Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "20 günlük sürenin işletilmemiş gibi muamele görmesini çok doğru bulmadık, dolayısıyla Hakem Kurulu’nda itirazlarımızı ifade edeceğiz." dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerine ilişkin Konfederasyon Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. 

Konfederasyona ve 11 sendikaya toplantı tutanağı imzalama fırsatı sunulmadan tespit tutanağının tebliğ edildiğini belirten Yalçın, müzakere süreci sonunda, 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin bir bölümünün revize edilerek uzlaşmaya konu olmasına rağmen hiç uzlaşılmamış gibi bir çerçeve çizildiğini belirtti. Yalçın, “Masada ‘anlaştık’ dediğimiz konu, masadan hakem heyetine giderken hiç görüşülmemiş muamelesi gördü. Memur-Sen ve yetkili sendikalarca masaya sunulan tekliflerden azımsanmayacak bir bölümünün kamu işverenince kabul edilmesine rağmen hiçbir teklif kabul edilmemiş gibi tutanak tutuldu” ifadelerini kullandı.

“20 PUANLA BU SÖZLEŞME TAMAMLANIR DİYE ÖNGÖRDÜK”

Yalçın, tespit tutanağının, tebliğ yapılma şekli ve içeriğiyle uzlaşma temelli toplu sözleşmeyle uyumlu olmadığını belirterek, tutanağın Memur-Sen ve sendikalar tarafından şerhli olarak tebellüğ edildiğini açıkladı. Yalçın, zam tekliflerini, kamuoyuna açıkladıkları rakamın üzerine çıkarmadıklarına vurgu yaparak, “Toplamda ‘20 puanla bu sözleşme tamamlanır' diye öngördük. Genel Başkanlarımızla, teknik ekibimizle sonuna kadar masadaydık. Çünkü masa, bizim için en önemli kazanım üretme mekanizmasıdır. 4 toplu sözleşmeyi yürütmüş bir Konfederasyon olarak şimdiye kadar masada hep kazanım ürettik ve masanın kazanım üretme kapasitesini bildiğimiz için masayı her zaman birinci derecede önemsedik.” dedi.

“HAKEM KURULUNDA İTİRAZLARIMIZI İFADE EDECEĞİZ”

Bundan önceki toplu sözleşmelerde masa marifetiyle götürdükleri her 100 teklifin 40’ını kazanıma dönüştürmeyi başardıklarını vurgulayan Yalçın, şunları söyledi:

“Onun için masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız, kamu görevlilerinin haklı beklentilerine cevap üretmek, kazanım üretmek, onları rahatlatmak için sonuna kadar bu anlamda teşkilat istişaremizle ortaya koyduğumuz refleksleri hiç esirgemediğimiz bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Biz, bu süreçte şerhli olarak teslim aldığımız bu tespit tutanaklarının açmazlarını, masaya ilişkin sıkıntıları ve masada kazanım olarak kararlaştırılan, kamu işveren heyeti tarafı bileşenlerinin, sendikaların teker teker not ettiği, nihayetinde Bakan’ın kendisinin özel olarak bir uyuşmazlık hali olursa diye not ettiği konuların masada kazanım olarak üretilmemiş gibi sıfır noktasında değerlendirilmesini ve 20 günlük sürenin işletilmemiş gibi muamele görmesini çok doğru bulmadık, dolayısıyla Hakem Kurulu’nda itirazlarımızı ifade edeceğiz.
Kaynak Yeniçağ: Memur-Sen'den Bakan Selçuk'a tepki