli Eğitim Bakanlığı birimlerinin bağlı olduğu, Bakan Yardımcılığının ve Bakanlık Makamına bağlı birimlerine ilişkin görev dağılımı belli oldu.

Özel Kalem Müdürü Ömer İnan imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımız birimlerinin bağlı olduğu Bakan Yardımcılığının ve Bakanlık Makamına bağlı birimlere ilişkin görev dağılımı 7 Aralık 2018 tarih ve 35427624-601.02-E.23668355 sayılı Makam Oluru ile ekli listede belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.'' denilmiştir.


Milli Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü tarafından yayınlanan 35427624-601.02-E.23668355 sayılı 7 Aralık 2018 tarihli Görev Dağılımı konulu resmi yazıda ''Bakanlığımız birimlerinin bağlı olduğu Bakan Yardımcılığının ve Bakanlık Makamına bağlı birimlerin ekteki şekilde belirlenmesi ve 14 Ağustos 2018 tarih ve 35427624-601.02-E.14674864 sayılı olurun yürürlükten kaldırılması hususlarını olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Basın Müşavirliği, İç Denetim Birim Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na bağlı.


Bakan Yardımcısı İbrahim Er; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı.


Bakan Yardımcısı Mahmut Özer; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı.


Bakan Yardımcısı Mustafa Safran Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı.


Bakan Yardımcısı Reha Denemeç; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne bağlı.