Ajanskamu.Net- Özel Haber-Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK Bakanlık çalışmaları hakkında MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR Komisyonunu bilgilendirdi.

Ziya SELÇUK Burada yaptığı konuşmada Okul Yöneticiliği ve Okul Performansı Pilot Uygulaması Şubatta Başlıyor dedi.

OECD’nin eğitimgöstergeleriyle uyumlu bir şekilde biz bunu nasıl yapılandırabiliriz? Bizim, mesela, diyelim ki kütüphanelerle ilgili verilerimizde uluslararası endekslerde
sıkıntılar var. Birçok ülke kendi sınıflarındaki kitapları bile kütüphane olarak
nitelerken biz okullarımızın içerisindeki hiçbir kitaplığı ya da okul
kütüphanelerini kütüphane olarak görmüyoruz.

Bunun gibi yaklaşık 50 kadar parametrede bizim aslında verimiz olduğu hâlde verinin intikali konusunda ya  da verinin tablolaştırılması konusundaki bazı problemlerimiz ya dadüzeltebileceğimiz aksaklıklar olabilir.

Bu anlamda biz okulun içindeki yapısalilişki örüntüsünü, okulun yönetimsel örgütlenme biçimini, okuldaki bütçelemesistemini, okuldaki verimlilik analiz metodolojisini, okulun takip sistemini,okulun diğer okul ve tüm Türkiye'deki ilçe ve illerdeki bütün okullarla ortak bir havuzda buluşturulmasını bir mukayese ve öğrenme analitiği zeminioluşturulmasını sağlamamız gerekiyor.

Yani şu anda her il kendi içerisinde çok büyük bir gayretle kendi ilindeki okulların yükselmesi konusunda çabalar sarfediyor, sergiliyor. Fakat bunlar ulusal ölçekte karşılaştırılabilir bir referans noktasıyla ilişkilendirilebilir ve kime göre biz neredeyi z sualinin cevabını verebilir bir durumda şu anda değil ama elimizde şu ana kadar yapılmış E-Okul gibi ve benzeri birçok alt sistem var ve bunlar dünya ölçeğinde çok başarılı sistemler.

Yani mesela bir E-Okul’u alın dünyadaki birçok ülkeyle karşılaştırın,
çok daha verimli, çok daha işlevsel. Buna benzer çok iyi altyapılar da var Millî
Eğitim Bakanlığında ve bu geçmişte güzel projelere imza atılmış anlamını da
taşıyor. Bunun üzerinde acaba yeni makine öğrenmesi ve yapay zekâ
çerçevesinde biz bunu bir tık yukarı nasıl çekeriz ve sistem kendi kendine bir
karar destek sistemiyle kendini yeniler ve bir sonraki yılın politikası ne olmalı,
bunu o yazılım bize söylüyor olmalı.

Bu anlamda bir yapay zekâ çalışması söz konusu. Bunun da okul düzeyinde çalışıyor olması lazım. Yani ben bir okula sizin derslik sayınız ya da kaç saatiniz boş geçti, kaç tane ücretli öğretmeniniz var diye sorduğumda bunun tek tek yazışmayla öğrenilen bir şey değil, anlık olarak zaten görülebilen bir şey hâline gelmesi lazım.

Aksi takdirde data girişinden ya da eksikliğinden kaynaklanan sorunlarla biz mevcut
istatistiklerimizi çok sağlıklı toplamayabiliriz.

Okulların yapısal olarak dönüşümünde büyük ölçüde bütçeleme sisteminde birtakım çalışmalar var ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin vereceği kararlar doğrultusunda okulların bütçe sistematiğinin iyileştirilmesi konusunda da beklentilerimiz var. Bunun ötesinde, okul yöneticilerinin yönetsel rollerinin dönüştürülmesi ve yöneticiliğin özel bir görev alanına dönüşmesi konusunda da öğretmenlik mesl ek kanunu taslağı çerçevesinde de bazı çalışmalar var. Yani okulun yöneticisinin, okulun zümrelerinin, okulun öğretmenlerinin bir ekip ve takım olarak birlikte hareket etmesinin zeminini ve okulun kendi fotoğrafını her gün her an izleyebilir ve
onlarca parametre içerisinde biz acaba hangi parametrede hangi düzeydeyiz,
bunu her okulun kendisinin görmesi mümkün olacak ve okulun ilerleme
projeksiyonu nedir, okul biz ne yaparsak ulusal düzeyde, uluslararası düzeyde
mesafe alırız, bunun için somut ölçütlere dayalı anlık bir tabloya sahip olacak.
Bunun da pilot uygulaması şubat ayı içerisinde başlıyor.

Tutanağı İndirmek İçin TIKLAYINIZ

www.ajanskamu.net