Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilkokul ve ortaokulda branş öğretmeni ile özel eğitim öğretmeninin derslere birlikte girebilmesinin önü açılmıştır. Ancak yönetmelik eksik düzenlenmiş, bilişim teknolojileri ile teknoloji tasarım dersleri için bu değişiklik yapılmamıştır. Konuyla ilgili bakanlığa başvuru yaparak bilişim teknolojileri ile teknoloji tasarım dersi branş öğretmenlerinin de aynı uygulama içinde olması gerektiğini belirttik.