Öğretmenlerin yaz tatiline girdiklerinde kullanmadıkları dogum öncesi izninin 5 haftalık kısminı dogum sonrasına aktarıp aktaramadığı ile ilgili tatile girilmesi nedeniyle bircok soru gelmektedir. Bakanlığın yazısı ektedir.
Devlet Personel Başkanliginin görüş yazısı şu şekildedir.


Ayrıca Devlet Personel Başkanlığının 26.12.2013 tarih ve 25399 sayılı mütalaalarının sonuç kısmında aşağıdaki görüş belirtilmiştir.

"Bu itibarla, doğum sonrası analık iznine sadece doğum öncesi analık izni içerisinde kadın memurun kurumunda fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin eklenmesi gerektiği, bu süre içerisinde alınan kanuni izinlerin doğum sonrası analık iznine ilave edilemeyeceği hüküm altına alındığından, öğretmenlerin yaz tatiline denk gelen doğum öncesi 5 haftalık analık izin süresinin doğum sonrasına aktarılamayacağı mütalaa edilmektedir."